Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА

В-80Дослідження розсіювання α-частинок в речовині...........162

В-84 Дифракція електронів на одномірному кристалі.............169

В-85Моделювання на ЕОМ проходження нейтронів через речовину..............................................................................176

В-86 Дослідження комптонівського розсіяння рентгенівського випромінювання в твердому тілі .....................................185

В-87 Дослідження поведінки мікрочастинок в потенціальній ямі .......................................................................................189

В-88 Квантування електронних орбіт і виникнення хімічного зв’язку в твердих тілах.......................................................193


ВСТУП

Фізика є базовою дисципліною фундаментальної підготовки студентів інженерних спеціальностей. Запорукою формування у студентів теоретичної бази для вивчення спеціальних дисциплін повинна стати точність та глибина розуміння основних понять, законів та принципів фізики.

Фізика, як і інші науки, розглядаючи певні явища чи процеси, користується методом “від простого до складного”. Під час застосування цього методу першим кроком є позбавлення об’єкта всіх інших його властивостей, окрім тієї, яка є визначальною для даного явища, адже поведінка абстрактного об’єкта дозволяє говорити про аналогічну поведінку реальних об’єктів. Накладання на такі абстракції певних умов-зв’язків створює своєрідну абстраговану фізичну системумодель.

Застосування комп’ютерів в навчальному процесі значно розширило можливості моделювання у фізиці. Навчальний лабораторний практикум, що пропонується, призначений не тільки для навчання студентів фізики за допомогою комп’ютерів, але і покликаний “навчитись вчити” комп’ютер моделювати фізичні процеси, так як моделювання в останні роки є своєрідним сучасним містком між традиційними експериментальними і теоретичними методами досліджень. Лабораторні роботи виконуються на основі комп’ютерних програм, що моделюють фізичні явища та дають можливість проведення експерименту і відповідних теоретичних розрахунків.

Комп’ютерні лабораторні роботи охоплюють найважливіші закони та теоретичні питання фізики, на основі яких вирішуються фізичні задачі і проблеми в обраній студентами спеціальності. Кожна з лабораторних робіт містить короткі теоретичні відомості, опис користування програмою, практичні завдання та запитання для самоконтролю, посилання на літературні джерела.

Особливої уваги автори надавали найбільш повному розкриттю фізичної суті досліджуваних явищ та змісту тих параметрів, якими ці явища описуються. Роботи носять науково-дослідний характер, передбачають можливість розширення або зміни завдань з використанням комп’ютерів.

Окреме питання – це точність експериментальних результатів, адже досвід роботи виявив повсюдне невміння проводити і записувати результати як прямих вимірів, так і оцінювати точність кінцевого значення шуканої величини і записувати його з відповідною кількістю значущих цифр.

До складу посібника увійшло 28 лабораторних робіт, методичні вказівки щодо їх виконання та оформлення звітів.

Авторський колектив з вдячністю прийме зауваження, які будуть враховані в наступних більш розширених виданнях.Читайте також:

 1. Альтернативи діалектики. Метафізика, софістика, еклектика, догматизм, релятивізм.
 2. Альтернативи діалектики. Метафізика, софістика, еклектика, догматизм, релятивізм.
 3. Діалектика та її антиподи: метафізика, догматизм, софістика, еклектика
 4. Задачі для самостійного розв’язування з розділу «Молекулярна фізика та термодинаміка»
 5. Метафізика і діалектика
 6. Молекулярна фізика і термодинаміка
 7. Молекулярна фізика і термодинаміка
 8. Оптика. Фізика атома і атомного ядра
 9. Основні формули з розділу «Молекулярна фізика та термодинаміка»
 10. ТЕМА 4 «ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ. ПОЗАЯДЕРНА СПАДКОВІСТЬ»
 11. Тема V МЕТАФІЗИКА РЕЛІГІЇ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.