Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Педагогіка співробітництва

Навчання у співробітництві (cooperative learning) та навчання в малих групах використовувалось у світовій педагогіці досить давно. Власне, саме ідея навчання у співробітництві виникла у 20-х рр. ХХ ст. як елемент прагматичного підходу до освіти у філософії Дж. Дьюї. Проте розробка технології навчання у співробітництві в малих групах починається у 70-х рр. ХХ ст. Перші описи цієї технології з’являються наприкінці 70-х – початку 80-х рр. ХХ ст.

Ідеологія навчання у співробітництві у Північній Америці (з одного боку), Ізраїлі, Європі (з другого боку) має певні відмінності, хоча їх об’єднують спільні принципи та підходи. Обидва напрями є взаємодоповнюваними і розглядаються як підготовка до проектної діяльності (Метод проектів»).

Ідея навчання у співробітництві розвивається та трансформується зусиллями педагогів багатьох країн світу, залишаючись гуманною (орієнтованою на людину) за своєю суттю.

Автори методики навчання у співробітництві ґрунтуються на усвідомленні факту, що саме від кожного (від конкретної особистості) залежить успіх всієї групи, колег, власний успіх. Усвідомлення власної відповідальності сприяє досягненню колективного успіху. Практика свідчить, що навчання у співробітництві є більш цікавим та ефективним, і це стосується не лише засвоєння академічної інформації, а й інтелектуального (спільна творча діяльність, генерування ідей та пошук шляхів їх запровадження) та морального розвитку (доброзичливе ставлення до кожного члена групи, симпатія, зацікавленість в успіхах колег, готовність допомогти тощо) учасників навчального процесу.

Навчання у співробітництві розглядається як альтернатива традиційним методам та методикам (за рахунок запровадження особистісно-орієнтованих підходів). Саме завдяки впровадженню цієї технології підвищується рівень усвідомлення матеріалу, застосування його для розв’язання нових завдань.

На сучасному етапі розвитку системи освіти та педагогічної думки «Навчання у співробітництві» є інтегрованим компонентом розробленої та структурованої системи освіти.

Навчання у співробітництві (педагогіка співробітництва) система навчання яка ґрунтується на спільній діяльності вчителя та учнів, взаєморозумінні і гуманізмі, єдності інтересів і прагнень всіх учасників навчального процесу і має за мету особистісний розвиток школярів.

Головна ідея, мета та завдання освітньої технології «Навчання у співробітництві»

Головна ідея освітньої технології «Навчання у співробітництві» - учитися разом, а не лише виконувати щось разом.

Мета освітньої технології «Навчання у співробітництві» - оволодіння знаннями, уміннями, навичками кожним учнем на рівні, який відповідає індивідуальним особливостям його розвитку, у поєднанні з ефектом соціалізації, формуванням комунікативних умінь під час спільної творчої праці.

Основні завдання освітньої технології «Навчання у співробітництві»:

· навчити самостійно мислити, генерувати ідеї, доводити їх доцільність та правильність;

· навчити спілкуватися під час пізнавальної спільної та творчої діяльності;

· навчити працювати самостійно при постійній взаємодії в групі;

· навчити працювати у команді, виконуючи різні соціальні ролі;

· приймати колективні доцільні рішення;

· сприяти слухачам у набутті комунікативних навичок;

· навчити навчатися разом (у колективі, у групі);

· сформувати необхідність у взаємопідтримці, взаємодопомозі;

· сформувати почуття відповідальності за власні дії;

· розширити коло спілкування слухачів, їх світогляд;

· прищепити уміння користуватися дослідницькими прийомами, зокрема збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати, висувати різні гіпотези, робити висновки й узагальнення.

 

Ознаки та принципи освітньої технології «Навчання у співробітництві»

Основні ознаки освітньої технології «Навчання у співробітництві»:

· єдність мети за завдань;

· індивідуальна відповідальність;

· рівність можливостей;

· співробітництво (не змагання);

· самостійна спільна діяльність;

· взаємодопомога;

· оцінка зусиль кожного члена групи, спрямованих на досягнення мети;

· педагогічне спілкування.

Основні принципи освітньої технології «Навчання у співробітництві»:

· одне завдання на групу;

· одна нагорода (заохочення) на групу;

· розподіл ролей всередині групи.

Позитивні сторони освітньої технології «Навчання у співробітництві» Негативні сторони освітньої технології «Навчання у співробітництві»
Спрямованість на творчу спільну працю. Стимулювання ініціативи та ріст творчих можливостей. Моральне виховання слухачів. Неможливість вироблення загальних підходів до розв’язання завдань.

Читайте також:

 1. Англійська педагогіка XVII ст. Педагогічна концепція Дж.Локка
 2. Вальдорфська педагогіка
 3. Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.
 4. Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.
 5. Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.
 6. Вікова педагогіка
 7. Вплив нового зовнішньополітичного мислення, американо-радянського співробітництва на світові процеси
 8. Гендерна педагогіка в аудиторії
 9. Дошкільна педагогіка
 10. Експериментальна педагогіка. Педологія
 11. Загальні засади правового регулювання міжнародного співробітництва у сільському господарстві
 12. Значення та правове регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Перелік дієслів для конкретизації навчальних цілей. | Характеристика Спільного навчання в малих групах

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.