Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Адреси бібліотек України

ЗАГОЛОВОК СТАТТІ

Зразок оформлення статті

УДК 378.1 Михайленко О.М.,Інститут педагогіки і психології

Анотація подається українською мовою після заголовка (3-4 рядка через 1 інтервал кегль 14 курсивом). Анотація містять стислу інформацію про основні ідеї та висновки наукової статті.

Сторінки рукопису не друкуються, а, починаючи з другої, проставляються олівцем зверху, посередині сторінки. Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень. Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, 87], де 5 – номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: [3, 156; 4; 8, 22-23].

Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1 інтервал, кегль 14, в алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: «Література».

Вимоги до оформлення бібліографічного опису списку джерел подані в журналі «Бюлетень ВАК України» № 3 за 2008 р.

Література:

1. Вища освіта України і Болонський процес: навчальний посібник / [за ред. В.Г. Кременя]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.

2. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти / В. Журавський., М. Згуровський. – К. : ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2003. – 200 с.

3. Кремень В. Болонський процес: зближення, а не уніфікація / В. Кремень // Дзеркало тижня. – 2003. – 13 грудня. – C. 3–15.

4. Спільна декларація міністрів освіти Європи. 19 червня 1999 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до декларації:http : // www.mon.gov.ua.


Додаток 14

 

– Національна парламентська бібліотека України 01001 м. Київ –1, вул. Грушевського, 1; міжміський код (044); факс 228-85-12 – дирекція; 416-23-26 – інформцентр.

– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського 03039 м. Київ – 39, просп. 40-річчя Жовтня, 3; факс 264-33-98; 267-48-50.

– Публічна бібліотека ім. Л. Українки 04050 м. Київ – 50, вул. Тургєнівська, 83/85; факс 216-03-83; 216-64-41.

– Державна науково-технічна бібліотека України 03680 м. Київ – 680, вул. Антоновича, 180; факс 269-34-91; 268-23-38.

– Наукові бібліотека ім. М. Максимовича Київського Національного університету ім. Т. Г. Шевченка 01601 м. Київ – 601, вул. Володимирська, 58; 235-70-98; 221-32-44; 221-03-40.

– Державна науково-педагогічна бібліотека України Академії педагогічних наук Міністерства освіти і науки України 04060 м. Київ, вул. Берлінського, 9; 467-22-14; 01030 м. Київ, вул. Володимирська, 57; факс 440-35-48.

– Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська Академія” 04070 м. Київ – 70, вул. Сковороди, 2; 463-67-83.

– Бібліотека Української Академії державного управління при Президентові України 03057 м. Київ – 57, вул. Е. Потьє, 20; факс 455-68-99; 446-52-86; 441-76-72.

– Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр Міжрегіональної Академії управління персоналом 03039 м. Київ – 39, вул. Фрометівська, 2; факс 250-92-51; 264-91-84.


Додаток 15


Читайте також:

 1. IP-адреси
 2. А/. Верховна Рада України.
 3. Автономні ІР-адреси
 4. АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
 5. Аграрні закони України
 6. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 7. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 8. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України
 9. Адміністрація Президента України
 10. Адреси світових товарних бірж в інтернеті
 11. Акти Верховної Ради України
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Інформаційний лист збірника наукових праць | Хід лекції

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.