Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Основні формули з розділу «Молекулярна фізика та термодинаміка»

 

Кількість речовини:

; ,

де N=NA – число структурних елементів (молекул, атомів, іонів тощо) системи; NA – стала Авогадро.

 

Рівняння стану ідеального газу (рівняння Клапейрона-Менделєєва)

,

де m – маса газу; м – молярна маса газу; R – універсальна газова стала;

T – термодинамічна температура; р – тиск.

Основні газові закони, що є окремими випадками рівняння Клапейрона-Менделєєва:

а) закон Бойля-Маріотта (ізотермічний процес: T=const, m=const), PV=const

або для двох станів газу P1V1=P2V2;

 

б) закон Гей-Люссака (ізобарний процес: P=const; m=const) =const,

 

або для двох станів ;

в) закон Шарля (ізохорний процес: V=const, m=const) =const,

або для двох станів .

 

Концентрація молекул

,

де N – число молекул, що містяться в даному об'ємі.

Формула справедлива не тільки для газів, але і для будь-якого агрегатного стану речовини.

Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеальних газів:

р = ; ; p=nkT,

де n – концентрація молекул; k– стала Больцмана ( ); m0 – маса однієї молекули;

< кв> – середня квадратична швидкість молекули; <Wк> – середня кінетична енергія поступального руху молекули газу.

 

Перший закон термодинаміки:

Q = DU + A,

де Q – кількість теплоти, що одержує, або віддає система;

DU – зміна внутрішньої енергії системи; A – робота, здійснена системою проти зовнішніх сил.

Застосуваня першого закону термодинаміки до ізопроцесів:

а) ізобарний: Q = DU + A, де А=рDV;

б) ізохорний: Q = DU ;

в) ізотермічний: Q = A;

г)адіабатний: A = -DU.

Зміна внутрішньої енергії ідеального газу:

.

Кількість теплоти (Q)— міра внутрішньої енергії, переданої в процесі теплообміну від одного макроскопіч­ного тіла до іншого без виконання роботи.

 

Рівняння теплового балансу описує теплообмін у замкненій системі: ,

де - сумарна кількість теплоти, одержана тілом при теплообміні;

- сумарна кількість теплоти, віддана тілом при теплообміні.

Кількість теплоти, яка необхідна для нагрівання тіла і яка виділяється при охолодженні тіла, розраховується за формулою:

,

де с – питома теплоємність речовини; m – маса тіла; ∆T – зміна температури тіла.

Питома теплоємність (с) – фізична величина, яка показує, яку кількість теплоти отримує або віддає 1 кг речовини при зміні її температури на 1 К (або 1 оС).

Кількість теплоти, яка поглинається під час плавлення, або виділяється під час кристалізації твердого тіла, визначається за формулою: ,

де L – питома теплота плавлення

Кількість теплоти, необхідна для випаровування або виділяється при конденсації, визначається за формулою:

,

де r – питома теплота пароутворення.

Кількість теплоти, яка виділяється під час згорання палива, визначається за формулою:

,

де q – питома теплота згорання палива.

 

 

Термічний ККД для кругового процесу (циклу)

,

де Q1 – кількість теплоти, отримана системою від нагрівача;

Q2 – кількість теплоти, віддана системою холодильнику;

A – робота, що здійснюється за цикл.

Термічний ККД циклу Карно

,

де T1 – температура нагрівача;

T2 – температура холодильника.

 

 


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. II. Основні засоби
 3. II.3. Основні способи і прийоми досягнення адекватності
 4. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 5. Активи, що реалізуються повільно (А3) – це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 включно, а також рядок 250).
 6. Альтернативи діалектики. Метафізика, софістика, еклектика, догматизм, релятивізм.
 7. Альтернативи діалектики. Метафізика, софістика, еклектика, догматизм, релятивізм.
 8. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 9. Артеріальний пульс, основні параметри
 10. Банківська система та її основні функції
 11. Безпосереднє обчислення з використанням формули Ньютона-Лейбніца.
 12. Біржові товари і основні види товарних бірж. Принципи товарних бірж.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Задачі для самостійного розв’язування з розділу «Механіка» | Приклади розв’язування задач

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.