Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Телефонна нумерація України

В Україні перспективна відкрита система нумерації передбачає застосування національних номерів від трьохзначних до 10-значних, що дає змогу більш ефективно використовувати час взаємодії абонента (споживача послуг) з мережею, розширювати при потребі ресурси номерів певного призначення (національні мережі рухомого (мобільного) зв'язку великої ємності, глобальні телекомунікаційні послуги з ознакою оператора/провайдера) без впливу на формат кодів і їх ресурси іншого призначення (зонові мережі, негеографічні мережі середньої ємності тощо).

Міжнародний номер у телекомунікаційних мережах загального користування може мати одну з трьох структур:

- міжнародний номер абонента в певній географічній зоні;

- міжнародний номер абонента в певній мережі;

- міжнародний номер певної глобальної телекомунікаційної послуги.

Міжнародний номер складається з коду країни призначення Кк та національного номера (Nнац) абонента або послуги. Для України Кк = 380.

Міжнародний код ідентифікації суходольних мереж з радіодоступом для України Кр.сух = 255.

Національний номер у певній географічній зоні складається з національного коду зони призначення(Кз) (в Україні - два знаки АВ) та абонентського номера або номера послуги в зоні призначення.

Національний номер мережевої структури складається з національного ідентифікаційного коду мережі призначення Кід (2-3 знаки)та абонентського номера або номера послуги в мережі призначення (Nаб).

Перші дві цифри тризначних Кід не повинні збігатися з цифрами Кз та двузначних Кід.

Національний номер глобальної телекомунікаційної послуги складається з

- коду глобальної телекомунікаційної послуги Кгп (три знаки)

- та номера абонента глобальної телекомунікаційної послуги Nаб або номера послуги Nпослуги.

Перші дві цифри Кгп не повинні збігатися з цифрами Кз та Кід.

 

Формати національних номерів повинні відповідати:

- для географічних зон - дев'ять знаків

КзX1X2X3X4X5X6X7,

де Кз - код зони призначення (2 знаки);

- для мереж рухомого (мобільного) зв'язку - 10 знаків:

для мереж з абонентською ємністю до 8 000 000 номерів

КідX1X2X3X4X5X6X7,

де Кід - код мережі призначення (3 знаки). Перші два знаки трьохзначного Кід визначають групу операторів, а третій знак використовується як код оператора мережі;

для мереж з абонентською ємністю більше 8 000 000 номерів

КідX0X1X2X3X4X5X6X7,

де Кід - код мережі призначення (2 знаки);

- для національних глобальних телекомунікаційних послуг - дев'ять або 10 знаків

КгпX1X2X3X4X5X6або КгпX1X2X3X4X5X6X7,

де Кгп - код глобальної послуги (3 знаки);

- для мереж фіксованого зв'язкуоператорів, що мають ліцензії на надання послуг місцевого та міжміського зв'язку, з абонентською ємністю менше 800 000 номерів - дев'ять знаків

КідX1X2X3X4X5X6, де:

Кід - код мережі призначення (3 знаки). Перші два знаки трьохзначного Кід визначають групу операторів, а третій знак використовується як код оператора мережі;

- короткі номери послуг у мережах географічних зон - від трьох до п'яти знаків.

 

Номер абонента в певній географічній зоні нумерації (зоновий номер) повинен складатися з семизначної обов'язкової частини номера (X1 ‑ X7 ) та двозначної необов'язкової (У1У2) частини номера (номера додаткового обладнання).

Як X1 можуть бути використані будь-які цифри, крім 1 та 0, як X2X3X4X5X6X7У1У2 ‑ цифри від 0 до 9.

Номер додаткового обладнання У1У2 може бути використаний після встановлення з'єднання між абонентами, якщо їх кінцеві телефонні абонентські пристрої обладнані багаточастотною двотональною системою сигналізації (DTMF), цифровою системою сигналізації № 1 (DSS1) або здатні розпізнавати сигнали імпульсного набору, що пройшли через канал з частотною смугою від 300 до 3400 Гц.

 

Номер абонента мережевої структури (Nаб) може мати довжину:

- при двозначному Кід мереж рухомого (мобільного) зв'язкувісім знаків (національний номер 10 знаків) ‑ для мереж з абонентською ємністю більше 8 000 000 номерів;

- при трьохзначному Кідмереж рухомого (мобільного) зв'язку сім знаків (національний номер 10 знаків) для мереж з абонентською ємністю до 8 000 000;

- при трьохзначному Кідмереж фіксованого зв'язку операторів, які мають ліцензії на надання послуг місцевого та міжміського зв'язку, ‑ шість знаків (національний номер - дев'ять знаків) для мереж з абонентською ємністю менше 800 000.

 

Номер абонента глобальної телекомунікаційної послуги або послуги, що зазначається за трьохзначним Кгп і складається з двозначного коду провайдера/оператора послуги і номера в полі цього коду, має довжину шість або сім знаків (національний номер - дев'ять або десять знаків).

 

Для виходу на міжнародну мережу абонент повинен набирати

0-0Nмн,

де

0-0 ‑ міжнародний префікс, який забезпечує абоненту доступ до міжнародного автоматичного вихідного обладнання;

"-" - необов'язковий сигнал відповіді АМТС;

Nмн - міжнародний номер абонента, якого викликають (до 15 знаків).

 

Для виходу на міжміську мережу при автоматичному зв'язку абонент повинен набирати

0-КзX1X2X3X4X5X6X7У1У2

де

0 - національний (міжміський) префікс виходу в АМТС та ЗТВ (зоновий телефонний вузол). Національний (міжміський) префікс використовується також для отримання послуг альтернативного вибору транзитної мережі, глобальних телекомунікаційних послуг, національних служб екстреного виклику та інформаційно-довідкових послуг;

"-" - необов'язковий сигнал відповіді комутаційної станції;

Кз - код зони нумерації;

X1X2X3X4X5X6X7У1У2 ‑ зоновий номер абонента.

Як перша цифра Кз у національній мережі ТфМЗК (телефонна мережа загального користування) можуть бути використані цифри 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, як друга цифра Кз - цифри від 0 до 9.

Після вивільнення цифри 2 як ознаки (префікса) для внутрішньозонових з'єднань перша цифра Кз може бути і цифрою "2".

Цифра "1" використовується для виходу до служб екстреного виклику та інформаційно-довідкових послуг місцевого, міжміського та загальнонаціонального рівнів.

Цифра "0" використовується як національний (міжміський) префікс.

 

Для виходу до абонентів з мережевою структурою номерів або національних глобальних телекомунікаційних послуг при автоматичному зв'язку абоненти повинні набирати:

0 - КідNаб або 0 - КгпNаб.

Як перша цифра Кід у національній мережі ТфМЗК можуть бути використані цифри 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, як друга цифра Кід - цифри від 0 до 9.

Після вивільнення цифри 2 як ознаки (префікса) для внутрішньозонових з'єднань перша цифра Кід може бути і цифрою "2".

Як коди глобальних телекомунікаційних послуг Кгп використовуються коди "700", "800", "808", "878" та "900".

 

При автоматичному внутрішньозоновому телефонному зв'язку абонент повинен набирати

X1X2X3X4X5X6X7У1У2

Перехід до взаємодії при внутрішньозоновому зв'язку за допомогою семизначних абонентських номерів стане можливим у кожній із зон нумерації після заміни в зоні старих АТС з обмеженою ємністю вихідних регістрів або при обов'язковому підключенні старих АТС до цифрової мережі через цифрові ОПТС (опорно-транзитна станція), які зможуть прийняти на себе функції подальшої маршрутизації трафіку аналогових АТС.

При неможливості організації єдиної семизначної нумерації внутрішньозоновий телефонний зв'язок здійснюється із застосуванням діючої схеми з внутрішньозоновим префіксом "2".

Взаємодія абонентів при внутрішньозоновому зв'язку може здійснюватися:

- через транзитну або опорно-транзитну станцію місцевої мережі зони - набором семизначного номера;

- через тандемну (міжзонову/місцеву) опорно-транзитну АТС - набором семизначного номера.

 

При автоматичному внутрішньомережевому зв'язку абонент повинен набирати:

- у мережах рухомого (мобільного) зв'язку

o X1X2X3X4X5X6X7У1У2 в мережах з абонентською ємністю до 8 000 000 номерів;

o X0X1X2X3X4X5X6X7У1У2 ‑ в мережах з абонентською ємністю більше 8 000 000 номерів;

- у мережах фіксованого зв'язку операторів, які мають ліцензії на надання послуг місцевого та міжміського зв'язку, з абонентською ємністю менше 800 000 номерів X1X2X3X4X5X6У1У2

 

Для виходу абонентів МсТМ (міська телефонна мережа) та ТМСАР (телефонна мережа сільського адміністративного району) по замовних лініях до замовних та довідкових послуг АМТС (МТС) повинні використовуватися тризначні номери.

 

Вихід абонентів до замовних, довідкових та інформаційно-довідкових міжміських послуг АМТС по ЗЗЛ (замовно-з'єднувальна лінія) повинен здійснюватися набором національного префікса "0" перед тризначним номером послуги.

 

Номери міжміських послуг розподіляються таким чином:

а) 170 - інформаційно-довідкові послуги;

б) 171 - замовні послуги;

в) 172 - довідкові послуги.

 

Міжнародним довідковим та замовним послугам МЦК (міжнародний центр комутації) повинні надаватися номери типу:

а) 179 - довідкові міжнародні послуги;

б) 19L - замовні послуги МЦК,

де 19 - індекс виходу на міжнародну послугу;

L - індекс виходу на визначену мовну групу послуги.

Як L можуть використовуватися:

1 - французька мова;

2 - англійська мова;

3 - німецька мова;

4 - українська/російська мова;

5 - іспанська мова.

Вихід абонентів до міжнародних довідкових та замовних послуг МЦК повинен здійснюватись по ЗЗЛ набором 00-19L.

 


Читайте також:

 1. А/. Верховна Рада України.
 2. АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
 3. Аграрні закони України
 4. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 5. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 6. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України
 7. Адміністрація Президента України
 8. Адреси бібліотек України
 9. Акти Верховної Ради України
 10. Акти Кабінету Міністрів України
 11. Акти Конституційного суду України в системі національного законодавства.
 12. Акти Конституційного Суду України в системі національного законодавства.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.