Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Характеристика основних сфер грошового обороту

План

Тема 1. Природа грошей

Вступ

 

Опорний конспект лекцій з курсу «Гроші та кредит» призначений для більш ефективного вивчення студентами матеріалу даного курсу, а також для самостійного вивчення матеріалу студентами економічних факультетів всіх форм навчання.

В опорному конспекті програмний матеріал з кожної теми поданий у вигляді схем і таблиць, що дозволяє з'ясувати причинно-наслідкові зв'язки, логіку викладання та структуру складних явищ грошово-кредитного простору. Все це сприяє підвищенню рівня засвоєння відповідного матеріалу.

На початку кожної теми наводиться план, перелік основних категорій та список рекомендованої літератури. У кінці теми наведені питання для перевірки якості засвоєння матеріалів. В разі, коли студент не може надати відповідь на поставлене запитання або невпевнений у ній, то йому слід ще раз повернутися до матеріалу даної теми.

Після роботи з опорним конспектом слід перейти до ретельного вивчення матеріалу теми за рекомендованим списком літератури.

При аудиторній роботі студентів з наочним схематичним матеріалом викладач проводить необхідні пояснення до них. При самостійному опрацюванні тем студентам рекомендується додатково вести конспекти, що сприяє більш якісному засвоєнню матеріалу.,

Отже, опорний конспект лекцій з курсу «Гроші та кредит» дозволить значно скоротити витрати навчального часу та отримати більш глибокі та міцні знання з курсу.


 

 

1. Походження, концепції та суть грошей.

2. Основні функції грошей.

3. Форми грошей та їх еволюція.

4. Основні теорії грошей.

Рекомендована література: 8,10,12,14,21,23,25,26,27,28,30,36,48

 

Мінілексикон: гроші, раціоналістична концепція грошей, міра вартості, засіб нагромадження, світові гроші, кредитні гроші, електронні гроші, депозитні гроші, формула ціни, індосамент, акцепт, фінансовий вексель.

 

 

1. Походження, концепції та суть грошей

 

               
   
 
   
 
   
 
 

 

           
 
 
   
 
   

 

 

 

 


2. Основні функції грошей

 

 

             
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

             
   
 
 
 
   
 
 

 

           
   
 
 
 
   

 

 

 


3. Форми грошей та їх еволюція

 

 

       
   
 
 

 

       
 
   
Гривня
 

 


 

               
     
 
   
 
   
 
 

 

 


 

       
   
 
 

 

       
   
Сукупний грошовий оборот- кругооборот усього сукупного капіталу суспільства на всіх стадіях суспільного відтворення. Це явище макроекономічного характеру.  
 
 
Грошовий оборот в межах індивідуального капіталу –оборот окремого індивідуального капіталу, тобто це явище на мікрорівні.

 

 


Характеристика сукупного грошового обороту і грошового обороту в межах індивідуального капіталу

 

Сукупний грошовий оборот Грошовий оборот в межах індивідуального капіталу
Рівень функціонування
Макрорівень Мікрорівень
Роль грошей
Гроші функціонують тільки як гроші і не є функціональною формою капіталу. Тому їх масу в обороті не можна вважати части­ною багатства країни, тобто вона не збільшує сукупного капіталу суспільства Гроші є однією з функціональних форм капіталу, його складовою й елементом багатства, яким володіє власник цього індивідуального капіталу. Гроші тут слугують капіталом, вони вимагають для себе відповідної норми прибутку (доходу), як і будь-яка інша форма капіталу.
Механізм формування грошової маси
Оборот здійснюється здебільшого за ра­хунок наявної в обороті грошової маси, тобто тих грошей, які є в розпорядженні окремих економічних суб'єктів. Грошовий ринок перетворюється у внутрішній елемент цього обороту і забезпечує перерозподіл наявної грошової маси з метою прискорення її обігу і найповнішого забезпечення потреб обороту в грошах у межах наяв­ної їх маси. Потреба в поповненні грошової маси задовольняється лише через додаткову емісію. Додаткові кошти мобілізуються на грошовому ринку. З нього починається оборот грошей, що обслуговує рух індивідуального капіталу, на ньому й завершується кожний окремий цикл кругообороту цього капіталу. Частина грошового доходу кожного економічного суб'єкта спрямовується на погашення боргів і повертається на грошовий ринок. Інша частина, що становить тимчасово вільні кошти, надходить на грошовий ринок як ресурс для кредитування інших суб'єктів

Суб’єктами грошового обороту є всі юридичні і фізичні особи, які беруть участь у створенні, розподілі, обміні та споживанні валового національного продукту
2. Основні суб’єкти грошового обороту

 

 
 

 

 


фірми

 

сімейні господарства

 

державні структури

 

фінансові посередники

 

     
 
 
 
 
 
 
 

 


1.

               
   
Сукупний грошовий оборот-здійснює кругооборот усього сукупного капіталу суспільства на всіх стадіях суспільного відтворення  
 
 
 
   
 
   
   
Готівковий обіг
 

 


50% / 50%

   
 
Динаміка зростання готівки в грошовій масі
Питома вага готівки в грошовій масі  
Роки 1998-2000
%
                 

 

 
 
Причини зростання готівкового обігу 1. Невизначеність перспектив розвитку економіки 2. Непередбачуваність законодавчих і урядових рішень, що регулюють підприємницьку діяльність 3. Платіжна криза 4. Неефективна система оподаткування

 

 

 
 
Співвідношення готівкового та безготівкового обігу у розвинених країнах складає в середньому 5% / 95% .


4. Структура грошових потоків

 

 
 
Модель сукупного грошового обороту відображає рух до­ходів і витрат чотирьох груп суб'єктів грошового обороту: фірм, сімейних господарств, державних структур (уряду), фінансових посередників

 


 
 


1. Придбання фірмами ресурсів, запропонованих на ринок сімейними господарствами.
2. Формування грошових доходів сімейних господарств – національний доход
3. Купівля продуктів на внутрішньому ринку
4. Податки
5. Заощадження, що надходять на грошовий ринок
6. Кредити, що одержані фірмами у фінансових посередників
7. Інвестиції на розширення виробництва (купівля необхідних матеріальних цінностей)
8. Мобілізація урядом коштів на грошовому ринку
9. Держзамовлення
10. Купівля продуктів на світовому ринку
11. Продаж продуктів через світовий ринок
12. Продаж матеріальних цінностей через ринок продуктів
13. Надходження тимчасово вільних коштів
14. Розміщення вільних коштів на світовому ринку
15. Емісія додаткової грошової маси
16. Вилучення надлишку грошових коштів

 

Грошові потоки пов’язують між собою всі групи економічних суб’єктів та усі види ринків, забезпечуючи цим функціонування єдиного ринкового простору країни
5. Суть та види грошових потоків

 

 

           
 
 
   
Механізм балансування грошових потоків– система, щоурівноважує потоки припливу і відпливу    
 
   
Шляхи балансування грошових потоків:  
 
 

 

 

 

 Читайте також:

 1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 2. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 3. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 4. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 5. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 6. Автокореляційна характеристика системи
 7. Амортизація основних засобів
 8. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 9. Амортизація основних засобів.
 10. Амортизація основних фондів
 11. Амортизація основних фондів
 12. Амортизація основних фондів підприємства. Методи нарахування амортизації
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЭКОЛОГИЯ | Грошова маса та грошова база

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.