Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Виконання функціональних схем автоматизації

Функціональні схеми автоматизації (ФСА) – наочні схеми, що дозволяють легко визначати склад системи автоматизації, функції, що виконуються окремими пристроями та розташування наочних схем.

Умовні графічні позначення (УГП) елементів на ФСА виконуються відповідно до вимог ГОСТ 21.404-85.

Для основних елементів використовуються :

1) коло ø 10 мм

2) еліпс, що вміщує два таких кола

У верхній частині УГП елемента вказують функцію, яку виконує елемент (функціональне призначення). У нижній – номер його позиції в схемі (позиційне позначення).

Якщо елемент розташований на щитку або на пульті управління, то використовується таке УГП: .

Позначення літерою функцій, які виконує елемент:

1) Перша літера вказує параметр технологічного процесу, який обробляє прилад:

 

F – витрата;

L – рівень;

P – тиск;

D – густина;

T – температура;

G – розмір, положення пересування;

W – маса;

B – полум’я;

S – швидкість (частота);

M – вологість;

Q – якість;

A – концентрація;

H – ознака ручного приладу.

2) Наступні літери вказують функціональні ознаки елемента (функцію, яку прилад реалізує з параметром):

 

E – сенсор (первинний перетворювач);

Y – цифрове перетворення сигналу (АЦП, ЦАП);

I – індикація, вимір;

R – реєстрація;

C – управління, регулювання;

A – сигналізація;

S – реле (наявність контактного пристрою);

D – різниця;

F – співвідношення.

Способи визначення позиційних позначень:

1. Використовуючи тільки цифри 1....N.

2. Використовуючи комбінацію цифри та літери 1а, 1б, 2а, 2б,.....3а.

3. Комбінацією 2-х цифр 1-1,1-2,2-1,2-2.

Нумерація контурів автоматичного регулювання на ФСА зазвичай починається з сенсора і закінчується виконавчим механізмом.

 

Правила відображення деяких прийомів управління
на функціональних схемах автоматизації

1. Лист умовно поділяється на 2 частини: у верхній частині листа розташовується схематичне зображення технологічного процесу, у нижній – зображують таблицю, що розбита на дві частини: «прилади по місцю» і «прилади на щитку автоматики» (у таблиці можуть бути вказані додаткові графи: «прилади на пульті», «прилади в шафі управління» тощо).

2. Лінії зв’язку між елементами повинні бути вертикальними або горизонтальними, згинатися під прямим кутом і мати найменшу можливу кількість перетинів. Для цього в складних схемах роблять виноски. Виноски нумерують окремо від приладів, цифрами 1...N.

3. Вимірювальні прилади, що призначені для оператора (прилади індикації значень технологічних параметрів) позначаються LI, PI, TI,… розташовуються безпосередньо на технологічному процесі – там, де встановлюються. На відміну від інших , ці прилади мають тільки один вивід, який з’єднується з технологічним обладнанням (трубою, агрегатом, приміщенням тощо). Як виключення, вимірювальні прилади можуть розміщуватися в першій графі таблиці «прилади за місцем».

4. Сенсори технологічних параметрів ТЕ, МЕ, РЕ, … розташовують на технологічному процесі – там, де вони встановлюються.

5. Від сенсорів сигнал надходить до регулятора. Регулятори бувають трьох основних типів:

TS, PS, FS – релейного (позиційного) регулювання (відкрито – закрито);

TC, PC, FC – електронного (пропорційного) регулювання;

мікропроцесорні.

6. Для сигналізації граничних значень параметрів застосовують сигналізатори PSA, FSA, TSA, …. Вони приймають сигнал від сенсорів і мають світлові індикатори для сигналізації про небезпечні значення параметрів. Сигналізатори розташовують на щитку.

7. Регулятори передають сигнал на ВМ. ВМ бувають:

O YA – електромагнітні клапани (здійснюють позиційне регулювання відкрито-закрито)

O MA – електричний двигун;


– силовий електричний двигун (використовується, як правило, для управління агрегатами – вентиляторами, насосами тощо).

8.

 
 

Виконавчі механізми подають сигнал на регулюючі органи, які можуть бути звичайними (засувка, шибер) або агрегатними (вентилятор, насос, компресор тощо):

9. Силовий двигун М обов’язково повинен мати магнітний пускач NS та кнопки „Пуск” і „Стоп” за місцем і, бажано, тумблер управління на щитку автоматики.

10. Усі лінії від приладів зводяться в єдину лінію управління, яка розташовується на щитку.

11. Прилади, що розташовані на щитку, розділяються суцільною горизонтальною лінією по центру:

На приладах , що розташовані на технологічному процесі та за місцем, таких ліній не вказують.

12. Мікроконтролери (мікро-ЕОМ) відображаються на схемах знизу, при цьому таблиця не малюється. Зліва на мікро-ЕОМ вказують вводи від сенсорів, праворуч – виводи на ВМ. Сенсори, що пов’язані з мікро-ЕОМ, мають цифрові перетворювачі. У схемах з мікро-ЕОМ частіше за все застосовують виноски.

 

 
 

13. Нумерація на схемах організовується таким чином:

Мають специфічне позиційне позначення і нумеруються між собою наступні прилади: електромагнітні клапани YA (YA1, YA2, …), електричні двигуни MA (MA1, MA2, …), силові електричні двигуни M (M1, M2, …), кнопки управління (SB1, SB2, …), тумблери управління (SA1, SA2, …), магнітні пускачі (KM1, KM2, …), реле часу (KT1, KT2, …).

Всі інші прилади нумеруються підряд наскрізною нумерацією, яку рекомендується починати у верхньому лівому куті схеми і завершувати у правому нижньому.

Способи здійснення нумерації:

1) подвійною цифровою нумерацією: 1-1,1-2,1-3, …2-1,2-2,2-3,…

2) комбінацією цифра-літера 1а,2а,3а,… 2а,2б,2в,…

3) однією цифрою 1,2,3,…

Рекомендованим вважається перший спосіб.

Виноски нумеруються окремо – одною цифрою 1...N.

Як приклад функціональних схем автоматизації подано на рис. 4.1.

 
 

Рис. 4.1. Фрагмент ФСА системи регулювання рівня води

Особливості міжнародного стандарту виконання функціональних схем: S5.1 – 1984(R1992)

1.

 
 

Для різних ліній управління використовують такі позначення:

 

2. Функціональні позначення приладів на ФСА:

 
 

3. Позначення виконавчих механізмів:

 


Читайте також:

 1. III. Виконання бюджету
 2. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 3. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 4. V. Виконання вправ на застосування узагальнювальних правил.
 5. Автоматизації холодильних машин торгового холодильного устаткування
 6. Автоматизація помпових станцій підкачування і перекачування. Охорона праці під час експлуатації систем автоматизації.
 7. АДАПТАЦІЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
 8. Адаптація функціональних систем організму спортсменів
 9. Аудит витрат на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг
 10. БАЖАННЯ і НАМІРИ - це миттєво виникаючі і досить часто змінюють один одного мотиваційні суб'єктивні стани, що відповідають змінюваних умов виконання дії.
 11. Безпека виконання робіт.
 12. Бренд. Рекламний образ бренду. Визначення та відмінності від функціональних та споживчих якостей.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Системи поділяються на 2 класи. | Побудова математичної моделі управління двигунами витяжних вентиляторів з двопозиційним регулюванням

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.