Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Державна влада як складова державно-владного механізму.

Втілення державної влади в діяльність органів державної влади через такі засоби її здійснення, як політика, адміністративні акти, правові норми, економічне стимулювання, ідеологічний вплив, способи примуса забезпечує функціонування державно-владного механізму.

Державне управління є одним з видів діяльності по здійсненню державної влади (поряд із законотворчістю й правосуддям), що полягає в практичній реалізації організаційних, виконавчо-розпорядницьких функцій по перетворенню в життя вимог законодавства й здійснення на цій основі управлінського впливу щодо певних об'єктів.

Ефективність функціонування державно-владного механізму прямо залежить від політичного режиму. Політичний режим є сукупністю способів, засобів і методів практичного здійснення правлячими колами, головним чином вищими посадовими особами, державної владної волі. У Конституції України задекларований демократичний політичний режим.

Демократія трактується багатогранно, і зокрема як:

 тип політичної системи і соціальної організації суспільства, форма укладу будь-якої організації, що ґрунтується на рівноправності її членів, періодичній виборності і звітності органів управління, прийнятті рішень за принципом більшості (партійних, виробничих демократій);

 один з політичних режимів;

 форма організації держави, політичної системи й влади, коли всі громадяни беруть участь в управлінні.

Розрізняють дві основні форми демократії: пряму (або ідентитарну) і опосередковану (або репрезентативну, представницьку) демократію. Пряма демократія передбачає постійну участь всіх громадян у розробці рішень, відсутність відмінностей між державою і суспільством. На принципах прямої демократії концептуально базувалася модель рад. Представницька демократія розглядається як найбільш оптимальна форма демократичної організації влади і суспільства, що здатна дати максимальний простір для реалізації всього розмаїття соціальних інтересів. Для представницької демократії характерні: суверенітет народу, представництво, верховенство закону, поділ влади, політичний, економічний та ідейний плюралізм, гласність.

Формами безпосередньої (прямої) демократії в державному управлінні, які дають можливість народу прямо проявляти свої інтереси і волю, є: загальнодержавні й місцеві (локальні) референдуми, вільні вибори й обговорення на низовому соціологічному рівні — загальні збори громадян, конференції та з'їзди їхніх представників (в рамках місцевого самоврядування).

Для державного управління принциповими є такі особливості представницької демократії: політичний характер, тобто можливість суспільства з її допомогою оволодіти законодавчою владою; відношення до депутатства в представницькому органі як до професійної політичної діяльності; вибір виборчої системи; координація і взаємодія законодавчої і виконавчої влади; демократична організація самої виконавчої влади.

Традиційно при аналізі та оцінці державного управління в ньому можна знайти і відзначається наявність бюрократизму.

Бюрократія — система управління, у якій влада належить адміністрації чиновників.

Розрізняють два основних типи бюрократії: «імперську» («традиційну») бюрократію, що виникла в азіатських імперіях і спирається на авторитет традиції, і раціонально-легальну бюрократію, що виникла при переході до індустріального суспільства.

Для бюрократичної організації (М. Вебер) характерні: ефективність, що досягається за рахунок чіткого розподілу обов'язків між членами організації, чітка ієрархія влади, що дає можливість посадовій особі вищого рівня контролювати виконання завдань співробітниками більше низького рівня; безособова адміністративна діяльність, у рамках якої кожний функціонер органа виступає не як індивід, а як носій соціальної влади. Завдяки цим характеристикам бюрократія відіграє виняткову роль як функція і орган управління.

Поняття «бюрократизм», хоч і збігається часто з поняттям «бюрократія», не тотожне з ним. По суті бюрократизм означає ненормальність, хворобу системи управління, панування канцелярії, формалістики, домінування букви інструкції, наказу над суттю справи. Бюрократизм являє собою таку форму здійснення влади (насамперед державної), при якій відбувається підміна загальної волі суспільства, громадян волею групи осіб, причому не легітимної, а також суб'єктивістська, вільна, часто протизаконна зміна форм і методів ведення тих або інших справ.

 


Читайте також:

 1. II Державна дума
 2. Автомобільний пасажирський транспорт – важлива складова єдиної транспортної системи держави
 3. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 4. Активна і пасивна державна політика.
 5. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 6. Антиінфляційна державна політика
 7. Вертикальне наведення.Вертикальне наведення виконується за допомогою прицілу, бічного рівня і підйомного механізму.
 8. Виборчі технології як найважливіша складова ПР
 9. Види планів з праці. Показники праці як складова бізнес-плану
 10. Виконавча влада в Україні
 11. Виконавча владабазується на певних принципах: пріоритет прав людини, демократизм, законність, рівноправність громадян у державному управлінні, гласність.
 12. Витрати операційної діяльності як складова об’єкта оподаткування податком на прибуток
Переглядів: 2037

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Принципи державного управління

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.