Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Розрахунок індексу кредитоспроможності

ПРОГНОЗ БАНКРУТСТВА

Одним з основних завдань аналізу ліквідності є оцінка ступеня наближення підприємства до банкрутства. Існують критерії формального і неформального характеру, за якими підприємство може бути визнано неспроможним (банкрутом).

Цей метод запропонований у 1968 р. відомим західним економістом Альтманом. Він дозволяє в першому наближенні розділити об’єкти, що хазяюють, на потенційних банкрутів і небанкрутів.

Індекс Альтмана являє собою функцію від деяких показників, що характеризують економічний потенціал підприємства і результати його роботи за минулий період. У загальному вигляді показник, який має назву Z-рахунком Альтмана, має такий вигляд:

Z-рахунок = 1,2 х К1 + 1,4 х К2 + 3,З х Кз + 0,6 х К4 + 1,О х К5,

де показники К1, К2, К3, К4, К5 розраховуються за такими алгоритмами:

К1 = оборотний капітал / усього активів;

К2 = (резерви + фонди спеціального призначення і цільове фінансування + нерозподілений прибуток) / усього активів;

К3 = результат від реалізації / усього активів;

К4 = статутний капітал / позиковий капітал;

К5 = виторг від реалізації / усього активів.

Висновки з шостого питання:Студенти засвоїли, що аналіз беззбитковості має на меті визначити, яким повинен бути обсяг продажів для того, щоб підприємство могло без сторонньої допомоги покрити всі свої витрати, не одержуючи прибутку, що при проведенні аналізу беззбитковості необхідно мати на увазі, що витрати виробництва і витрати обігу товарів формують два складники, один з яких зростає пропорційно збільшенню виробництва (обсягу реалізації товарів), а другий практично не залежить від кількості випущеної продукції (реалізованих товарів) і від того, росте чи падає обсяг операцій. Студенти ознайомлені з одним із основних завдань аналізу ліквідності - оцінкою ступеня наближення підприємства до банкрутства, що існують критерії формального і неформального характеру, за якими підприємство може бути визнано неспроможним (банкрутом). Також студенти ознайомлені з формулами розрахунку показників діагностики банкрутства, кредитоспроможності.

7. Ефективність використання власного капіталу.

 

Акція — це зареєстроване право володіння частиною майна підприємства і право на одержання частки доходу. Для власника акція — безстроковий цінний папір; вона не може бути пред’явлена підприємству з метою повернення грошей, якщо підприємство не ліквідується. Якщо акціонер не задоволений доходами, він може продати акції на вторинному ринку за ринковою ціною.

Акціонування як засіб вкладення коштів дає значний імпульс для розвитку підприємництва. Середня акція приносить більш високий прибуток і більшою мірою захищає від явного і неявного ризику, ніж будь-який вид інвестицій. Крім того, ціна акції росте одночасно із загальним зростанням цін, що захищає вкладника від впливу інфляції. Можливість продажу акцій на фондовій біржі служить і засобом збереження коштів, і стимулом для перетворення діяльності підприємства.

Щоб акції служили надійним джерелом доходу, необхідно вибрати для інвестицій гідне підприємство. Це завдання в умовах ринку постійно виникає як перед фірмами, що розширюють свій вплив за рахунок вкладень великих капіталів, так і перед дрібними вкладниками, котрі витрачають свої заощадження на покупку незначної кількості цінних паперів. Оцінку прибутковості акцій можна зробити з достатнім ступенем вірогідності і мінімальним ризиком тільки в результаті аналізу ефективності використання підприємством власного капіталу. Така оцінка повинна робитися за багатьма критеріями. Найбільш важливі з них розглянуті нижче.


Читайте також:

 1. Автоматичний розрахунок суми проведення.
 2. Аеродинамічний розрахунок
 3. Аеродинамічний розрахунок ротора вітроустановки
 4. Аналітичний розрахунок завантаження горловин
 5. Аналітичний розрахунок сумарного завантаження типових перетинань
 6. Види норм праці, їх розрахунок
 7. Використання прийомів комплексної рейтингової оцінки в аналізі кредитоспроможності суб’єктів господарювання.
 8. Вплив характеру кола на криву струму при несинусоїдній напрузі /розрахунок найпростіших кіл
 9. Гідравлічний розрахунок
 10. Гідравлічний розрахунок малих мостів
 11. Гідравлічний розрахунок сифонів
 12. Графічний розрахунок режиму роботи ПСН
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Коефіцієнти рентабельності продажів. | Загальні принципи складання Балансу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.