Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Перелік дієслів для конкретизації навчальних цілей.

Дієслова для позначення цілей загального характеру:

аналізувати, обчислювати, демонструвати, знати, інтерпретувати, використовувати, оцінювати, розуміти, перетворювати, застосовувати, створювати та ін.

Дієслова для позначення цілей «творчого» типу (пошукові дії):

видозмінювати, модифікувати, перегруповувати, перебудовувати, поставити питання, систематизувати, синтезувати та ін.

Дієслова для позначення цілей в області усної та письмової мови (мовні дії):

виділити, записати, виразити у словесній формі, записати, підкреслити, прочитати, розповісти та ін.

Ознаки технологічно організованого навчального процесу

 1. Постановка діагностичних цілей.
 2. Планування навчання на основі точного визначення бажаного еталона у вигляді дій учнів, що відстежуються.
 3. Попереднє тестування учнів і конкретизація навчальних цілей з урахуванням реальних можливостей школярів.
 4. Послідовна орієнтація всього ходу навчання на мету, що забезпечується наявністю оперативного зворотного зв’язку та супроводжується корекцією ходу навчання.
 5. Розбивка навчання на окремі навчальні цілі.
 6. Повна керованість процесом навчання.
 7. Гарантованість кінцевого результату.

Критерії технологічності навчального процесу:

1. концептуальність (опора на певну концепцію);

2. системність (логіка процесу, взаємозв’язок усіх його частин);

3. керованість (діагностичне цілепокладання, проектування процесу навчання, поетапна діагностика, корекція);

4. ефективність (за результатами оптимальність за витратами, гарантованість досягнення еталону навчання);

5. відтворюваність (можливість застосування іншими).

 

2. ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНА ОСВІТА І ТЕХНОЛОГІЇ. ПЕДАГОГІКА СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особистісно-орієнтована технологія – це освітня технологія, головною метою якої є взаємний і плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності у спілкуванні та партнерства в спільній діяльності.

Основне завдання – надання допомоги учневі у визначенні свого ставлення до самого себе, інших людей, навколишнього світу.

Принципи функціонування особистісно-орієнованого навчання:

1. Принцип визнання, усвідомлення індивідуальності учня, його самоцінності, неповторності як людини, його розвитку не як колективного суб’єкта, але насамперед як індивіда з неповторним суб’єктним досвідом, сукупністю психічних, культурологічних рис.

2. Принцип диференціації.

3. Освітній процес особистісно-орієнтованого навчання надає кожному учню, спираючись на його здібності, інтереси, ціннісні орієнтації та суб’єктний досвід, можливість реалізувати себе в пізнанні, навчальній діяльності, поведінці. Зміст освіти, її засоби та методи підбираються та організуються так, щоб учень міг виявити вибірковість предметного матеріалу.

4. Принцип варіативності – базовий, будує навчання на широкій різноманітності змісту та форм навчального процесу, вибір якого здійснює вчитель-предметник, враховуючи мету розвитку кожної дитини.

5. Принцип проектування навчального предмета.

6. Принцип гуманізації змісту знань.

7. Принцип системності знань.

8. Принцип інтегративності знань.

9. Принцип узгодження наукових і навчальних знань.

10. Принцип забезпечення пізнання та психічного розвитку тощо.

Особистісно-орієнтований підхід стверджує, що в центрі навчання знаходиться учень, студент – його мотиви, цілі, неповторний психологічний склад.Виходячи з інтересів учня, студента, рівня його знань і умінь вчитель визначає мету знань і коригує освітній процес, керуючись розвитком особистості учня.

 


Читайте також:

 1. IV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО
 2. Безособові дієслівні форми на –но, -то
 3. ВИДИ ДІЄСЛІВ
 4. Види навчальних занять.
 5. Види обліку і форми перевірки навчальних досягнень учнів
 6. Визначення потреби у підготовці персоналу, цілей навчання, розробка навчальних планів і програм
 7. Визначення та планування навчальних, оздоровчих і виховних задач
 8. Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень.
 9. ВІДДІЄСЛІВНІ ІМЕННИКИ
 10. Віднімання переліків
 11. Відповідно до Наказу МОЗ та Держкомітету України по нагляду за охороною праці (95р.)Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі
 12. Друк переліку
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Когнітивна галузь | Педагогіка співробітництва

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.