Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Структурно-типологічна класифікація мов

Структурно-типологічна класифікація – це один з різновидів класифікації мов за видами внутрішньої організації мови як системи.

 

 

Сруктурно-морфологічна типологічна класифікація мовздійснюється згідно з визначенням типу мови за подібностями й відмінностями в граматичному (морфологічному) оформленні слова (словозміні, формотворенні, граматичному/морфологічному варіюванні слова).

 

 

Типологічні властивості Мови Наявність формотворення Відсутність формо-творення
за допомогою внутрішньослівних засобів (морфеми, наголос, чергування) за допомогою позаслівних засобів
без фонетичних змін на морфемному шві із фонетичними змінами на морфемному шві
Українська рук-ою принес руц-і висловл-ю будеш шукати меню беж
Англійська (short –) short-er (high –) high-er   speak-s [s] read-s [z] wash-es [iz] (hot –) hott-er will write darkness eleven
Казахська жазу-шы-лар-ымыз-дан (від наших письменників)тіл-ші-лер-іміз-ден (від наших кореспондентів)   –   –   –

 

У конкретних мовах можуть бути наявними різні типологічні ознаки. Таке явище називається політипологізмом.

Сучасна лінгвістична типологія користується двома поняттями: тип мови і тип у мові.

Тип у мові –це одназ можливихтипологічних властивостей.

 

 

Синтетизм– це типологічна властивість мови (тип у мові), що виявляється в наявності у мові граматичних форм, морфологічні значення яких мають внутрішньослівне вираження.

Аналітизм – це типологічна властивість (тип у мові), що виявляється у наявності в мові формально граматичних форм, що складаються з відокремлено локалізованих основного структурного компонента (виражає лексичне значення) та аналітичного форматива – службового слова (виражає морфологічне значення).


Аморфізм– це така типологічна властивість, що вказує на відсутність граматичного варіювання слова – утворення його морфологічних форм.

 

Синтетизм може мати два різновиди: фузійний та аглютинативний.

Аглютинативний характеризується відсутністю фонетичних змін на морфемному шві, фузійний – наявністю таких змін (чергувань, усічень).

  

 

 
 

 


За умови принципового політипологізму природних мов тип мови конкретної визначається за переважною для типологічною властивістю – типом у мові. Кваліфікувати мову як синтетичну, або аналітичну, або аморфну можна за переважним типом у мові. Сукупність конкретних мов, для яких переважним є один і той тип у мові, називається типом мови.

Відповідні морфологічні типи мов: аморфний; аналітичний; синтетичний (синтетичний фузійний, синтетичний аглютинативний).

 


 

 


 

 
Номінативний тип– це тип мов, струткурні компоненти яких чітко протиставляють різнооформлені суб’єктну та об’єктну синтаксеми при дієслові. У цих мовах обов’язково наявне протиставлення перехідних і неперехідних дієслів. Значення суб’єкта при перехідному дієслові-присудкові виражається формою називного відмінка номінатива (або в мовах, де відсутня відмінкова словозміна, за допомогою безпосередньої/контактної препозиції відносно перехідного дієслова-присудка). Значення прямого об’єкта виражається завжди засобом, що ніколи за формою не збігається з формою вираження суб’єкта (зокрема, формою знахідного відмінка).

У цих мовах існує протиставлення активних і пасивних синтаксичних структур, утворюваних за допомогою протиставлених форм активного і пасивного стану перехідних дієслів.

Ознакою номінативного типу є те, що в них ніколи не збігаються форми вираження прямого і непрямого додатків.

 

Ергативний типхарактеризується тим, що тут протиставлення значення активного виконавця дії (агентива) і фактитива (носія дії, що здійснює її не з власної ініціативи, а під зовнішнім впливом/за наявності зовнішньої ініціативи).

Ознаками ергативного типу є наявність опозиції агентивних і фактитивних дієслів. Аргетивний характеризується наявністю відмінків із синкретичним суб’єктно-об’єктним значенням: ергативний відмінок – значення суб’єкта-агентива, значення непрямого об’єкта; абсолютив (абсолютивний відмінок) – значення суб’єкта-фактитива і прямого об’єкта.

Речення характеризується наявністю ергативної та абсолютивної конструкцій:


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. V. Класифікація і внесення поправок
 3. V. Класифікація рахунків
 4. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Аналітичні процедури внутрішнього аудиту та їх класифікація.
 7. Баланс енергій у видобувній свердловині і класифікація видобувних свердловин за способом їх експлуатації
 8. Банківська платіжна картка як засіб розрахунків. Класифікація платіжних карток
 9. Банківський кредит та його класифікація.
 10. Банківські ресурси, їх види та класифікація
 11. Будівельна класифікація ґрунтів
 12. Будівельні домкрати, їх призначення, класифікація та конструкція.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Кафедра экономического анализа и статистики | Об’єкт конфлікту Предмет к. Суб’єкти к. ІНЦИДЕНТ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.