Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Вимоги до проведення сучасного уроку

План.

ТЕМА: ВИМОГИ ДО УРОКУ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ПІДГОТОВКА ДО НЬОГО ВЧИТЕЛЯ

ЛЕКЦІЯ 9

1. Вимоги до проведення сучасного уроку.

2. Засоби фізичного виховання та загальна роль учителя на уроці.

3. Підготовка вчителя до уроку.

3.1. Складення плану-конспекту уроку.

 

До уроку з фізичної культури в середніх і старших класах середніх навчальних закладів ставляться певні методичні вимоги, з характеристики яких ми й почнемо сьогоднішню лекцію.

1. Кожен урок повинен розв'язувати комплекс заздалегідь запланованих оздоровчих, освітніх і виховних задач із урахуванням їхнього місця в тематичному плануванні. Визначаючи задачі, які ви будете ставити до уроку, ви маєте враховувати ліміт часу, що відводиться на вивчення конкретної теми, етап навчання, рівень освітньої та фізичної підготовленості учнів, матеріально-технічне оснащення. Формулювати задачі краще конкретно, лаконічно, з визначенням кінцевих результатів, які плануєте досягти на уроці.

2. Склад учбового матеріалу повинен відповідати навчальній програмі й характеру поставлених задач. Обсяг матеріалу має бути оптимальним, тобто враховувати тривалість уроку, кількість учнів і т. п. Позапрограмний матеріал також може пропонуватися, наприклад, з метою індивідуалізації навчання або просто у формі додаткового матеріалу.

3. На уроці необхідно враховувати мотиви й інтереси школярів щодо занять фізичними вправами.

4. З одного боку, урок має бути організаційно цілісним і логічно завершеним. З іншого, за спрямованістю педагогічних задач, змістом учбового матеріалу, обсягами й інтенсивністю навантажень він має бути тісно пов'язаний із попередніми та наступними уроками, як у межах однієї теми, так і в межах цілих розділів програми. Іншими словами, урок – це самостійна, але невід'ємна частина системи уроків.

5. На уроці доцільно застосовувати різноманітні організаційні форми, засоби, методи, прийоми. Навчальні та виховні методи мають бути раціонально поєднані з задачами, що ставляться до уроку. Наприклад, якщо теоретичний матеріал принципово новий, інформацію варто пропонувати у вигляді опису фактів, визначення понять, готових висновків і узагальнень, тобто застосовувати репродуктивний метод і метод інформаційного повідомлення. А якщо ви ставите задачу розвитку самостійності, творчого мислення, застосовуйте мотиваційні методи, наприклад, метод спонукання.

6. На уроці необхідно забезпечити оптимальну взаємодію всіх елементів його змісту з метою здійснення різнобічних впливів на учнів. Наприклад, зміст і дозування фізичних вправ повинні забезпечувати не лише освітній ефект, а й виховання кращих фізичних і моральних якостей, розвиток емоційної сфери на фоні активізації інтелектуальної діяльності, розширення та поглиблення пізнавального інтересу.

7. Вчителем на уроці повинно бути організовано самостійну діяльність учнів, яка забезпечується послідовним формуванням і закріпленням (за допомогою вчителя) вмінь і навичок навчальної роботи, прийомами самоконтролю і самоосвіти, культури рухів. Усе це необхідно для виховання потреби в систематичних заняттях фізичними вправами.

8. Необхідно досягнути максимальної рухової активності всіх учнів на протязі всього уроку. Вчитель має забезпечити зайнятість і функціональну готовність школярів у кожну хвилину уроку. Для цього під час пауз між вправами слід спонукати учнів до планування наступних дій на основі аналізу попередніх, спостереження за діями інших, залучати їх до надання взаємодопомоги та страховки, до виконання завдань, що забезпечують активний відпочинок. Подібна організація уроку розширює можливості педагогічних впливів, сприяє підвищенню загальної та моторної щільності уроку, раціоналізує витрати часу, попереджує порушення дисципліни.

9. На кожному уроці повинно бути забезпечене оперативне управління діяльністю школярів, яке включає в себе її організацію, стимулювання, регулювання та здійснюється на основі аналізу й оцінки виконання навчальних завдань, реакції організму на навантаження з урахуванням суб'єктивних відчуттів. Таке управління передбачає організацію активного сприйняття навчальної інформації (наприклад, концентрацію уваги на найголовнішому). Дидактичні умови реалізації цієї вимоги наступні: якість усного викладання, використання наочних засобів, використання контрольних питань у моменти послаблення уваги, фронтальні опитування перед поясненням матеріалу, застосування отриманих знань на практиці за взірцями й у нестандартних умовах тощо. В управлінні діяльністю школярів важливе значення відіграє вміння вчителя створювати оптимальний емоційний фон. Емоційні навантаження можна дозувати насамперед шляхом варіювання поведінки школярів, стилів спілкування, мовленнєвих інтонацій, ступенів виразності жестових сигналів з урахуванням настроїв тощо.

10. Наступна вимога – забезпечення необхідної допомоги учням, які не в змозі самостійно розв'язувати пізнавальні чи рухові задачі. Зміст і способи такої допомоги зумовлені конкретними видами діяльності, задачами до уроку, складністю їхнього виконання. При виконанні практичних вправ учительська допомога найчастіше виражається у страховці (наприклад, підтримка за ноги при виконанні стійки на голові), полегшенні зовнішніх умов виконання вправи (наприклад, перекид уперед на похилій площині). Але ви маєте чітко визначати міру і своєчасність допомоги, адже надмірна допомога може створювати в учнів хибні уявлення про власні можливості, а недостатня та несвоєчасна допомога може призводити до недооцінки власних сил і навіть до травмувань.

11. Вчитель повинен своєчасно інформувати учнів про результати виконання ними навчальних завдань. Залежно від змісту завдань така інформація може бути: супутньою – з метою попередження помилок та оперативного управління діяльністю учнів (наприклад, при оволодінні технікою вправи); відтермінованою в часі – у формі розбору дій після виконання вправ. При підведенні підсумків уроку шляхом навідних питань можна стимулювати учнів до аналізу та оцінки результатів власної роботи, усвідомлення ступеня досягнутого у власному фізичному розвитку й освіті.

12. Важливим є забезпечення раціональних умов проведення уроків з боку матеріальних, гігієнічних, естетичних, морально-психологічних вимог до них.

 


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 4. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 5. II. Організація і проведення спортивних походів
 6. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 7. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 8. III. Вимоги до учасників, складу груп і керівників туристських подорожей
 9. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 10. IV. ВИМОГИ ПРОФЕСIЇ ДО IНДИВIДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГIЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФАХIВЦЯ
 11. IV. Підсумок уроку
 12. IV. Повідомлення теми та мети уроку V. Сприймання і засвоєння нових знань, умінь та навичок.
Переглядів: 1756

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Щільність уроку, види та способи її регулювання | Складення плану-конспекту уроку

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.