Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Формальне подання методу збирання різномовних модулів

Теорію збираннямодулів в більш складні програмні структури розроблений К.М.Лавріщевій та В.М.Гріщенком [5, 6]. Вона включає математичні формалізми визначення зв'язків (за даними та по управлінню) між об'єктами збирання та генерації інтерфейсних модулів для кожної пари об'єднуваних модулів. Основу зв'язку модулів визначає оператор виклику (CALL), в якому задається набір фактичних параметрів, які передаються модулю, що викликає.

Суть задачі збирання пари різномовних модулів полягає у визначенні взаємно однозначної відповідності між множиною фактичних параметрів V = {v1, v2,..., vк}, які задаються, модулю, що викликає. та відповідною множиною формальних параметрів F = {f1, f2, ..., fк} модуля, що викликається, а також у відображенні одних параметрів в інші. Якщо відображення побудувати не вдається, те завдання автоматизованого зв'язку для даної пари модулів неможливо розв'язати і ця задача повинна вирішуватися іншими методами.

Для формалізованого опису типів даних використаний алгебраїчний підхід, в якому кожному типу даних ставиться у відповідність алгебраїчна система з|із| множиною значень та операцій над об'єктами даного типу. Кожній операції перетворення типів даних відповідає ізоморфне відображення однієї алгебраїчної системи в іншу.

У класі простих типів даних МП можуть бути t = b (bool), з|із| (char), i (int), r (real)) і складні типи даних t = а (array), z (record), u (union), e (enum), як комбінація простих типів даних. На їх основі побудовані алгебраїчні системи та визначені допустимі види перетворень типів даних.

Перетворення між масивами й записами зводяться до визначення ізоморфізму між основними множинами відповідних алгебраїчних систем і включають операції зміни рівня структуризації даних – операції селектора та конструювання. Для масиву операція селектора зводиться до відображення множини індексів на множину значень елементів масиву. Аналогічно така операція визначається для запису як відображення між селекторами компонентів і самими компонентами.

Формально перетворення нееквівалентних типів даних в МП виконується наступними етапами.

Етап 1. Побудова операцій перетворення типів даних Ta = {Tt} для множини мов|язиків| програмування L = { la }a=1, n.

Етап 2. Побудова відображення простих типів даних для кожної пари взаємодіючих компонентів в мовах la1і la2, а також застосування операцій селектора S і конструктора Сдля відображення складних структур даних в цих мовах.

Один зі способів формалізованого перетворення типів даних є створення алгебраїчних систем для кожного типу даних Tat:

Gta = <Xat, Wat >,

де t – тип даних, Xat – множина значень, які можуть приймати змінні цього типу даних, Wat – множина операцій над цими типами даних.

Для простих і складних типів даних сучасних МП розроблені наступні класи алгебраїчних систем:

S1 = {G ab , Gac , Gai , Gar},

S2 = {Gaa , Gaz , G au , Gae}

Кожен елемент класу простих і складних типів даних визначається на множині значень цих типів даних та операцій над ними:

Gat = <Xat , Wat >,где t = b, c, i, r, a, z, u, e.

Операціям перетворення кожного t типу даних відповідає ізоморфне відображення двох алгебраїчних систем з сумісними типами даних двох різних мов. У класі систем S1 та S2 перетворення типів даних t ® q для пари мов lt и lq володіє такими властивостями відображень:

1) системи Gat та Gbq для мов lt та lq – ізоморфні, якщо їх типи даних q, t визначені на одній й тій же множині простих та складних типів даних;

2) між значеннями Xat та Xbq типів даних t, q існує ізоморфізм, якщо множини операцій Wat та Wbq вживаних для цих типів даних різні. Якщо множина W = Wat Ç Wbq не порожня, має місце ізоморфізм двох систем G at¢ = < Xat ,W>и Gbq¢ = < Xbq , W >. Якщо тип даних t є рядок, а тип q – речовинне, то між множинами Xat и Xbq не існує ізоморфної відповідності;

3) алгебраїчні системи çGat ç = çGbqç за потужністю повинні бути рівні, оскільки вони представлені на множині типів даних мов lt и lq.

Відображення 1), 2) зберігають лінійний порядок|лад| елементів, оскільки алгебраїчні системи є лінійно впорядкованими.

По проблемі зв'язку різномовних модулів сформульовані та доведені теореми про релевантність і правильність створення модулів–посередників [5]. До цього часу аналог доказу правильності зв'язків пар модулів в різних МП був відсутній.

Метод збирання| програмних об'єктів використовувався при реалізації:

– програмно-технологічного комплексу ПРОГРАМА–ПРОГРАМА (1987–1988гг.) по лінії КП| НТП СЭВ «ИНТЕРФЕЙС», призначеного для інтеграції програм за інтерфейсами;

– системи АПФОРС|, що автоматизує створення ППП за проектом ДКНТ СРСР;

– експертної системи, що інформує користувача про можливості Банку модулів і забезпечує підбір необхідних для застосування модулів.

 


Читайте також:

 1. D) методу мозкового штурму.
 2. IV. Подання нового матеріалу
 3. Апаратура методу природного магнітного поля
 4. Введення обліку та подання звітності платниками єдиного податку
 5. Введення обліку та подання звітності платниками єдиного податку
 6. ВИБІР МЕТОДУ (МЕТОДИКИ) АНАЛІЗУ
 7. Вибір методу (методики) проведення дослідження
 8. Вибір методу дослідження
 9. Вибір підходу до процесу соціальної роботи зале­жить від теоретичної моделі, якої дотримуються соці­альні працівники, обраної стратегії втручання і методу соціальної роботи.
 10. Види відповідальності і терміниподання податкової декларації
 11. Види експериментального методу
 12. Визначення коефіцієнтів чотириполюсника за матрицею власних та взаємних опорів методу контурних струмів.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Метод зборки готових програмних елементів | Парадигма об’єктно-орієнтованого програмування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.