Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Документ — основний вид офіційно-ділового стилю

Додаткова

1. Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська літературна мова. - К.: Вища школа, 1989. - 350 с.

2. Ганич Д.І., Олійник С.І. Словник лінгвістичних термінів. - К.:Вища школа, 1985.

3. Доленко М.Т., Дацюк 1.1., Кващук А.Г. Сучасна українська мова. -К.: Вища школа, 1987. — 350 с.

4. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української мови.Ч.І - К: Вища школа, 1972.

5. Сучасна українська літературна мова / За ред. Плющ М.Я. — К.: Вища школа, 1994. -414с.

6. Сучасна українська мова: Підручник / О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.; За ред. О.Д. Пономарева. – 2-ге вид., перероб. — К.: Либідь, 2001

7. М. Я. Плющ та ін.; За ред. А.П.Грищенка. – 2-ге вид., перероб, і допов. — К.: Вища шк., 1997.

8. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2003.

Основною одиницею офіційно-ділового стилю є документ. Документи використовуються в різних галузях людської діяльності, ділянках знань, сферах життя. Вони є об'єктом дослідження різних наукових дисциплін, тому поняття "доку­мент" багатозначне і залежить від того, у якій галузі й для чого вік використовується.

З латинської documentum означає взірець, посвідчення, доказ. Енциклопедичний словник ( Український радянський енциклопедичний словник: В 3-х томах / Редкол.: А. В. Кудрицький та ін. — К.: Голов. ред. УРЕ, 1986. — 2-ге вид. — Т.І.— С. 538) трактує документ як:

1) письмовий акт, здатний служити доказом юридичних відносин або юридичних фактів, що спричиняють правові наслідки;

2) офіційне посвідчення особи (паспорт, трудова книжка тощо);

3) достовірне історичне письмове джерело;

4) матеріальний об'єкт, у якому міститься певна інфор­мація (наприклад, перфораційна картка).

Автори "Універсального довідника-практикума з ділових паперів ("Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. П. Бібік, І. Л. Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта. — К.: Довіра: УНВЦ "Рідна мова", 1997) тлумачать документ як засіб фіксації певним чи­ном на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об'єктивної дійсності та розумової діяльності людини.

Ø Документ — це матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку й має відповідно до чинного законодавства юридичну силу.

 

Документи виконують офіційну, ділову й оперативну функції, оскільки вони—писемний доказ, джерело відомостей довідкового характеру.

Відтворюють документи на папері, фотоплівці, магнітній та перфострічці, дискеті, перфокарті.

У практичній діяльності установ, організацій і підприємств найчастіше використовують текстові документи, інформація яких фіксується рукописним, машинописним чи друкарським способом.

Наукова дисципліна, яка вивчає структуру і властивості документальної інформації, розвиток форм документів, мето­ди і засоби автоматизованої обробки, зберігання, пошуку й використання їх, називається документалістикою.

Під діловодством (справочинством) розуміють діяльність, яка охоплює питання документування й організації роботи з документами в процесі здійснення управлінських дій.

Документи мають правове значення, оскільки є засобом засвідчення та доведення певних фактів. Вони також використовуються як джерела та носії інформації. А в управлінській діяльності документ виступає як предмет і як результат праці. Так, планування відбувається за допомогою різних планів; облік — у вигляді складання й обробки статистичної бухгалтерської та оперативно-технічної документації; інструктування — шляхом видання інструкцій, методичних вказівок; контроль — збиранням відомостей (письмово) і виданням вказівок тощо.

Отже, документація використовується як спосіб і засіб реалізації функцій, покладених на управлінський апарат.


Читайте також:

 1. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 2. WEB-документи та CGI-інтерфейси
 3. Абсолютні синоніми (наприклад, власне мовні й запозичені) в одному тексті ділового стилю вживати не рекомендується.
 4. Активні HTML -документы
 5. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
 6. Аналіз відхилень — основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
 7. Аналіз документів
 8. Аналіз документів як метод соціологічного дослідження.
 9. Анкета — основний інструмент дослідження
 10. АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
 11. Аудит грошових документів та грошових коштів у дорозі.
 12. Бланк документа
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Полімерні та металополімерні покриття | Класифікація документів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.