Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Російська революція 1917 р., її причини та початок

ТЕМА РОСІЯ – СРСР

 

Як уже було сказано, Перша світова війна стала суво­рим випробуванням для Росії. На початок 1917 р. стан економіки, політична ситуація, що склалася в країні, зро­стання соціального напруження, посилення невдоволен­ня, що охопило і ліберальну громадськість, і армію, і переважну частину трудящих, свідчили про складання ре­волюційної ситуації.

Причинами розгортання революції в Росії були:

—протиріччя між відсталою надбудовою та прагнен­ням економічно сильної буржуазії захопити владу;

—протиріччя між працею і капіталом;

—невирішеність аграрного питання;

—невирішеність національного питання.

Завданнями революції в Росії були:

—ліквідація самодержавної форми правління і перехід до парламентської демократії;

—створення умов для вільного розвитку ринкової сис­теми на селі;

—демократизація суспільно-політичного життя країни;

—гарантія захисту соціальних прав трудящих;

— забезпечення вільного розвитку націй.

Основні етапи російської революції:

23 лютого -4 3 березня 1917 р. — буржуазно-демокра­тична революція;

березень - липень 1917 р. 4- двовладдя;

липень - жовтень 1917 р. -т революційна криза;

жовтень 1917 р. -і- червень 1918 р. встановлення диктатури більшовиків;

червень 1918 р. - березень 1921 р. —т громадянська війна.

Революційні події в Росії розпочалися в лютому 1917 р. У подіях, що відбувалися в Петрограді, можна виділити два періоди: 1-й -4- з 23 по 28 лютого: наростання напруги; 2-й - з 28 лютого по 3 березня 1917 р.: повалення самодержавства.

23 лютого 1917 року на Путиловському заводі розпо­чався страйк, в якому взяло участь 90 тис. чол. Поступово страйк охопив основні заводи Петрограда, і в суботу 28 лю­того страйкувало вже 240 тис. чол. Історики виділяють дві причини страйку: погіршення забезпечення хлібом Пе­трограда та локаут на Путиловському заводі. Страйк по­клав початок революції у Петрограді.

У ніч з 27 на 28 лютого проходило термінове засідання кабінету міністрів за участю Родзинка (Голова Державної Думи) та брата царя — Михайла. Обговорювався план дій щодо виходу з кризи. Міністри вирішили просити царя направити в столицю вірні війська. О 3 годині ранку Родзянко покинув засідання, а о 4-й міністрам стало відо­мо про утворення Тимчасового комітету Державної Думи, що взяв на себе функції уряду і заарештував Голову Дер­жавної Ради Щегловітова. Великому князеві Родзянко за­пропонував стати регентом при малолітньому сині Миколи II Олексії. Про це повідомили царя. Останній вирішив при­бути до столиці, щоб самому розібратися в ситуації, і згоди на регентство Михайла не дав. 28 лютого Микола II дору­чив Родзянкові сформувати новий Кабінет міністрів. Останній вирішував, до якого табору примкнути — до монархії чи до мас. І все-таки Родзянко дав згоду очолити Тимчасовий комітет Державної Думи, до якого увійшли соціалісти Керенський та Чхеїдзе. В таборі лібералів роз­гортається боротьба за владу між думською фракцією на чолі з Мілюковим, лідерами соціалістів Чхеїдзе та Керенським, а також Родзянко. Не знаючи точної картини роз­витку подій у столиці і вбачаючи в Тимчасовому комітеті реальну силу, російський генералітет на чолі з генералом Алексєєвим вирішив підтримати вимогу про зречення Миколи II трону.

 


Читайте також:

 1. Але, головним залишається діючий початок, чим повсякденність і відрізняється від фантазії (казки, міфу).
 2. Антимонархічна революція 1952 р. в Єгипті.
 3. Античний Рим: економічні причини розвитку і занепаду
 4. Б. Громадсько-політичний рух 60-90 рр. ХІХ ст. інтелігенції Росії та України, в центрі уваги яких був народ, селянська община та соціальна революція.
 5. Банкрутство підприємства: причини, наслідки, процедура.
 6. Банкрутство підприємства: причини, оцінка ймовірності настання та наслідки
 7. Безпосередньо збутові ризики та причини їх виникнення
 8. Безробіття і зайнятість населення: причини, види та наслідки
 9. Безробіття, його суть та причини. Закон Оукена.
 10. Безробіття: суть, причини, форми та соціально-економічні наслідки
 11. Бюджетний дефіцит як економічне явище та причини його виникнення
 12. Бюджетний дефіцит, його суть, причини виникнення та джерела фінансування
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Державні перевороти 1929 р. та 1941 р. | Утворення Тимчасового уряду, його внутрішня і зовнішня політика.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.