Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема: Загальні відомості про провідники

Лекція № 8

Мета:Вивчити властивості та призначення провідникових матеріалів

Методи:словесний

План:

1 Фізична суть електропровідності (загальні положення)

2 Електропровідність металів

3 Температурна залежність питомого опору метапічних провідників

Матеріально-технічне забезпечення та дидактичні засоби, ТЗН:

Фізична суть електропровідності (загальні положення)

Відомо, що електричний струм у речовині являє собою впоряд­коване переміщення електричних зарядів під впливом прикладе­ної електричної напруги. Необхідною умовою електропровідності є наявність у речовині вільних (здатних захоплюватися силами електричного поля) заряджених матеріальних частинок - носіїв заряду.

Нехай в одиниці об'єму даної речовини знаходиться п носіїв заряду, а заряд кож­ного з цих носіїв дорівнює д. Тоді сумарний вільний заряд одиниці об'єму дорівнює до­бутку nq. За відсутності еле­ктричного поля ці носії вна­слідок теплових коливань хаотично рухаються зі швидкостями vт і не створюють струму. Якщо ж у цьому об'ємі діє зовнішнє електричне поле з напруженістю Е перпендикулярно до однієї з граней куба (рис. 3.1), то на кожний носій заряду діє сила, рівна

Рис.3.1 Переміщення зарядів в об’ємі матеріалу під дією поля Е

F=Eq,

 

і він отримує компонент швидкості vе спрямований в напрямку поля в той чи інший бік залежно від знака заряду.

Добуток ng на vе , рівний кількості електрики, яка проходить через одиницю поперечного перерізу речовини, є густиною струму J:

 

J= n ·q·vе (3.1)

 

У звичайний вираз закону Ома I=U/R для зображеного на рис. 3.1 тіла замість I

підставляємо JS, замість V - ЕІ, за­мість U – El,замістьR – ρ_l_ і після скорочення

отримуємо:

 

J=E/ρ=Eγ,

тобто найбільш загальну форму запису закону Ома.

Прирівнявши праві частини (3.1) і (3.2), отримуємо:

γ=ng vе /E,

де γ - питома об'ємна провідність.

Формула (3.2) є загальною для всіх видів електропровідності, тому що при її виведенні не розглядались конкретні носії заряду.

Відношення и=vе /Е, яке визначає швидкість носіїв заряду при напруженості поля, що дорівнює одиниці, називається рухомістю носіїв зарядів.

Вводячи в (3.3) величину и, отримуємо:

 

(3.4)

Читайте також:

 1. II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 2. IX. Відомості про військовий облік
 3. IX. Відомості про військовий облік
 4. V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості.
 5. Б.) Напівпровідники.
 6. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 7. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 8. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 9. Білковий обмін: загальні відомості
 10. Біографічні відомості
 11. Боротьба з проявами національної самосвідомості
 12. В електронагрівачах використано одну з головних власти­востей електричного струму - здатність нагрівати провідники.
Переглядів: 498

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тура магнітних матеріалів нічуванності феромагнетику | Електропровідність металів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.