Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Бюджет – загальне поняття, що об’єднує різноманітні фінансові документи, які включають заплановані доходи і державні видатки на відповідний період.

Організацію та здійснення податкового контролю в державі покладено на Державну податкову службу України, яка діє згідно із Законом України «Про Державну податкову службу України» від 4 грудня 1990 р., у редакції Закону від 24 грудня 1993 р.

Державна податкова адміністрація України як головний орган системи органів Державної податкової служби виконує безпосередньо, а також організовує роботу державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов’язану із: здійсненням контролю за додержанням законодавства про податки, інші платежі, валютні операції, порядку розрахунків із споживачами, контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності та ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності; обліком платників податків, інших платежів; проведенням роботи, спрямованої на боротьбу з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів і таке інше.

Державна митна служба Україниздійснює контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України, за точною і своєчасною сплатою мита та інших митних платежів.

Міністерство зв’язку України здійснює контроль за дотриманням установлених правил під час видачі та прийому грошових переказів.

До компетенції Державної пробірної палати як спеціального органу державного фінансового контролю належить здійснення контролю за випробуванням, виробництвом, використанням, оборотом, обліком і збереженням дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виконанням операцій з цими цінностями.

Широкий розвиток горизонтальних господарських зв’язків між підприємствами, в тому числі на міжнародному рівні, розвиток банківської і страхової справи обумовлює значне підвищення вимог до об’єктивності і обґрунтування рівня фінансового стану як самого господарського органу, так і його контрагентів. Однією із передумов вирішення цієї задачі є функціонування інституту аудиторства. Аудит – перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам. Основне завдання аудиторського контролю – отримання об’єктивної інформації про фінансовий стан суб’єкта, який перевіряється. В існуванні такого виду контролю зацікавлені як держава, так і підприємці, він дозволяє сполучати їхні інтереси без додаткового навантаження на бюджет. Але слід зазначити, що аудит у кожному разі не замінює державний фінансовий контроль. Аудиторська діяльність в Україні врегульована Законом України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р.

 

 

Тема № 5. Бюджетне право і бюджетний устрій України.

 

1. Поняття, принципи та функції бюджету і його значення для функціонування держави.

2. Поняття бюджетного права України.

3. Бюджетно-правові норми та бюджетно-правові відносини.

4. Поняття бюджетного устрою України.

5. Бюджетна система України, її склад та принципи побудови.

 

 

Ключові слова.Бюджет. Принципи формування бюджету. Бюджетне право. Суб’єкти бюджетного права. Норми бюджетного права. Бюджетні матеріальні норми. Бюджетні процесуальні норми. Фінансові відносини. Бюджетні правовідносини. Бюджетний устрій. Державний бюджет України. Місцевий бюджет. Бюджетна система України. Структура бюджетної системи. Зведений бюджет. Доходи бюджету. Видатки бюджету. Бюджетний дефіцит. Державний борг. Профіцит бюджету.

 

 

Анотація.У цьому модулі показано, що у формуванні і розвитку економічної структури кожного сучасного суспільств головну, визначальну роль відіграє фінансова система країни, в якій бюджетна система посідає центральне місце. Бюджет, посідаючи головне місце у фінансовій системі, є невід’ємною ознакою держави, основою її суверенітету. Для реалізації цілей і завдань, що стоять перед органами держави та місцевого самоврядування, їм необхідно сконцентрувати значні грошові ресурси, які і складають бюджет країни.

Дається детальна характеристика бюджетно-правових норм, що становлять зміст бюджетного права, а також показана роль кожного із учасників бюджетних правовідносин. У модулі зазначається, що бюджетний устрій України базується на адміністративно-територіальному устрої, що наразі поставлений перед дилемою його реформування. Розкривається структурна побудова бюджетної системи України та роль Бюджетного кодексу у її функціонуванні. Показано взаємозв’язок бюджетів різних рівнів та роль трансфертних платежів, а також зосереджено увагу на природі зведеного бюджету, що використовується для аналізу і визначення засад державного регулювання економічного і соціального розвитку України.

Значне місце в модулі відводиться бюджетній класифікації, яка є єдиним систематизованим згрупуванням доходів, видатків та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.

 

Методичні вказівки щодо вивчення.Приступаючи до вивчення цієї теми, студентам варто засвоїти, що бюджет – це складне поняття, яке несе в собі економічне і юридичне значення. Варто звернути увагу на те значення бюджету, що він відіграє для функціонування держави, його правову роль та функції. Для повного розуміння бюджету як комплексної категорії потрібно дати характеристику видів бюджетів, що визначені чинним законодавством.

Не менш важливим для вивчення цієї теми є те, що бюджет сприяє виникненню важливих для держави відносин, що регулюються значною кількістю правових норм, які у своїй сукупності формують основний інститут фінансового права – бюджетне право. При цьому варто звернути увагу на поняття бюджетно-правової норми, її види та періодичність вступу у дію.

Для опанування змісту теми студентам вкрай необхідно опрацювати Бюджетний кодекс України, який є на сьогодні систематизованим правовим актом у сфері бюджетних правовідносин. Студенти повинні вміти визначити структуру Бюджетної класифікації, що розробляється і затверджується міністерством фінансів, а також знати, що будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету можна здійснювати лише за наявності відповідного бюджетного призначення.

Особливу увагу необхідно звернути на доходну частину бюджету, що має матеріальний характер, та видаткову, яка є об’єднанням кошторисів міністерств, відомств, утримання органів законодавчої, судової влади та інше. Потрібно також

знати, що для збалансування бюджетів застосовують між бюджетні трансферти – кошти, що безплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого. Отже, студенти мають розумітися в цих процесах та визначати своє місце в системі фінансових відносин, пов’язаних з бюджетом, який, за переконанням нової влади, має бути соціально спрямованим, служити суспільству та його кожному громадянину.

 

1. Поняття, принципи та функції бюджету і його значення для функціонування держави.

 

 

Бюджет – категорія і економічна, і юридична. Бюджет, як економічна категорія становить собою грошові відносини, що виникають з приводу перерозподілу національного доходу. Як правова – це основний фінансовий план держави, склад його доходів і видатків.

Згідно з Бюджетним кодексом України «бюджет» - це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Бюджет є головним фондом грошових коштів держави і входить разом з позабюджетними фондами до групи централізованих грошових фондів держави.

Бюджет – це розпис, розподіл грошових доходів і видатків держави на відповідний період часу, це основний фінансовий план формування та використання грошових коштів держави, який щорічно розробляється урядом і затверджується парламентом у формі закону.

В основі формування та прийняття державного та місцевих бюджетів містяться загальні підходи і принципи:

- принцип гласності;

- принцип публічності;

- принцип єдності – об’єднання в одному фінансово-правовому акті усіх доходів і видатків держави;

- принцип повноти – облік усіх доходів і видатків держави в бюджетних документах;

- принцип реальності – економічна обґрунтованість запланованих доходів і наявність необхідних юридичних і технічних засобів для їх отримання;


Читайте також:

 1. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 2. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 3. III. Виконання бюджету
 4. IV. Закріплення й узагальнення знань
 5. IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
 6. V. Систематизація і узагальнення нових знань, умінь і навичок
 7. VI. Узагальнення та систематизація знань
 8. А джерелами фінансування державні капітальні вкладення поділяються на централізовані та децентралізовані.
 9. А. Фінансові коефіцієнти
 10. А. Фінансові коефіцієнти
 11. АБСТРАГУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ
 12. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
Переглядів: 1258

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Свої повноваження у сфері контролю ДКРС України здійснює відповідно до Закону України «Про Державну контрольно-ревізійну службу України» від 26 січня 1993 року. | Принцип спеціалізації бюджетних показників означає визначення конкретних сум доходів і видатків бюджету за їх джерелами і цільовим призначенням.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.