Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Вивіз давальницької сировини українського замовника за межі митної території україни і ввіз в україну готової продукції

При вивезенні за межі митної території України даваль­ницької сировини, якщо така сировина підлягає обкладан­ню вивізного (експортного) мита, податками і зборами, їхня сплата (крім митних зборів) відображається українським за­мовником шляхом видачі простого векселя з відстрочкою платежу на період здійснення операції з давальницькою си­ровиною, але не більше ніж на 90 календарних днів з момен­ту оформлення ВМД.

Виходячи з їхніх технологічних особливостей виробниц­тва КМУ може встановлювати інші терміни виконання окре­мих видів операцій з давальницькою сировиною.

Давальницька сировина, не оподатковувана вивізним (експортним) митом, податками і зборами, вивозиться на підставі представленого українським замовником митним органам письмового зобов'язання про повернення в Україну готової продукції, зробленої з цієї сировини (чи повернення в Украї­ну валютного виторгу від реалізації готової продукції), не пізніше, чим через 90 календарних днів з моменту оформлен­ня вивізної ВМД. Однак такий порядок вивозу давальниць­кої сировини не поширюється на операції, коли готова про­дукція, виготовлена з цієї сировини, має заборону на експорт.

При цьому підставою для митного оформлення даваль­ницької сировини, що вивозиться за межі митної території України, є:

· копія векселя (письмового зобов'язання, узятого на облік органом податкової служби за місцезнаходженням замовника);

· копія зовнішньоекономічного контракту на переробку давальницької сировини.

У випадку, якщо зовнішньоекономічним контрактом обу­мовлено, що готова продукція не повертається в Україну, то на момент митного оформлення давальницької сировини, що вивозиться за межі України, стягуються мито, податки і збо­ри. Для того щоб визначити суми мита, податків і зборів, не­обхідно вартість давальницької сировини перерахувати в на­ціональну валюту України за курсом НБУ, що діяв на день платежу (фактично вивіз такої давальницької сировини при­рівняний до експортної операції).

Згідно п.15 ст.5 Закону про давальницьку сировину го­това продукція, виготовлена з давальницької сировини ук­раїнського замовника, що ввозиться на територію Украї­ни, обкладається ввізним митом, податками і зборами, стягнутими як і у випадку імпорту товарів, тобто ввіз го­тової продукції, виготовленої з давальницької сировини ук­раїнського замовника, прирівняний до звичайної імпорт­ної операції. У свою чергу, це спричиняє стягування «митного» ПДВ виходячи з вартості готової продукції, ви­готовленої із сировини резидента, а також обов'язковим є сплата мита. Також до такої готової продукції застосову­ються міри нетарифного регулювання, зокрема ліцензуван­ня і квотування.

Якщо ввезена продукція не звільнена від ПДВ, при ввозі такої готової продукції на день оформлення ВМД виникають зобов'язання по сплаті ПДВ. Сплата податків може здійсню­ватися шляхом видачі простого податкового векселя з відстрочкою платежу не більше ніж на ЗО днів відповідно до Порядку випуску, звертання і погашення векселів, що вида­ються на суму податку на додаткову вартість при ввозі (пере­силанню) товарів на митну територію України, затвердже­ним постановою КМУ від 1.10.97 р. № 1104. Право на включення в податковий кредит сплаченого митного ПДВ з'являється в момент сплати по податкових зобов'язаннях згідно п.п. 7.5.2. ст.7 Закону про І1ДВ.

Контрактна вартість готової продукції, що підлягає ввозу на митну територію України, не повинна бути менше митної вартості вивезеної давальницької сировини і суми коштів, сплачених (підлягаючих сплаті) за переробку (обробку, зба­гачення чи використання) цієї сировини. У такий спосіб сума обкладання ПДВ складається з вартості завезеної давальниць­кої сировини і вартості послуг з переробки давальницької сировини.

У випадку розповсюдження режиму квотування і ліцен­зування, спеціального режиму експорту на товари, що виво­зяться як давальницька сировина, а також якщо контрак­том передбачений вивіз давальницької сировини у виді товарів, експорт яких підлягає реєстрації (за умови наступ­ної реалізації готової продукції в країні виконавця чи в іншій країні), такі контракти підлягають реєстрації в Міністерстві економіки і з питань європейської інтеграції України.

 

2.3.8.Порядок обліку операцій з давальницькою сировиною

 

В табл. 2.3.8.1 наведена основна кореспонденція рахунків з обліку операцій з переробки давальницької сировини у нерезидента.

Таблиця 2.3.8.1 - Основна кореспонденція рахунків з обліку опе­рацій з переробки давальницької сировини у нерезидента
Зміст операції Дебет Кредит
І. Оплата за переробку давальницької сировини здійснюється коштами. Сплачені митні збори за митне оформлення при вивезенні давальницької сировини.
Списана сума зборів, сплачених за митне оформ­лення при вивезенні давальницької сировини.
Передана давальницька сировина на переробку.
Сплачені митні збори за оформлення ввезеної від виконавця готової продукції.
Нараховані митні збори за оформлення ввезеної від виконавця готової продукції.
Підписаний акт виконаних послуг з переробки давальницької сировини.
Нарахований ПДВ (база оподаткування дорівнює сумі давальницької сировини плюс вартість по­слуг з переробки).

 

Сплачено суму ПДВ при ввозі готової продукції.
Сплачена сума ПДВ включена до складу податкового кредиту на підставі ВМД.
Списано вартість переробленої давальницької сировини на вартість готової продукції.
Перераховані кошти в іноземній валюті в оплату послуг з переробки давальницької сировини.
II. Оплата за переробку давальницької сировини здійснюється сировиною. Сплачені митні збори за митне оформлення при вивозі давальницької сировини.
Списана сума зборів, сплачених за митне оформлення при вивозі давальницької сировини.
Передана давальницька сировина на переробку.
Відбитий доход від вибуття сировини, переданої виконавцю як оплату послуг з переробки.
Списана балансова вартість сировини, переданої виконавцю як оплату послуг за давальницьким договором (визначається одним з методів оцінки вибуття запасів).
Сплачені митні збори за оформлення ввезеної від виконавця готової продукції.
Нараховані митні збори за оформлення ввезеної від виконавця готової продукції.
Підписаний акт виконаних послуг з переробки давальницької сировини.
Нарахований ПДВ від контрактної вартості наданої нерезидентом послуги чи наявності акта виконаних робіт.
Включена до складу податкового кредиту сума ПДВ з наданої нерезидентом послуги. 641 644 644 643
Відбитий залік заборгованостей.
Сплачена сума ПДВ при ввозі готової продукції.
Сплачена сума ПДВ включена до складу податкового кредиту на підставі ВМД.
Списана вартість переробленої давальницької сировини на вартість готової продукції

 

III. Оплата за переробку давальницької сировини здійснюється готовою продукцією. Сплачені митні збори за митне оформлення при вивозі давальницької сировини.
Списана сума зборів, сплачених за митне оформлення при вивозі давальницької сировини.
Передана давальницька сировина на переробку.
Сплачені митні збори за оформлення ввезеної від виконавця готової продукції.
Нараховані митні збори за оформлення ввезеної від виконавця готової продукції.
Підписаний акт виконаних послуг з переробки давальницької сировини.
Нарахований ПДВ від контрактної вартості наданої нерезидентом послуги чи наявності акта виконаних робіт.
Включена до складу податкового кредиту сума ПДВ з наданої нерезидентом послуги. 641 644 644 643
Сплачена сума ПДВ при ввозі готової продукції.
Включена до складу податкового кредиту сума сплаченого ПДВ.
Відбитий доход від реалізації готової продукції.
Списана собівартість реалізованої готової продукції.
Відбитий залік заборгованостей.
Списана вартість переробленої давальницької сировини на вартість готової продукції.

 

Змістовний модуль 2.4 Облік інвестиційних операцій та валютно-фінансових операцій

 

2.4.1.Облік лізингових операцій.

2.4.2.Облік валютних операцій, пов’язанних з формуванням та рухом статутного капіталу.

2.4.3.Особливості відображення у бухгалтерському обліку кредитних операцій.

 

2.4.1.Облік лізингових операцій

 


Читайте також:

 1. III. По території охоплення
 2. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 3. А. Правобережну Україну.
 4. А/. Верховна Рада України.
 5. АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
 6. Аграрні закони України
 7. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 8. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 9. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України
 10. Адміністрація Президента України
 11. Адреси бібліотек України
 12. Акти Верховної Ради України
Переглядів: 1214

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Реалізація на митній території україни готової продукції, зробленої з давальницької сировини, завезеної іноземним замовником | Види та форми лізингу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.