Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тура магнітних матеріалів нічуванності феромагнетику

1 - замикаючі домени; 2 - основні домени

Крива намагнічування в області 2 характеризується тим, що тут відбувається не пружній зсув границь доменів, тобто процес не є оборотним. В області наближення до насичення (область 3) зміна індукції пояснюється в основному процесом обертання, коли напрямок вектора намагніченості мимовільних областей наближається до напрямку зовнішнього поля. Повна орієнтація намагніченості по полю відповідає технічному насиченню (область 3). На останній ділянці кривої індукції (область IV) спостерігається слабкий ріст індукції зі збільшенням поля. Збільшення індукції відбувається за рахунок росту намагніченості самого домена, тобто орієнтації спінових моментів окремих електронів, напрямок яких не збігається з напрямком зовнішнього поля внаслідок впливу, що дезорієнтує, теплового руху.

Використовуючи основну криву намагнічування можна побудувати залежність магнітної проникності від напруженості зовнішнього магнітного поля.

 

Рис. 3.5. Крива намагніченості й кути а, що характеризують різні типи магнітної проникності Рис. 3.6. Залежність магнітної проникності від напруженості зовнішнього магнітного поля

 

Статична магнітна проникність, обумовлена по формулі μ = B/(μ0 H), пропорційна тангенсу кута aнач нахилу прямої, проведеної з початку координат через крапку на основній кривій намагнічування (мал. 3.5).

Залежність магнітної проникності від напруженості поля представлена на мал. 3.6. Значення магнітної проникності μr в області слабких полів → 0) називають початковою магнітною проникністю, експериментально неї визначають у полях ~ 0,1 А/м. Найбільше значення магнітної проникності називають максимальною проникністю μr мах

Магнітна проникність магнітних матеріалів росте зі збільшенням температури й має максимум при температурі Кюрі. Значення температури Кюрі для ряду магнітних матеріалів наведені в табл. 3.1.

Якщо намагнічувати не намагнічений матеріал у зовнішнім магнітному полі, то індукція зростає при безперервному збільшенні напруженості магнітного поля Ни досягає значення індукції насичення ВS. Якщо після цього зменшити напруженість зовнішнього поля Н, то намагніченість зменшиться, але цьому значенню напруженості буде відповідати вже інше, більше, значення індукції, чим при початковому намагнічуванні.

Матеріал ТК, 0С μ В. Тл
Fe 2,15
Ni 0,61
Fe3O4 0,5
NiFe2O4 0,31
Ni0 , 5 Zn0 , 5 Fe204 0,4

 

 
 

Це означає, що криві В= f (Н) при збільшенні й зменшенні напруженості поля не тотожні внаслідок явища гістерезису. Магнітним гістерезисомназивається явище відставання зміни магнітної індукції від зухвалості зміни напруженості магнітного поля (мал. 3.7). При зменшенні Н до нуля в зразку залишається залишкова індукціяВr. Якщо напрямок поля змінити на протилежне й почати його збільшувати, то можна зменшити індукцію до нуля. У цьому випадку значення Нс називається коерцитивної (затримуючої) силою.За значенням коерцитивної сили матеріали діляться на магнітом’ягкі (з малим значеннямНс і великою магнітною проникністю) і магнітотверді (з великою коерцитивною силою й щодо невеликою магнітною проникністю).


Читайте також:

 1. L2.T4/1.1. Засоби періодичного транспортування штучних матеріалів.
 2. L2.T4/1.2. Засоби безперервного транспортування матеріалів. Транспортери.
 3. L2.T4/1.3. Засоби дозування сипучих матеріалів.
 4. БІОЛОГІЧНА КОРОЗІЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
 5. Будівельніх матеріалів та конструкцій
 6. Взаємодія електромагнітних випромінювань з речовиною
 7. Вивчення ринку сировини й матеріалів
 8. Вивчення стороною захисту матеріалів кримінальної справи після закінчення досудового слідства.
 9. Виготовлення виробів з полімерних матеріалів
 10. Види фотоматеріалів
 11. Використання матеріалів ОРД для попередження, припинення і розслідування злочинів, розшуку зло­чинців та осіб, які безвісно зникли
 12. Використання матеріалів ОРД як приводів і підстав для порушення кримінальної справи, проведення невідкладних слідчих дій та як доказів у кримінальних справах
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Процеси технічного намагнічування й перемагнічування магнітних матеріалів | Тема: Загальні відомості про провідники

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.