Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Інформаційний лист збірника наукових праць

Редакційна колегія

ЗАГОЛОВОК СТАТТІ

УДК 43-3 Г.П.Руденко

Зразок оформлення статті

Сумський державний педагогічний університет

 

Анотація подається українською мовою після заголовка (3-4 рядка через 1 інтервал кегль 14 курсивом). Анотація містять стислу інформацію про основні ідеї та висновки наукової статті.

Сторінки рукопису не друкуються, а, починаючи з другої, проставляються олівцем зверху, посередині сторінки. Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень. Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, 87], де 5 - номер джерела за списком літератури, 87 - сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: [3, 156; 4; 8, 22-23].

Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1 інтервал, кегль 14, в алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: «ЛІТЕРАТУРА».

Вимоги до оформлення бібліографічного опису списку джерел подані в журналі «Бюлетень ВАК України» № 3 за 2008 р.

 

ЛІТЕРАТУРА

3. Ващенко Г. Виховання волі і характеру: Підручник для педагогів / Григорій Ващенко. – К.: Видавництво «Школяр», 1999. – 385 с.

4. Мацько Л.І. Матимемо те, що робимо: До питання формування мовної культури/ Любов Мацько // Диво слово. – 2001. – № 9. – С. 2-3.

Начальник редакційно-видавничого відділу Кугуєнко В.О.

8(0542)68-59-70

Технічний секретар Лиценко І.О.

8(0542)68-59-47


Додаток 13

«Магістр»

Шановні магістранти, аспіранти й викладачі! Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка щорічно видає збірник наукових праць магістрантів, аспірантів та молодих вчених „Магістр”, що публікує основні результати магістерських та дисертаційних робіт.

До збірника „Магістр” приймаються статті, присвячені оригінальним дослідженням з проблем освіти. Наукові статті містять матеріали, не опубліковані раніше в інших виданнях, і мають відповідати таким вимогам: наявність проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдань); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. З метою дотримання зазначених вище вимог до наукової статті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки.

Мова викладу матеріалу: українська, російська.

Обсяг статті, включно зі списком використаної літератури (не більше 7 джерел), повинен становити 4 сторінки формату А 4. Відстань між рядками – 1,5 інтервали комп’ютерного стандарту; кегль – 14; поля: верхнє і нижнє – 20 мм, ліворуч – 25 мм, праворуч – 10 мм. Кількість рядків на одній сторінці – до 30.

Рукопис оформляється згідно з такими вимогами. У верхньому лівому куті першої сторінки рукопису ставиться УДК, у правому – прізвище та ініціали автора (авторів), нижче – назва факультету (для викладачів – посада, назва кафедри, на якій працює; науковий ступінь, вчене звання (якщо є); нижче посередині рядка – заголовок статті великими літерами. Між назвою закладу та заголовком статті інтервал – 2. Такий же інтервал – між заголовком та анотацією.

Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована. Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, до друку не допускаються.

До статті додаються:

 1. Довідка про авторів на окремому аркуші: прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада і/або місце навчання, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, телефони.
 2. Магістранти, аспіранти і здобувачі, що подають одноосібні статті, представляють відзив-рекомендацію наукового керівника.
 3. Диск CD з електронною версією тексту у форматі Windows з текстовим редактором Microsoft Word. Шрифти – Times New Roman.
 4. Поштова картка з адресою автора для повідомлення про прийняття статті редколегією.

Статті разом із зазначеними документами магістрантів, аспірантів та викладачів приймаються старшим лаборантом кафедри педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту СумДПУ ім. А.С. Макаренка Горбуленко Яною Миколаївною (ауд. 281, корпус фізико-математичного факультету).

Вартість публікації становить 12 грн. за кожну сторінку формату А4 у збірнику «Магістр».

Термін подання матеріалів до друку – до 20 лютого 2011 р.

За довідками можна звернутись за телефоном: 65–27–15; 68–59–16.


Читайте також:

 1. Аксіоматизація знань та причинні зв'язки у методології наукових досліджень
 2. Аналізу соціальної взаємодії присвячено чимало наукових теорій.
 3. Анотування і реферування наукових текстів
 4. Бюджетне фінансування наукових досліджень здійснюється шляхом базового та програмно-цільового фінансування.
 5. В плануванні й організації наукових досліджень в економіці використовуються програмно-цільові методи.
 6. В плануванні й організації наукових досліджень в економіці використовуються програмно-цільові методи.
 7. Вибір оптимального розкладу (режиму) роботи в наукових організаціях.
 8. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВІДПРАЦЬОВАНИМИ ГАЗАМИ АВТОМОБІЛІВ
 9. Вимоги до наукових гіпотез
 10. Виробничий і науково-технічний потенціал. Інформаційний потенціал
 11. Впровадження результатів наукових досліджень
 12. Впровадження та ефективність наукових досліджень.
Переглядів: 349

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Інформаційний лист збірника наукових праць | Адреси бібліотек України

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.013 сек.