Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Адміністративно-правові (організаційно-адміністративні) методи мотивації

Економічні методи мотивації персоналу

Найбільш поширеними методами мотивації персоналу є економічні методи, які засновані на використанні економічного механізму управління. Економічні методи мотивації базуються на тому, що у підсумку їх використання працівники одержують визначені вигоди, які підвищують їх матеріальне благополуччя . Їх структура наведена на рис. 4.3.

Організаційно-адміністративні методи мотивації базуються на владі, дисципліні і відповідальності. Вони здійснюються через загальні й окремі організаційно-адміністративні акти управління (розпорядження) відповідних суб’єктів, розвивають, конкретизують і втілюють у визначену форму організаційне регламентування. Види та форми прояву організаційно-адміністративного впливу представлені на рис.4.4 та рис.4.5.

Наказ- найбільш тверда форма розпорядницького впливу, він обов’язковий для виконання і припускає юридичну відповідальність за невиконання;

вказівка- вимога зробити щось, викладається зі значно меншим ступенем категоричності ніж наказ, припускає адміністративну відповідальність у випадку її невиконання;

Економічні методи мотивації
прямі
побічні
Вигоди (виплати)
Основна заробітна плата
Додаткова заробітна плата
Неявна заробітна плата
Участь у прибутках
Премії
Сприяння отриманню виплат
Скорочений робочий день
Збільшена відпустка
Робочий графік, який змінюється
Відгули
Форми та системи
Доплати
Пільги
Бонуси

Рис. 4.3. Економічні методи мотивації

рішення - форма реалізації керуючого впливу керівника, колегіального органу управління, що діє тільки на підставі повноважень першого керівника (директора, президента, начальника і та ін) даної організації;

пряма адміністративна вказівка, має обов’язковий характер адресується конкретним керованим особам, впливає на конкретну ситуацію, що склалася;

нормативне регулювання встановлення правил, що регулюють діяльність підлеглих, вироблення стандартних процедур адміністративного впливу;

розроблення і впровадження рекомендацій з організації й удосконалювання тих чи інших процесів, що піддаються організаційно - адміністративному впливу;

контроль і нагляд за діяльністю організацій і окремих працівників.

 

Організаційно-мотиваційний вплив здійснюється у таких основних видах:
Вказівка
Наказ
Рішення
Регулювання
Пряма адміністративна вказівка
Контроль
Розпорядження
Установка
Рекомендації


Рис. 4.4.Види організаційно – адміністративного впливу

 

Рис. 4.5.Форми прояву адміністративно-правових методів мотивації

 

Організаційно-адміністративні методи мотивації  
Методи організаційного впливу
1.Добре розроблений статут підприємства з вільним доступом до нього робітників. 2.Розвиток партнерських відносин адміністрації і профспіки за допомогою колективного договору. 3.Розробка чітких правил внутрішнього трудового розпорядку і робота з персоналом у суворій відповідності до Кодексу Законів України про працю. 4.Розробка чіткої організаційної та штатної структур. 5.Розробка чітких положень щодо підрозділів, які регламентують адміністративні та функціональні зв’язки всередині підприємства. 6.Розробка чітких посадових інструкцій з визначенням функціональних обов’язків робітника і нормуванням праці.    
Методи розпорядливого впливу  
1.Чіткі накази з вказівкою стану питання, заходів, ресурсів, термінів і відповідальних. 2.Чіткі розпорядження щодо оперативних дій підлеглих. 3.Застосування системи постійно діючого контролю за виконанням документів на підприємстві.
Методи адміністративного впливу
1.Скорочення плинності персоналу на основі аналізу причин звільнення і розробка заходів щодо їх усунення. 2.Звільнення робітників з ініціативи адміністрації тільки у випадку грубого порушення внутрішніх нормативних документів. 3.Виняткове і рідкісне використання методів покарання співробітників (сувора догана і догана). 4.Ефективне застосування адміністративного заохочення співробітників за досягнуті результати (підвищення у посаді, збільшення оплати праці, направлення на стажування та т.п.). 5.Використання «золотого» правила управління: упущення записуються, досягнення заохочуються.
Для адміністративно-правових (організаційно-адміністративних) методів мотивації персоналу (рис.4.6) характерна пряма централізована дія суб'єкта управління на об'єкт управління. Вказані методи мотивації орієнтовані на такі мотиви поведінки як осмислене визнання необхідності трудової дисципліни, відчуття боргу, прагнення людини працювати в певній організації, культура виробничої діяльності і т.п. В узагальненому вигляді структуру адміністративно-правових або організаційно-адміністративних методів можна уявити у вигляді схеми.

 

 

Рис. 4.6.Організаційно - адміністративні методи мотивації

 

Основною формою реалізації і застосування організаційно-адміністративних методів мотивації є розпорядження й оперативне втручання у процес управління з метою координації зусиль його учасників для виконання поставлених перед ними задач.

Організаційно-адміністративні методи мотивації базуються на встановлених організаційних відносинах між суб’єктом і об’єктом даної системи управління, що виражаються в підпорядкованості, фіксованих умовах функціонування системи, припустимих відхиленнях від заданого режиму, межах дозволеної і недозволеної поведінки учасників управлінського процесу і впливу на них у випадку порушення таких обмежень.

Підхід, відповідно до якого сфера впливу економічних методів розширюється тільки за рахунок витіснення організаційно-адміністративних методів управління, не можна визнати правомірним ні з наукової, ні з практичної точки зору.

Організаційно-адміністративні методи в основному спираються на владу менеджера, його права, властиву організації дисципліну і відповідальність. Однак, адміністративні методи мотивації не слід ототожнювати з вольовими і суб’єктивними методами управління, тобто адмініструванням (рис4.7). Організаційно-адміністративні методи мотивації впливають на об’єкт мотивації через накази, розпорядження, оперативні вказівки, що віддаються письмово або усно, контроль за їхнім виконанням, систему адміністративних засобів підтримки трудової дисципліни та ін. Вони покликані забезпечити організаційну чіткість і дисципліну праці.

Переважно це методи примусу, що зберігають своє значення доти, доки праця не перетвориться у першу життєву потребу.

Об’єктивною основою використання організаційно-адміністративних методів мотивації виступають організаційні відносини, що складають частину механізму управління.

 

Організаційно-адміністративні методи мотивації відрізняються від інших:  

 

чіткою адресністю директив

 

 

обов’язковістю виконання розпоряджень і вказівок

 

 

їхнє невиконання розглядається

як пряме порушення виконавчої дисципліни

і спричиняє певні стягнення, демотивацію.

Рис. 4.7.Відмінності організаційно - адміністративних методів мотивації

Оскільки через їхнє посередництво реалізується одна з найважливіших функцій управління - функція організації, вважаємо, що задача організаційно-адміністративних методів мотивації складається з координації дій підлеглих. Також, ніякі економічні методи мотивації не зможуть існувати без організаційно-адміністративного впливу, що забезпечує чіткість, дисциплінованість і порядок роботи і, таким чином, підтверджується взаємозв’язок різних методів мотивації.

Для ефективного управління персоналом важливо визначити оптимальне поєднання, раціональне співвідношення організаційно-адміністративних, економічних та соціально-психологічних методів мотивації.


Читайте також:

 1. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 2. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 3. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 4. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
 5. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 6. Адміністративні методи управління
 7. Адміністративні, економічні й інституційні методи.
 8. Адміністративно-правові відносини
 9. Адміністративно-правові відносини
 10. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 11. Адміністративно-правові норми
Переглядів: 3519

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Методи мотивації праці та їх класифікація | Роль оцінки в процесі мотивації персоналу.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.