Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Видатки місцевих бюджетів. Вільні бюджетні кошти

При цьому у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.

Важливу роль у становленні бюджетів самостійних місцевих бюджетів відіграє порядок здійснення видатків і склад цих видатків.

Кошти республіканського бюджету Автономної Рес­публіки Крим і місцевих бюджетів витрачаються лише з тією метою і в тих межах, які затверджені Верховною Радою Ав­тономної Республіки Крим та місцевими радами.

Видатки всіх бюджетів поділяють на:

поточні видатки - це видатки з бюджетів на фінансу­вання мережі підприємств, установ, організацій та ор­ганів, яка діє на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів із соціального захисту населення тощо. У складі поточних видатків окремо виділяються видатки бюджету, зумовлені зростанням мережі пере­лічених щойно об'єктів;

видатки розвитку - це видатки бюджетів на фінан­сування інвестиційної та інноваційної діяльності. Це також фінансування капітальних вкладень виробничо­го й невиробничого призначення, структурної перебу­дови народного господарства і субвенції та інші вида­тки, пов'язані з розширеним відтворенням.

З республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів здійснюються такі видатки:

• на фінансування установ та організацій освіти, куль­тури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури, мо­лодіжної політики, соціального забезпечення й соціаль­ного захисту населення, які підпорядковані виконавчим органам влади Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також соціально-культурних заходів відповідно до покладених на ці ор­гани влади функцій;

• на утримання органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів державної влади та самовряду­вання;

• на фінансування підприємств і господарських орга­нізацій, які входять до складу місцевого господарства, а також природоохоронних заходів;

• на інші заходи, що фінансуються відповідно до за­конодавства України з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів.

Якщо при виконанні місцевого бюджету рівень його Дефіциту перевищує встановлений або виникає значне зни­ження надходжень від доходних джерел, Верховна Рада Укра­їни, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради за пропозиціями відповідно Кабінету Міністрів України, Уряду Кримської автономії та виконавчих органів місцевих Рад приймають рішення про запровадження пропорційного скорочення затверджених бюджетних видатків.

Пропорційне скорочення видатків здійснюється щомісячно до кінця бю­джетного року за всіма статтями бюджету, крім захищених, перелік яких відповідно визначається радою.

Крім того, видатки місцевих бюджетів поділяються на:

• видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальних громад (їхній розмір і цільове прямування визначаються місцевими бюджетами цих громад);

• видатки, пов'язані із здійсненням районними, облас­ними радами заходів із забезпечення спільних інтере­сів територіальних громад (визначаються відповідни­ми обласними і районними бюджетами);

• видатки, пов'язані з використанням власних повнова­жень місцевого самоврядування;

• видатки, пов'язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

Видатки місцевих бюджетів згідно з частиною 7 статті 64 За­кону України «Про місцеве самоврядування в Україні» поділяю­ться на дві частини:

а) видатки, пов'язані з виконанням делегованих законом пов­новажень органів виконавчої влади. Вони визначаються функціями держави та передаються на місця для виконання з відповід­ною деталізацією (ст. 88-90 Кодексу). Ці видатки враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, регулюють­ся державою, яка і забезпечує їх виконання відповідними ресур­сами;

б) видатки, пов'язані з виконанням власних повноважень міс­цевого самоврядування (ст. 91 Кодексу), які спрямовуються на ре­алізацію повноважень місцевих органів та враховуються при ви­значенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

Видатки місцевих бюджетів включають бюджетні призначення (ст. 2 Кодексу), встановлені рішенням про місцевий бюджет на певні цілі. Джерелом здійснення цих видатків є кошти місцевих бюджетів та міжбюджетні трансферти з Державного бюджету України. Згідно з частиною 2 статті 64 Закону України «Про міс­цеве самоврядування в Україні» сільські, селищні, міські, районні в містах ради та їх виконавчі органи самостійно розпоряджаються коштами відповідних місцевих бюджетів, визначають напрями їх використання.

Статтею 67 Закону України «Про міс­цеве самоврядування в Україні» передбачається фінансування витрат, пов'язаних із здійсненням органами місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади та виконання рішень орга­нів державної влади. Повноваження органів виконавчої влади, надані законом, фінансуються державою в повному обсязі здійс­нення органами місцевого самоврядування таких повноважень. Кошти для цього передбачаються щорічно в законі про Держав­ний бюджет України.

Вільні бюджетні коштиутворюються в місцевих бю­джетах на початку бюджетного року і не враховуються при затвердженні бюджету поточного року. Вони включають:

• вільний залишок коштів;

• суми, додатково одержані в процесі виконання бюджету;

• суми перевищення доходів над видатками в разі збі­льшення доходів чи економії видатків або з інших джерел.

Вільні бюджетні кошти не може бути вилучено орга­нами державної виконавчої влади вищого рівня. Рішення про використання їх приймають місцеві органи державної вико­навчої влади або органи місцевого самоврядування. Ці рішен­ня затверджуються відповідними радами.

Вільні бюджетні кошти можуть бути використані на:

• господарські заходи;

• купівлю акцій або інших цінних паперів;

• надання відсоткових чи безвідсоткових бюджетних позичок;

• інші заходи.

 


Читайте також:

 1. Акустичні засоби|кошти| захисту
 2. Бюджет розвитку місцевих бюджетів
 3. Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою спеціального фонду місцевих бюджетів.
 4. Бюджет – загальне поняття, що об’єднує різноманітні фінансові документи, які включають заплановані доходи і державні видатки на відповідний період.
 5. Бюджетні запити: їх суть, необхідність складання та аналіз
 6. Бюджетні кредити, надані за рахунок загального фонду державного бюджету
 7. Бюджетні множини й лінії бюджетного обмеження
 8. Бюджетні обмеження
 9. Бюджетні обмеження
 10. Бюджетні обмеження.
 11. Бюджетні повноваження ДКСУ
 12. Бюджетні права в Україні, їхня характеристика
Переглядів: 1927

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством. | Стаття 73. Позички місцевим бюджетам

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.