Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Види зайнятості населення

 

- Залежно від тривалості й режиму зайнятості виділяють такі її форми:

1. Повнузайнятість розглядають на рівні працівника та на рівні держави. На рівні окремого суб'єкта ринку праці повна зайня­тість — це діяльність працівника протягом повного робочого дня (тижня, сезону), яка приносить дохід у нормальних для даного регіону розмірах.На рівні держави під повною зайнятістю розумі­ють стан найбільшого залучення працездатного населення в суспільне виробництво.

2. Глобальна зайнятістьзайнятість, яка враховує всі види корисної діяльності як у суспільному виробництві, так і поза ним, тобто зайнятість веденням домашнього господарства, доглядом за дітьми і хворими, тимчасова зайнятість.

3. Неповназайнятість на рівні країни визначається ситуацією, ко­ли до суспільного виробництва залучено тільки частину працездат­ного населення. На рівні окремого працівника неповна зайня­тість - це зайнятість певної особи протягом неповного робочого дня, або з неповною ефективністю, з неповною оплатою. Неповна зайнятість може бути примусовою та добровільною. Примусова неповна зайнятість обумовлена економічними причинами (скоро­ченням обсягів виробництва, циклічним розвитком економіки, ре­конструкцією підприємства).

Добровільна неповна зайнятість пов'язана з соціальними фак­торами - вихованням дітей, доглядом за хворими членами сім'ї, суміщенням роботи і навчання. Добровільна неповна зайнятість називається частковою. Цей вид зайнятості виникає з ініціативи працівника. До частково зайнятих можуть належати жінки-домогосподарки, студенти, пенсіонери.

4. Прихована зайнятість - це зайнятість поза офіційним обліком, наприклад, зайнятість працівників, які перебувають у тривалих неоплачуваних відпустках, безробітних, пенсіонерів зайнятих торгівлею, на­данням різних послуг населенню.

5. Сезонна зайнятістьхарактеризується сезонним залученням працездатного населення у суспільне виробництво.

6. Тимчасова зайнятість - зайнятість, пов'язана з тимчасовим або сезонним характером роботи, а також разовими епізодичними ро­ботами.

7. Маятникова зайнятість- вид зайнятості, який має постійний характер, але пов'язаний з періодичними переміщеннями праців­ників під час трудової діяльності.

8. Ефективноюможе вважатися зайнятість населення, яка забез­печує гідний дохід, здоров'я, підвищення освітнього і професійного рівня для кожного члена суспільства на основі зростання суспіль­ної продуктивності праці.

- Залежно від сфери прикладання праці виділяють основну і до­даткову зайнятість, які ще можуть називатися первинною і вто­ринною.

1. Основна, або первинна зайнятість,— це діяльність у межах нормативного робочого дня, тижня за основним місцем роботи.

2. Додаткова, або вторинна зайнятість,— це зайнятість понад нормативний робочий час.

3.Останнім часом дедалі більшого розповсюдження набувають гнучкі й нестандартні форми зайнятості, гнучкі графіки робочого часу. Використовуються три форми гнучкості - гнучкість робочо­го часу, гнучкість зайнятості і гнучкість винагороди. Гнучкими формами зайнятості вважають:

Надомна праця, робота за викликами;

4. Нестандартна зайнятістьпредставлена в основному само-
зайнятими і членами сім'ї, які їм допомагають. Самозайняті- це
особи, які самостійно організовують свою роботу власним коштом,
володіють засобами виробництва і несуть відповідальність за ви­
роблену продукцію.
Члени сім'ї, які допомагають самозайнятим,-
це особи, які працюють без прямої оплати на підприємствах роди­
чів. Вони не отримують заробітної плати, але отримують зиск від
збільшення загальних доходів своєї сім'ї. Самозайнятість зосередже­на в основному у дрібному виробництві та сфері послуг (магазини,
кав'ярні, ресторани, перукарні тощо). Позитивними рисами само-
зайнятості є те, що вона допомагає частині населення вийти зі
скрутного стану безробіття і забезпечити собі певний рівень жит­тя.
Проте, не слід забувати, що самозайнятість часто не забезпечує
сталих робочих місць і нормальних умов праці.

- За критерієм реєстрації трудової діяльності зайнятість поділяє­ться на:

1. Зареєстровану зайнятість(наймана праця, підприємництво,самозайнятість);

2. Неформальну зайнятість- діяльність, реєстрації якої не пе­редбачено чинним законодавством (дрібне виробництво, надання послуг пенсіонерами, особами, які перебувають у неоплачуваних відпустках тощо);

3.Тіньову зайнятість - діяльність, дозволену законом, реєст­
рацію якої передбачено чинним законодавством, але яка з різних
причин не здійснюється;

4. Кримінальну зайнятість - діяльність, заборонену чинним
законодавством
(торгівля й виробництво наркотичних речовин,
зброї тощо).


Читайте також:

 1. А. Заходи, які направлені на охорону навколишнього середовища та здоров’я населення.
 2. Адміністративний поділ, площа і населення українських земель у складі Речі Посполитої в першій воловині ХVІІ ст.
 3. Активна політика зайнятості
 4. Альтернативні варіанти виробництва при повній зайнятості ресурсів
 5. Аналіз диференціації населення за доходами
 6. Аналіз сучасного стану зайнятості і безробіття в Україні.
 7. Антропологічні особливості давнього населення території України
 8. Безробіття і зайнятість населення: причини, види та наслідки
 9. Блок 5. Доходи та рівень життя населення.
 10. Вартість робочої сили і доходи населення
 11. Вартість робочої сили. Рівень життя й доходи населення
 12. ВВП та добробут населення
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Зайнятість населення | Принципи державної політики щодо зайнятості населення в Україні

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.