Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Види планів з праці. Показники праці як складова бізнес-плану

Класифікація планів здійснюється за рядом ознак; зокрема за об’єктами планових рішень, інтервалами планування та іншими аспектами діяльності конкретного підприємства можна виділити такі види планів:

Стратегічний план відображає стратегію розвитку підприємства і має на меті забезпечення результативності підприємства та освоєння ним нових можливостей. В ньому відображено рішення, які стосуються сфер діяльності та вибору її напрямків. Стратегічний план не залежить від функції часу, він має переважно концептуальний характер.

Довгостроковий план охоплює значний плановий інтервал часу та містить завдання, поєднані за часом і ресурсами. Найважливішими складовими довгострокового плану є певна хронологізація проектів, зміст і послідовність здійснення найважливіших заходів. Методом довгострокового планування є екстраполяція, тобто на основі минулих показників діяльності розробляється система показників на майбутнє.

Середньостроковий план певною мірою деталізований довгостроковий план, який містить основні завдання на встановлений період, передбачає розробку в певній послідовності заходів, окреслених в довгостроковому плані. Межа між ними досить умовна і неоднозначна. Цей план містить кількісні планові показники діяльності, в ньому наводяться детальні відомості в розбивці за продуктами, дані про капіталовкладення і джерела фінансування.

Поточне планування полягає в розробці планів на всіх рівнях управління підприємством та за всіма напрямками його діяльності на більш короткі періоди (квартал, місяць).

Оперативне планування — різновид поточного планування, передбачає розробку оперативних планів, спрямованих на вирішен­ня конкретних питань діяльності підприємства та його окремих підрозділів у короткостроковому періоді. Вони мають вузьке спря­мування, високий рівень деталізації, характеризуються різнома­нітністю використовуваних прийомів та методів, охоплюють окремі функціональні сфери діяльності підприємства.

Інвестиційні проекти — плани капіталовкладень, спрямованих на створення нових чи модернізацію наявних виробничих потужностей підприємства.

Бізнес-план — план створення нової фірми, започаткування нової справи чи окремого проекту на існуючому підприємстві, програма діяльності фірми, план конкретних заходів для досягнення конкретних цілей з оцінкою очікуваних витрат і доходів.

Всі перераховані види планів на практиці взаємопов'язані та можуть бути поєднані в три основних види планів:

плани-цілі (набір якісних і кількісних характеристик бажаного стану об'єкта управління та його окремих елементів в майбутньому);

плани для повторюваних дій (передбачають їх строки та порядок здійснення в стандартних ситуаціях);

плани для неповторюваних дій (складаються для вирішення специфічних проблем).

Під час розроблення бізнес-плану в розділі "Організаційний план" наводяться короткі довідки про наявних працівників, відо­мості щодо їх кваліфікації, досвіду роботи, доцільність їх подаль­шого використання, а також про потребу в наборі нових співробіт­ників визначеної кваліфікації тощо. Також в бізнес-плані наводять­ся відомості щодо необхідності здійснення підготовки, перепідго­товки та підвищення кваліфікації кадрів; розмірів оплати праці різним категоріям працівників та інші виплати; умов праці; кад­рових показників тощо.

Поточне планування враховує такі трудові показники:

· продуктивність праці;

· чисельність працівників;

· чисельність промислово-виробничого персоналу;

· трудомісткість продукції;

· середня заробіт­на плата на одного працівника, що належать до промислово-вироб­ничого персоналу,

· середня заробіт­на плата на одного працівника підприємства в цілому.

Стосовно працівників, яких зараховують до промислово-виробничого персоналу, планують:

· витрати праці на одиницю продукції;

· продуктивність праці на одного робітника, на одного працівника промислово-виробничого персоналу;

· темпи зростання продуктивності праці;

· приріст обсягу продукції за рахунок зрос­тання продуктивності праці;

· чисельність промислово-виробничо­го персоналу;

· чисельність основних та допоміжних робітників;

· фонд оплати праці за всіма категоріями персоналу;

· середня заробіт­на плата за підрозділами.

Стосовно непромислової групи здійснюють планування:

· чисельності працівників;

· фонду оплати праці та середньої заробіт­ної плати.


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 2. IV група- показники надійності підприємства
 3. Абсолютні показники фінансової стійкості
 4. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 5. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 6. Автоматизація помпових станцій підкачування і перекачування. Охорона праці під час експлуатації систем автоматизації.
 7. Автомобільний пасажирський транспорт – важлива складова єдиної транспортної системи держави
 8. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 9. Адаптація працівників.
 10. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 11. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я. Адміністративна відповідальність медичних працівників.
 12. Акти з охорони праці в організації.
Переглядів: 1202

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Сутність і значення планування праці. Трудові показники | Методи планування трудових показників. Планування продуктивності праці, чисельності персоналу, фонду заробітної плати

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.