Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Ревізія операцій по руху матеріальних цінностей

 

Перевіряючи операції з надходження матеріальних цінностей, реві­зор має керуватися П(С)БО 9 «Запаси», і насамперед зобов'язаний ви­вчити порядок їх обліку та контролю на підприємстві. Якщо матері­альні цінності надійшли на підприємство шляхом видачі довіреностей особам, які мають право на їх одержання, то ревізор згідно з інструкцією «Про порядок видачі довіреностей» зобов'язаний перевірити:

1. Наявність журналу обліку виданих довіреностей;

2. Наявність наказу на тих осіб, які мають право підпису довірено­стей;

3. Своєчасність подання звіту з використання одержаних довіре­ностей.

На підставі журналу реєстрації довіреностей та первинних документів ревізор перевіряє своєчасність оприбуткування матеріальних цінностей. Важливим завданням ревізії є перевірка повноти оприбуткувань матеріальних цінностей. При надходженні матеріальних цінностей

зіставляють назву та кількість оприбуткованих матеріальних цінностей даними супроводжувальних документів. У разі виявлення недостачі складають акт прийому, який підписується представником постачальника ' „зацікавленою особою. Ревізор зобов'язаний звернути увагу на випадки складання прийомних актів та перевірити їх обґрунтованість. Акти вважають обґрунтованими, якщо вони приймаються постачальником або задовольняються арбітражним судом. У всіх інших випадках дані які вважаються безпідставними. Особливо детальній перевірці підлягають операції, які пов'язані з придбанням матеріальних цінностей підзвітні ми особами. Практика роботи показує, що на цій ділянці є значні зловживання.

Ревізор перевіряє правильність визначення первісної вартості запасів, що надходять на підприємство.

Відповідно до П(С)БО 9 первісною вартістю запасів, придбаних за плату, є собівартість, яка складається із таких фактичних витрат:

- сум, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю за вирахуванням непрямих податків;

- сум ввізного мита;

- сум непрямих податків, які пов'язані з придбанням запасів і ї відшкодовуються підприємству;

- транспортно-заготівельних витрат (затрати на заготівлю запасі оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витратизі страхування ризиків транспортування запасів).

- інших витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання запланованою метою. До таких витрат, зокрема, відносяться прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі в трати підприємства на доопрацювання і підвищення якісно-технічних характеристик запасів.

Необхідно пам'ятати, що транспортно-заготівельні витрати включається до собівартості придбаних запасів або загальною сумою відображаються на окремому субрахунку рахунків обліку запасів. Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку рахунків обліку запасів, щомісячно розподіляється між сумою заліку запасів на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули (викори­стані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць. Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до запасів, що вибули визначається як добуток середнього відсотка транспортно-заготівельних витрат і вартості запасів, що вибули, з відображенням її на тих самих рахунках обліку, у кореспонденції з якими відображено вибуття цих за­пасів. Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат визначаєть­ся діленням суми залишків транспортно-заготівельних витрат на поча­ток звітного місяця і транспортно-заготівельних витрат за звітний місяць на суму залишку запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за звітний місяць.

Не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат того періоду, в якому вони були здійснені (встановлені):

- понаднормові втрати і нестачі запасів;

- проценти за користування позиками;

- витрати на збут;

- загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням і доставкою запасів та приведенням їх стану, в якому вони придатні для використання у заплановані цілях.

Наступним етапом роботи є перевірка правильності відпускуматеріалів.

Згідно з П(С)БО 9 «Запаси» на підприємстві можна використовує ти один із шести методів оцінки запасів або декілька одночасно. А, при цьому слід уточнити, що «для усіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакові умови використання, застосовується тільки один із наведених методів».

Різнойменні та різнотипні запаси не заборонено облікувати різни? методами, але при цьому слід аргументовано підтвердити відмінність умовах їх використання. Слід мати на увазі, що при зміні специфік господарської діяльності можлива зміна облікової політики, яка може проявлятися у зміні методів оцінки запасів при їх списанні.

 

Оцінка запасів може проводитися за такими методами:

- за собівартістю перших за часом надходження запасів ( FIFО);

- за собівартістю останніх за часом надходження запасів (LIFО);

- за середньозваженою собівартістю;

- за цінами продажу;

- за нормативними витратами;

- за ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці запасів.

Якщо є випадки відпуску матеріальних цінностей за вимогою, по кожному окремому випадку необхідно визначити систематичність так відпуску, конкретних виконавців. Перевіряючи відпуск матеріальна цінностей стороннім особам, ревізор перевіряє підставу відпуску матеріальних цінностей та умови їх реалізації. При цьому необхідно перевірити дані первинних документів, пов'язаних з відпуском матеріалів з дані ми перепустки на вивіз продукції, своєчасність зарахування виручки тощо Під час ревізії матеріальних цінностей слід обов'язково врахувати залишки незавершеного виробництва.

До цих залишків не мають бути включені:

1) матеріали, комплектуючі та деталі, що отримані цехами, але не розпочата їхня обробка;

2) забраковані деталі та напівфабрикати.

Також необхідно звернути увагу на правильність проведення пере оцінки товарно-матеріальних цінностей.

Відповідно П(С)БО 9, запаси відображаються в обліку за найменшої з двох вартостей: первісною, або чистою вартістю реалізації. Уцінювати запаси необхідно тоді, коли вони морально чи фізично застаріли, втратили свою первісну вартість. Відповідно до цього ж Положення, запасі списуються на витрати вже тоді, коли підприємство знає, що не зможе їхпродати чи якось використати. Уцінювати запаси потрібно до чисто вартості реалізації.

Чиста вартість реалізації визначається по кожній одиниці запасів шляхом віднімання від очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на завершення виробництва і збут.

Сума, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їхньої реалізації і вартість повністю втрачених (зіпсованих або таких, що не вистачає) запасів, списується на витрати звітного періоду з відображен­ням зазначеної вартості в позабалансовому обліку на рахунку 072 «Не­відшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей».

У випадку підвищення ціни на раніше уцінені запаси, їхня балансова вартість зростає на відповідну суму, але не вище попереднього рівня ціни . При цьому списується сума уцінки з 072 рахунку.

Дооцінка балансової вартості запасів вище їх балансової вартості не допускається.


Читайте також:

 1. IV. Політика держав, юридична регламентація операцій із золотом.
 2. POS -Інтелект - відеоконтроль касових операцій
 3. V Суттю Я-концепції стає самоактуалізація в межах моральних правил і більше значимих особистісних цінностей.
 4. Автоматизація касових операцій
 5. АДАПТАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДО ЗМІНИ ЇЇ ЗАВАНТАЖЕННЯ.
 6. Аксіологія як наука про цінності. Філософські концепції цінностей.
 7. Алгоритми арифметичних операцій над цілими невід’ємними числами у десятковій системі числення.
 8. Амортизація інших необоротних матеріальних активів
 9. Амортизація нематеріальних активів
 10. Амортизація нематеріальних активів
 11. Аналіз використання матеріальних ресурсів
 12. Аналіз використання матеріальних ресурсів.
Переглядів: 836

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ревізія збереження матеріальних цінностей | Ревізія операцій з тарою і МШП

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.