Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Газові закони

Газоподібний стан речовин, рівняння ідеального та реального газу.

Агрегатні стани речовини.

Лекція № 2

Тема:Газоподібний стан речовин, рівняння ідеального та реального газу, об’єднаний газовий закон.

Мета:Вивчити газоподібний стан речовин, навчитися користуватися рівняннями: ідеального, реального та об’єднаним газовим законом, переводити одиниці вимірювання в систему СІ.

Газоподібний стан речовини характеризується дуже великою кінетичною енергією молекул і дуже малими силами когезії, тому газ завжди намагається зайняти як можна більший об'єм.

Якщо газ дуже розріджений, міжмолекулярний простір настільки великий, то сили когезії стають настільки малими, що ними можна нехтувати. У таких газах нехтують і об'ємом самих молекул. Такий газ називають ідеальним. Усі газові закони використовують для ідеальних газів.

Ідеальний стан газів вивчали вчені Менделєєв і Клапейрон і вивели рівняння ідеального газу.

PV = nRT

де, Р- тиск, Па (Па = Н/м2)

V- об'єм , м33 = л ∙10-3)

n – кількість молів газу

R - універсальна газова постійна (R = 8,314 ∙103 кДж/к моль ∙К)

Т - температура, К (00 С = 273 К)

 

Газ під тиском називають реальним газом. У реальних газах неможливо нехтувати ні об'ємом молекул, ні силами когезії, тому для реальних газів неможливо використовувати рівняння Менделєєва - Клапейрона. Використовують рівняння

Ван-дер-Ваальса:

 

( Р + n∙a/ V2)∙( V - n∙b ) = nRT

 

де, Р- тиск, Па

n - кількість молів газу

а - коефіцієнт, що враховує сили когезії

V- об'єм, м3

R - газова постійна

b - коефіцієнт, що враховує об'єм молекул.

Ті зовнішні умови (Р, Т, V), при яких газ перетворюється у рідину, називають критичними параметрами. Ці параметри були доведені Д.І. Менделєєвим.

 

Практичне використання газів.

1) Рідкі гази знайшли своє використання у холодильних установках.

2) У харчовій промисловості газ використовують як розпушувач – СО2, амоній.

3) Газ використовують у виробництві будівельних матеріалів.

Об'єднаний газовий закон:

 

де, Р0= 101325 Па

V0 = 22,4 ∙ 10-3 м3

Т0 = 273 К

 

При заданих умовах:

rзад = m/V ( кг/м3 )

 

При нормальних умовах:

 

rн.у. = М/V ( кг/м3 )


Читайте також:

 1. IV. Закони ідеальних газів.
 2. Аграрні закони України
 3. База управлінських рішень і закони організації.
 4. Булеві теореми та закони
 5. Види, типи і форми професійного спілкування. Основні закони спілкування. Стратегії спілкування.
 6. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
 7. Визначення суми на множині цілих невід’ємних чисел, її існування та єдиність. Операція додавання та її основні властивості (закони).
 8. Газові закони. Суміш газів.
 9. Газові пальники
 10. Гіпотези, які не відхиляються в експерименті, перетворюються на компоненти теоретичного знання про реальність: факти, закономір­ності, закони.
 11. Грошовий обіг і його закони
Переглядів: 2108

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Вступ до фізичної хімії, розвиток фізичної хімії. | Рідкий стан речовини. Поверхневий натяг, в'язкість.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.