Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Задачі для самостійного розв’язування з розділу «Молекулярна фізика та термодинаміка»

 

 

1.

 
З деякою кількістю ідеального газу здійснюється круговий процес (цикл) 1-2-3-1, зображений на графіку залежності об'єму від температури. Зобразити цей же процес на графіку залежності тиску від об'єму і вказати на яких стадіях процесу газ одержував, а на яких віддавав тепло.

 

Відповідь:

 

 

 

2. На діаграмі зображено замкнений цикл ідеального газу. Крива 3-1 – ізотерма. Зобразити цей цикл в координатах , і , .

 

Відповідь:

 

 

3. Визначити концентрацію молекул повітря при нормальних умовах. Відповідь:

Відповідь: 2,65 ·1023м -3

4. Визначити тиск ідеального газу, що має концентрацію молекул 1019 см-3при температурі 100 К.

Відповідь: 1,38 · 104Па

5. Скільки молекул газу міститься в балоні об’ємом 10 л при температурі 27З К та тиску 5 МПа?

Відповідь: 1,3 ·1025

6. Визначити число молекул газу в колбі об’ємом 250 см3при температурі 300 К і тиску 380 мм рт.ст.

Відповідь: 3 · 1021

7. У колбі об’ємом 200 мл міститься деякий газ при температурі 300 К. На скільки понизиться тиск газу в колбі, якщо внаслідок негерметичності з колби вийде 1020 молекул?

Відповідь: 2 · 103Па

8. Скільки молекул води буде припадати на 1м2поверхні Землі, якщо 1 г води рівномірно розподілити по всій поверхні земної кулі?

Відповідь:6,4 · 107

9. Визначити масу водню в балоні об’ємом 3 л, якщо концентрація його молекул у посудині 24·1018м-3.

Відповідь:2.4 · 10-11кг

10. Густина азоту в посудині 0.06 кг/м3, середньоквадратична швидкість його молекул 500 м/с. Знайти тиск газу на стінки посудини при цих умовах.

Відповідь: 5 кПа

(5,19· 103 Дж/кг· К; 0,76·103 Дж/кг· К)

11. Визначити молярну масу газу при його питомих теплоємностях сv = 650 Дж/кг·К і ср=910 Дж/кг·К. Чому рівні молярні теплоємності сv і ср цього газу?

Відповідь: 29,12 Дж/моль·К; 20,8 Дж/моль·К

 

12. Водень, маса якого і температура нагрівають при сталому тиску так, що його об'єм збільшується вдвічі. Знайдіть роботу, здійснену газом при розширенні.

 

Відповідь:

 

13.

 
Дві посудини що містять однакову масу одного і того ж газу, з'єднані трубкою з краном. В першій посудині тиск газу , а в другій – . Який установиться тиск після відкриття крану? (Температура газу стала).

Відповідь:

 

14. Дві однакових посудини сполучені трубкою, об'ємом якої можна знехтувати. Система наповнена газом під тиском . У скільки разів треба змінити температуру газу в одній із посудин, щоб тиск в усій системі став .

Відповідь: ;

 

15. Газ масою 3 кг, що знаходиться в циліндрі під поршнем, ізобарно нагріли на . Яку роботу виконав газ, якщо його густина за нормальних умов .

Відповідь:

 

16. Ідеальний газ стискають при сталій температурі від об'єму до об'єму . При цьому тиск змінився на . Знайти тиск цього газу при об'ємі і цій же температурі.

 

Відповідь:

 

17. В циліндрі під поршнем знаходиться 1,25 кг повітря. Для його нагрівання на при сталому тиску було витрачено 5 кДж теплоти. Як змінилася внутрішня енергія повітря?

 

 

 
Відповідь:

 

18. При ізобарному нагріванні 160 г кисню від початкової температури його об'єм збільшився вдвічі. Знайти роботу газу при розширенні.

Відповідь: А=1245 Дж

 

19. Для ізобарного нагрівання моль газу на газу надали кількість теплоти . Визначити роботу газу і приріст її внутрішньої енергії.

 

Відповідь: ;

 

20. Пар надходить із котла в парову машину з температурою 227 С. Обчислити теоретично роботу, що виконується внаслідок втрати 4.19 Дж теплоти, якщо температура конденсату 27 С.

 

Відповідь: А=2,8 Дж

21. В ідеальній тепловій машині за рахунок кожного кілоджоуля енергії, одержуваної від нагрівника, здійснюється робота 300Дж. Визначити температуру нагрівника, якщо температура холодильника 280 К.

 

Відповідь: Т=400 К

 

 

22. Для вимірювання температури води, що має масу , в неї занурили термометр, який показав . Яка дійсна температура води, якщо теплоємність термометра і перед зануренням у воду він показував температуру ?

 
Відповідь:

 

 

23. З якою мінімальною швидкістю v повинен летіти залізний метеор в атмосфері Землі, щоб при цьому нагрітися, розплавитися і перетворитися у пару? Початкову температуру метеориту вважати близькою до абсолютного нуля.

Відповідь:

 

24. В алюмінієвий калориметр масою 300 г поклали шматок льоду. Температура калориметра і льоду -15 оС. Через калориметр пропустили певну кількість водяної пари при температурі 100 оС. Після цього температура суміші в калориметрі стала 25 оС, а її маса 500 г. Яка кількість пари сконденсувалась і скільки льоду було в калориметрі?

Відповідь: mл=0,42 кг; mп=0,08 кг.

 

 

25. В циліндричній посудині поршень масою 100 кг і площею 0,01 м2 починає рухатися вгору. Тиск газу під поршнем сталий і дорівнює 600 кПа, атмосферний тиск дорівнює 100 кПа. Визначити швидкість поршня, коли він пройде шлях 1,8 м.

Відповідь:

 

26. Тонкостінна гумова куля вагою 0,5 Н наповнена азотом і занурена в озеро на глибину 100 м. Знайти масу азоту, якщо куля знаходиться в положенні рівноваги. Атмосферний тиск . Температура на глибині озера +40С.

 

Відповідь:

 

 

27. У скільки разів висота підйому змочуючої рідини між двома паралельними пластинами, відстань між якими , відрізняється від висоти підйому тієї ж рідини в капілярній трубі діаметром , виготовленій з тієї ж речовини, що й пластини.

 

Відповідь:

28.

Об'єм повітряної бульбашки при підйомі її на поверхню озера збільшився в 3 рази. Знайти глибину озера, якщо температура води в ньому однакова по всій глибині. Атмосферний тиск 105 Па.

Відповідь: h=20м

 

29. В одній кімнаті площею 10 м2 відносна вологість повітря 65%, у суміжній, площа якої 14 м2 – 40%. Визначити відносну вологість після об'єднання кімнат в одну. Температура повітря стала.

 

Відповідь: 50%

 

30. В кімнаті об'ємом 120 м3 при температурі 150С відносна вологість складає 60%. Визначити масу водяних парів в повітрі кімнати. пружність насиченої водяної пари при 150С рівна Р0=12,79 мм рт. ст.

 

Відповідь:

 

 


 


Читайте також:

 1. Активи, що реалізуються повільно (А3) – це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 включно, а також рядок 250).
 2. Алгоритм розв’язання задачі
 3. Алгоритм розв’язання розподільної задачі
 4. Алгоритм розв’язування задачі
 5. Алгоритм розв’язування задачі
 6. Алгоритм розв’язування задачі
 7. Алгоритм розв’язування задачі
 8. Алгоритм розв’язування задачі
 9. Алгоритм розв’язування задачі
 10. Алгоритм розв’язування задачі оптимізації в Excel
 11. Альтернативи діалектики. Метафізика, софістика, еклектика, догматизм, релятивізм.
 12. Альтернативи діалектики. Метафізика, софістика, еклектика, догматизм, релятивізм.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Приклади розв’язування задач | Основні фізичні сталі

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.