Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Методи планування трудових показників. Планування продуктивності праці, чисельності персоналу, фонду заробітної плати

У плануванні трудових показників на підприємстві широко ви­користовують загальні методи планування, а також ті, які ха­рактерні для розробки планів з:

· продуктивності праці;

· чисельності працівників;

· заробітної плати.

Для планування продуктивності праці на підприємстві можуть використовуватись вартісні та натуральні показники виробництва.

Під час планування продуктивності праці визначають рівень, темпи і фактори її зростання.

Найпоширенішим методом планування показника підвищен­ня продуктивності праці є планування її за факторами зростання, до яких відносять:

· структурні зрушення у виробництві,

· вдоскона­лення управління та організації виробництва і праці,

· підвищення технічного рівня виробництва,

· зміна обсягу виробництва про­дукції,

· галузеві фактори тощо.

Визначаючи кількісний вплив окремих факторів на підвищення продуктивності праці, виходять з відносної економії чисельності працівників за рахунок впливу того чи іншого фактора або їх сукупності.

Цей метод планування зростання продуктивності праці має і певні недоліки, оскільки найчастіше завищує планову чисельність працівників, що негативно впливає на підвищення продуктивності праці.

Тому доцільним є розширення практики планування підви­щення продуктивності праці на основі розрахунку ефективності організаційно-технічних заходів, спрямованих на зниження тру­домісткості й покращання використання робочого часу.

Розробка плану продуктивності праці передбачає наявність:

· пла­ну організаційно-технічних заходів,

· звітного і планового балансів робочого часу одного робітника,

· даних про втрати робочого часу за звітний період або даних табельного обліку.

Основні етапи планування продуктивності праці:

· аналіз рівня і динаміки продуктивності праці в попередньому періоді;

· виявлен­ня резервів підвищення виробітку в наступному періоді;

· визначен­ня очікуваного рівня продуктивності праці в поточному періоді;

· розробка плану заходів щодо використання виявлених резервів;

· розрахунок ефективності кожного заходу, спрямованого на підви­щення продуктивності праці та визначення можливого рівня про­дуктивності праці в плановому періоді.

Планування чисельності працівників усіх категорій має важ­ливе значення для раціонального використання ресурсів праці, підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва. Найважливішим завданням планування чисельності працівників є визначення обґрунтованої потреби в кадрах для забезпечення рит­мічного виробничого процесу та виконання виробничих завдань.

Потреба в персоналі, його чисельність на різних підприємствах чи фірмах визначається величиною попиту на продукцію, роботи чи послуги. Процес планування чисельності персоналу включає в себе три етапи:

· оцінка наявної робочої сили,

· оцінка майбутніх по­треб,

· розробка програми задоволення потреб у відповідних праців­никах.

Планування чисельності кадрів передбачає її розрахунок на ос­нові повної трудомісткості, тобто розрахунку чисельності необхід­ної кількості працівників усіх категорій і різних спеціальностей, здатних виконати весь обсяг робіт виробничої програми.

Далі ви­значається необхідна кількість робітників, спеціалістів, служ­бовців та управлінців за видами трудомісткості та нормами обслу­говування та управління.

Планування чисельності працівників спирається на такі показники:

· спискова чисельність персоналу;

· середньоспискова чи­сельність промислово-виробничого персоналу та його категорій;

· структура працівників;

· потреба в кадрах;

· баланс робочого часу од­ного середньоспискового працівника.

Планування заробітної плати охоплює планування фонду за­робітної плати і середньої заробітної плати.

Плановий фонд заробітної плати — це вся сума коштів, що спрямовується на оплату праці працівників у плановому періоді.

Плановий фонд заробітної плати має враховувати:

· планований обсяг виробництва;

· вимоги до якості продукції (її матеріаломісткість, енергомісткість та трудомісткість);

· необхідність розвитку персоналу;

· підтримання в працездатному стані всієї інфраструктури підприємства;

· вирішення інших по­точних і перспективних завдань.

Крім того він має враховувати необхідність скорочен­ня втрат робочого часу та підвищення обґрунтованості норм витрат праці, показників та умов преміювання та інших форм матеріаль­ного заохочення працівників.

Методи планування фонду заробітної плати залежно від стадій планування можуть бути розділені на укрупнені та детальні.

Укрупнені методи застосовують на стадіях попереднього плану­вання на перспективу.

Вони ґрунтуються на врахуванні динаміки чи­сельності працівників та середньої заробітної плати.

Другим мето­дом укрупненого планування є планування на основі кількісно ви­явлених нормативних величин.

Методи детального планування фонду заробітної плати засто­совуються для розрахунку фонду заробітної плати на черговий пла­новий рік з поквартальною розбивкою та із зазначенням конкрет­них заходів зі зменшення витрат по заробітній платі на одиницю продукції.

 


Читайте також:

 1. I. Теорія граничної продуктивності і попит на ресурси
 2. Абстрактна модель оптимального планування виробництва
 3. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 4. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 5. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 6. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
 7. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 8. Адміністративні методи управління
 9. Адміністративні, економічні й інституційні методи.
 10. Адміністративно-правові (організаційно-адміністративні) методи мотивації
 11. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 12. Аерометоди
Переглядів: 1769

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Види планів з праці. Показники праці як складова бізнес-плану | Планування соціального розвитку трудових колективів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.