Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Договір позики

Договір позики - це правочин, за яким одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) гроші або речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку саму ж грошей (суму позики) або рівну кількість речей того ж роду та якості.

Договір позики вважається укладеним з моменту передання грошей або речей.

 

Характеристика: реальний (укладений з моменту передачі речей), односторонній, оплатний або безоплатний.

Суб’єктияк юридичні особи так і фізичні особи (частіше).

Сторони: позикодавець, позичальник.

 

Предмет: гроші, речі, визначені родовими ознаками.

 

Форма договору :

Договір позики має бути укладений у письмовій формі, якщо його сума не менш ніж у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходу громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми.

На підтвердження договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів на суму позики у розмірах і в порядку, що встановлені договором.

Якщо у договорі немає умови про розмір процентів, їх розмір визначається обліковою ставкою банківського процента (ставкою рефінансування), встановленою Національним банком України.

У разі відсутності іншої угоди проценти виплачуються щомісяця до дня повернення суми позики. В договорі може бути обумовлено, що проценти позичальником не сплачуються.

Договір позики передбачається безпроцентним, якщо:

він укладений між фізичними особами на суму, яка не перевищує п'ятдесятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходу громадян, і не пов'язаний із здійсненням підприємницької діяльності хоча б однією із сторін;

або

якщо позичальникові передані речі, визначені родовими ознаками.

 

Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві одержаний предмет позики у строк та в порядку, встановленому договором. Якщо строк повернення договором не встановлений або визначений моментом пред’явлення позикодавцем вимоги, сума позики має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред’явлення позикодавцем вимоги. Договором може бути передбачено інший термін на цей випадок.

Предмет безпроцентної позики може бути повернений позичальником достроково, якщо інше не встановлено договором. Сума позики, наданої під проценти, може бути повернена достроково за згодою позикодавця або якщо це передбачено договором.

Предмет позики вважається повернутим у момент його передачі позикодавцеві або зарахування суми грошей, що позичалася, на його банківський рахунок.

Якщо позичальник не повернув своєчасно суму позики, він зобов'язаний сплатити проценти від дня, коли вона мала бути повернена, до дня її повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів на позику, встановлених договором. Якщо договором встановлений обов'язок повертати позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позики, позикодавець має право зажадати дострокового повернення всієї суми позики, що залишилася, разом з належними процентами.

Позичальник має право оспорити договір позики на тій підставі, що гроші або речі насправді не були одержані ним від позикодавця або були одержані у меншій кількості, ніж зазначено у договорі (за безгрошовістю).

У тих випадках, коли договір позики має бути укладений письмово, показання свідків для підтвердження того, що гроші або речі насправді не були одержані ним від позикодавця або були одержані у меншій кількості, ніж зазначено у договорі, не допускаються. Це правило не застосовується до випадків, коли договір був укладений під впливом обману, насильства, зловмисної домовленості представника позичальника з позикодавцем або через збіг тяжких обставин.

У разі невиконання позичальником обов'язків, передбачених договором, щодо забезпечення повернення суми позики, а також у разі втрати забезпечення або погіршення його умов за обставин, за які позикодавець не несе відповідальності, позикодавець має право вимагати від позичальника дострокового повернення суми позики та сплати належних процентів, якщо інше не передбачено договором.Читайте також:

 1. Амстердамський Договір
 2. Берестейський мирний договір УНР з державами німецько-австрійського блоку. Падіння радянської влади в Україні
 3. Брестський мирний договір
 4. Відповідальність за невиконання, неналежне виконання договірних зобов’ язань
 5. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань
 6. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань
 7. Відповідно до ч. 1 ст. 638 ЦК України Договір вважається укладеним, якщо сторони у належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.
 8. Всю сукупність теорій виникнення держави можна обєднати в наступні напрямки теорій: теологічну, патріархальну, договірну, органічну, класову, теорію насильства тощо.
 9. Гетьман І.Виговський, його боротьба за збереження незалежності України. Гадяцький договір 1658р.
 10. Грошовий потік від розміщення 3-літньої облігаційної позики, тис. грн.
 11. Грошовий потік від розміщення 5-літньої облігаційної позики, тис. грн.
 12. Договір банківського вкладу
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Договір банківського рахунку | Договір банківського кредитування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.