Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ

Міністерство освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний університет

Нафти і газу

Кафедра фізики новітніх технологій

Галущак М.О., Лучицький Р.М.,

Нижникевич В.В., Рувінський Б.М., Солоничний Я.В.,

 

МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

 

 

Рекомендовано до друку методичною радою

Івано-Франківського національного технічного університету

Нафти і газу

Протокол № 6 від 25.06.2009р.

 

Івано-Франківськ


 

МВ 02070855-1492-2005

Галущак М.О., Лучицький Р.М., Нижникевич В.В., Рувінський Б.М., Солоничний Я.В.Моделювання фізичних явищ і процесів: Лабораторний практикум. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, - 2009, 200 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з фізики з використанням комп’ютерного моделювання фізичних явищ і процесів. Розроблений у відповідності з робочими програмами спецкурсів.

Для студентів усіх напрямів підготовки і спеціальностей стаціонарної, заочної і дистанційної форм навчання.

 

Рецензент:

Рувінський М.Aдоктор фіз.-мат. наук, професор кафедри фізики твердого тіла Прикарпатського національного університету ім В.С. Стефаника .

 

Дане видання – власність ІФНТУНГ.

Забороняється тиражування та розповсюдження.


ЗМІСТ

 

Вступ..................................................................................................... .5

Філософія та методика виміру. Похибки та запис експеримен-тального результату........................................................................7

МЕХАНІКА

В-10Вивчення законів руху рідин та газів.................................17

В-15Дослідження коливань фізичного маятника та визначення за його допомогою прискорення вільного падіння...............28

В-16 Вивчення загасаючих та вимушених коливань на прикладі пружинного маятника..............................................................35

В-17Визначення коефіцієнтів опору та динамічної в’язкості середовища за допомогою аналізу загасаючих та вимушених коливань пружинного маятника.......................................................................................................... 41

 

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

В-20 Перевірка розподілу Максвелла та визначення маси молекули ...................................................................................47

В-21 Дослідження адіабатичного процесу: визначення показника адіабати та кількості ступенів вільності молекул газу ............................................................................................59

В-31 Перевірка першого закону термодинаміки........................69

В-32 Вивчення термодинамічних циклів: теплових двигунів, холодильних машин та теплових помп ...............................76

 

ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ

В-40Вивчення взаємодії електричних точкових зарядів..........83

В-41Вивчення руху електрона в електричному полі................89

В-42 Дослідження електростатичного поля................................94

В-45Дослідження корисної потужності і коефіцієнта корисної дії джерела струму............................................................................................ .99

В-48 Мас-спектрометричне дослідження речовини.................103

В-49 Дослідження магнітного поля, створеного прямолінійними паралельними провідниками із струмом..............................108

В-50Вивчення руху зарядженої частинки в магнітному полі.113

В-55Перевірка закону Ома для змінного струму.....................119

В-56 Дослідження роботи трансформатора..............................127

В-58 Дослідження напівпровідникового транзистора..............133

 

ОПТИКА

В-64Вивчення явища інтерференції на прикладі досліду Юнга........................................................................................140

В-65Дослідження інтерференції світла за допомогою кілець Ньютона..................................................................................145

В-68Вивчення дифракції Френеля від круглого отвору.........151

В-69Вивчення явища дифракції світла від двох щілин..........157

 


Читайте також:

 1. БІОМАГНЕТИЗМ. МАГНІТНІ ПОЛЯ ОРГАНІВ І ТКАНИН
 2. Діа- і парамагнетизм.
 3. Діелектричні втрати в рідких діелектриках
 4. Діелектричні втрати у твердих діелектриках
 5. Електромагнетизм
 6. Квантові уявлення про природу феромагнетизму
 7. Лекція 6. Тема 2.8 (Продовження теми) - Електробезпека. Специфіка питань електробезпеки відповідно до галузі. Статична електрика. Блискавкозахист.
 8. Механізм виникнення спонтанної поляризації у сегнетоелектриках
 9. Основний закон електромагнетизму
 10. Парамагнетизм Паулі
 11. Питому провідність у твердих діелектриках можна записати у вигляді
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.