Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Нумерація

 

Нумерацію сторінок розділів, підрозділів, ілюстрацій, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті обраним для тексту шрифтом на відстані 10 мм від верхнього та правого країв аркуша без крапки в кінці.

Не нумерують, але враховують при нумерації сторінки: титульний аркуш, анотація та зміст.

Номер розділу друкують після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка ставлять заголовок розділу.

Наприклад:

РОЗДІЛ 1

БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ ТА ЙОГО РОЛЬ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ

ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. Після номера підрозділу повинна стояти крапка. Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

 

Наприклад:

 

1.1. Сутність банківського кредиту

 

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

 

Наприклад:

 

Рис. 1.2. Класифікація банківських кредитів

 

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в курсовій роботі подано одну ілюстрацію, її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка.

 

Наприклад: Таблиця 2.2

 

Якщо в курсовій роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово "Таблиця" і її номер вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над другою та наступними частинами пишуть слова "Продовження таблиці" та вказують номер, наприклад: "Продовження таблиці 2.2". Над останньою частиною таблиці пишуть слова "Закінчення таблиці" та вказують номер, наприклад: "Закінчення таблиці 2.2".

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова "Примітки" ставлять двокрапку, наприклад:

 

Примітки:

1. .......

2. .......

 

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова "Примітка" ставлять крапку.


Читайте також:

 1. Вибір головного циркуляційного кільця і нумерація ділянок
 2. На аркуші карти 1:1000 000 та їх нумерація
 3. Нумерація
 4. Нумерація
 5. Нумерація вагонів, знаки і написи на вагонах.
 6. Нумерація ордерів
 7. Нумерація робіт і діаграм.
 8. Нумерація сторінок
 9. Основні правила оформлення сторінки документа: поля, абзаци, рубрикація, нумерація сторінок
 10. Руб­рикація і нумерація в текстах службових документів
 11. Телефонна нумерація України
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Загальні вимоги | Ілюстрації

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.