Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ГІДРАВЛІЧНІ РОЗПОДІЛЬНИКИ

 

Мета роботи: вивчити призначення, різновиди, будову та принцип роботи гідравлічних розподільників. Навчитися складати гідросхеми.

Гідравлічний розподільник – це гідроагрегат, призначений для зміни напряму робочої рідини в двох чи більше гідролініях в залежності від зовнішньої керуючої дії. Таким чином, він дозволяє реверсувати рух робочих органів, здійснювати їх зупинку, а також розвантажувати насос від перенавантаження при непрацюючому електродвигуні та інші операції. Наприклад, в гідроприводі (гідравлічній системі) зернозбирального комбайна розподільниками виконуються такі операції: піднімання та опускання жатки, фіксування жатки в відповідне положення (зупинка), розвантаження насоса від високого тиску та ін.

Гідророзподільники поділяються за наступними ознаками:

- по конструкції запірно-регулюючого елемента – золотникові, кранові та клапанні;

- по числу зовнішніх гідроліній–двохлінійні, трьохлінійні, чотирьохлінійні і т. д.;

- по числу фіксованих або характерних позицій запірно-регулюючого елемента – двохпозиційні, трьохпозиційні і т. д.;

- по виду керування – розподільники з ручним, механічним, електричним, гідравлічним, пневматичним і комбінованим керуванням;

- по способу відкриття робочого проходного перетину – напрямні і дроселюючі.

Основним елементом розподільника є корпус 1 (рисунок 1) і запірно-регулювальний механізм 2 (чи 5). За конструкцією запірно-регулювального механізму розподільники поділяють на золотникові (рисунок 1,а), кранові (рисунок 1,б) і клапанні (рисунок 1, в і г).

Золотникові розподільники за конструкцією золотника поділяють на розподільники з циліндричним (рисунок 2,а) та плоским золотником.

В кранових розподільниках пробки 3, 4 і 5 (рисунок 3) виготовляють відповідно циліндричними, конічними та сферичними.

В клапанних розподільниках в якості запірно-регулювально механізму використовують кулі чи конічні клапани (рисунок 1,в і г).

Розподілення рідини в золотникових розподільниках здійснюється з допомогою осьового зміщення циліндричного (рисунок 2,а) чи плоского
(рисунок 2,б) золотника, а також шляхом повороту плоского золотника
(рисунок 2,в); в кранових – шляхом повороту пробки 3, 4 і 5 (рисунок 3); в клапанних – шляхом відкривання чи закривання робочих вікон за допомогою шарикових чи конічних клапанів (рисунок 1, в і г).

 

 

а) б)

в) г)

Рисунок 1- Схеми розподільників із різними запірно-регулюючим елементами: а – золотниковим; б – крановим; в і г – клапанним; 1 – корпус; 2 і 5 – запірно-регулювальні механізми; 3 – гідродвигун (рисунок 1 а).

а) б) в)

Рисунок 2 - Схеми розподільників із золотниковим запірно-регулювальним елементом: а – з циліндричним золотником; б, в– з плоским золотником;
1 – корпус; 2, 6 і 7 – золотник

а) б) в)

Рисунок 3 - Схеми розподільників із крановим запірно-регулювальним елементом: а – з сферичним; б – циліндричним; в – з конічним; 3, 4 і 5 – пробка крана.

В принципових схемах гідравлічні розподільники зображають у вигляді умовних графічних позначень, які встановлені ГОСТ 2.781-96. Згідно стандарту позначення відображають призначення (дію), спосіб роботи пристрою та зовнішні з’єднання. Позначення не показують фактичну конструкцію пристрою тобто вони єдині для золотникових, кранових та клапанних розподільників та не відображають конструкцію запірно-регулювальних елементів.

Загальні принципи побудови умовних графічних позначень гідравлічних розподільників наведено в таблиці 1

Таблиця 1-Умовні графічні позначення гідравлічних розподільників

Найменування Позначення
  1.Базове позначення: квадрат (переважно) та прямокутник  
2.Позначення гідро- та пневмоапаратів складають з одного або двох і більше квадратів(прямокутників), які примикають один до одного, один квадрат (прямокутник) відповідає одній дискретній позиції    
  3.Лінії потоку, місця з’єднань, стопори, сідельні затвори та опори зображують відповідними позначеннями в межах базового позначення: - лінії потоку зображують лініями із стрілками, які показують напрям потоків робочого середовища в кожній позиції - місця з’єднань виділяють точками - закритий хід в позиції розподільника - лінії потоку із дроселюванням        
4. Робочу позицію можна наочно уявити, переміщаючи квадрат (прямокутник) таким чином, щоб зовнішні лінії співпали з лініями потоку в цих квадратах (прямо-кутниках)    
  5.Апарати з двома чи більше характерними позиціями та необмеженою множиною проміжних позицій із змінним ступенем дроселювання зображають двома паралельними лініями вздовж довжини позначення як показано. Для полегшення зображення позначень апарати можна зображувати тільки спрощеними позначеннями, наведеними нижче. Для складання повного позначення повинні бути добавлені лінії потоків. - двохлінійний, нормально закритий, із прохідним перерізом, що змінюється - двохлінійний, нормально відкритий, із прохідним перерізом, що змінюється     Дві крайні позиції З центральною (нейтральною позицією)   Детальне Спрощене

 

 

Розміри умовних позначень стандартом не установлено. Умовні графічні позначення гідравлічних розподільників в схемах показано на рисунку 3.

 

а) б)

в) г)

д) ж)

к)

 

Рисунок 3 - умовні графічні позначення гідравлічних розподільників в схемах

а) розподільник запірний двохлінійний, двохпозиційний з ручним керуванням (розподільник 2/2*);

б) розподільник двохлінійний, двохпозиційний, нормально відкритий, з внутрішнім підведенням тиску керування, пружинним поверненням;

в) розподільник чотирьохлінійний, трипозиційний, з пружинним центру-ванням, з ручним керуванням за допомогою рукоятки (розподільник 4/3);

г) розподільник чотирьохлінійний, трипозиційний, пружинне центрування, керування двома протилежними електромагнітами, з мускульним (ручним дублюванням)( розподільник 4/3);

д) розподільник дроселюючий чотирьохлінійний, трипозиційний, пружинне центрування, керування одним електромагнітом з двома протилежними обмотками (розподільник 4/3);

ж) розподільник чотирьохлінійний, чотирьохпозиційний, із закритим центром, з мускульним керуванням з рукояткою, з фіксатором ** (розподільник 4/3);

к) розподільник чотирьохлінійний, чотирьохпозиційний, із закритим центром, пружинним центруванням, двохступінчасте керування електромагнітом та гідравлічним пілотом, з мускульним дублюванням (розподільник 4/3).

* В скорочених записах розподільник позначають дробом, в чисельнику якого цифра показує число основних ліній, за винятком ліній керування та дренажу, в знаменнику – число позицій.

**Фіксатор зображують кількістю позицій у порядку, який відповідає позиціям керованого елемента, виємки показано тільки в тих позиціях, в яких проходить фіксація. Рисочку, яка показує фіксатор, зображують у відповідності з накресленою позицією апарата.

На рисунку 4 показано порівняльне зображення золотникових
гідророзподільників у конструктивних та принципових схемах.

 

а) б)

в) г)

Рисунок 4 - Конструктивні (а, в) та умовні (б, г) зображення золотникових розподільників

Вище було вказано, що за способом відкриття робочого прохідного перерізу (клапана) розподільники розділяють на направляючі та дроселюючі.

Направляючі розподільники призначенні для зміни напрямку, тиску або зупинки потоку робочої рідини в залежності від наявності зовнішньої керуючої дії (рисунок 5). Запірно-регулювальний елемент у направляючому розподільнику завжди займає крайні робочі позиції. Характер зовнішньої керуючої дії дискретний («Відкрито» - «Закрито»). При проходженні робочої рідини через робочі прохідні перерізи розподільника потоку рідини (тиск та витрата) не змінюються. Такі розподільники використовуються в гідроприводах сільськогосподарських машин, призначених, наприклад, для зміни положення робочих органів (підйом опускання) та ін.

Дроселюючі розподільники не тільки змінюють напрям потоку робочої рідини, але й регулюють витрату та тиск робочої рідини у відповідності із зміною зовнішньої дії. Запірно-регулювальний елемент дроселюючого розподільника може займати нескінчену множину проміжних робочих положень, утворюючи дроселюючи щілини. (рисунок 6). Характеристика сигналів керування – неперервна (аналогова). Чим більший зовнішній керуючий сигнал, тим більший робочий прохідний переріз.

Умовне графічне позначення дроселюючого розподільника зображено на рисунку 3, д.

Дроселюючі розподільники використовуються при необхідності безперервного керування положенням робочих органів сільськогосподарських машин, безступеневим регулюванням швидкості машини або активних робочих органів сільськогосподарських машин, безступеневим регулюванням швидкості машини або активних робочих органів та ін.. Такі розподільники широко використовуються в гідравлічних приводах коренезбиральних машин, автоматах водіння кукурудзозбиральних, зернових комбайнах та інших машинах.

 

 

а) б)

Рисунок 5 - Направляючий розподільник 3/2 з циліндричним золотником:
а – пуск робочої рідини в гідродвигун; б – злив; 1 – корпус; 2 – золотник;
3 – гідроциліндр.

В дроселюючому розподільнику запірно – регулювальний механізм може займати нескінченну множину проміжних положень, змінюючи відкритя дроселюючих щілин (рисунок 6).

 

а) б)

Рисунок 6 - Дроселюючий розподільник 4/3 з циліндричним золотником:
а – попередня позиція; б – робоча позиція; 1 – корпус; 2 – втулка; 3 – золотник;
4 – гідроциліндр

 


Читайте також:

 1. Виконавчі пристрої. Регулюючі органи. Виконавчі механізми. Гідравлічні виконавчі механізми.
 2. Гідравлічні випробування резервуарів можна вважати безпечними
 3. Гідравлічні в’яжучі речовини.
 4. Гідравлічні дроселі, клапани. Гідрозамки.
 5. Гідравлічні ємкості
 6. Гідравлічні засоби автоматизації водорозподілу
 7. Гідравлічні і пневматичні двигуни
 8. Гідравлічні класифікатори
 9. ГІДРАВЛІЧНІ МАШИНИ
 10. Гідравлічні машини
 11. Гідравлічні опори
 12. Гідравлічні преса
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Золотникові розподільники

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.