Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Порівняльна характеристика способів картографування та їхнє сумісне застосування

Для передачі одного і того ж явища можна застосувати залежно від обставин різні способи картографування – ізолінії, картограму, знаки руху для характеристики стоку на гідрологічних картах. На картах, які передають кілька явищ, одні й ті ж способи можна застосувати для різних явищ: значки – промислові центри, електростанції, родовища корисних копалин, порти, джерела мінеральних вод, курорти на загальноекономічній карті. Звичайно, що значки будуть різні.

Для явищ, які локалізовані в пунктах використовують:

сучасний стан – спосіб значків;

переміщення – знаки руху із значками;

зміну в часі – значки, локалізовані діаграми.

Для явищ, локалізованих на лініях:

сучасний стан – лінійні знаки;

переміщення – поєднання лінійних знаків, інколи із знаками руху, ізолінії;

– зміну в часі – суміщення лінійних знаків.

Для явищ, локалізованих на площах:

сучасний стан – якісний фон, ізолінії, сукупність локалізованих діаграм, ареали;

переміщення – поєднання ареалів, ізолінії, знаки руху;

зміну в часі – ізолінії, сукупність локалізованих діаграм.

Для явищ, розсіяних у просторі:

сучасний стан – крапковий спосіб, якісний фон, ареали. картограма, картодіаграма;

переміщення – поєднання ареалів, знаки руху;

зміну в часі – ізолінії, сукупність локалізованих діаграм.

Для явищ суцільного поширення:

сучасний стан – якісний фон, ізолінії, сукупність локалізованих діаграм;

переміщення – знаки руху;

зміну в часі – ізолінії, сукупність локалізованих діаграм.

Із усіх способів лише спосіб значків характеризує явище (дані) в пункті. Картодіаграма і локалізовані діаграми теж використовують значки-фігури, які локалізовані в окремих пунктах (наприклад, локалізовані діаграми – на метеостанціях) чи в границях, але вони характеризують явище загалом на окремих територіях (ділянках чи площах).

Значки теж схожі із знаками. які застосовують при оформленні ареалів без показу його границі (т. зв. значки-ареали). Значки та лінійні знаки не можуть характеризувати явища. які поширені на значних площах. Решта способів картографування зображають явища, поширені на значних площах. Але лише чотири із них – крапковий при географічному методі розстановки точки), ізоліній, якісного фону та ареалів – дають можливість показати на карті зайняту явищем територію, а знаки руху – лише частково. До того ж ізолінії та крапковий спосіб тяжіють до показу кількісних показників (кількість явища), якісний фон і ареали – якісних (із нанесенням чітких границь площі поширення явища).

Часто важко розрізнити способи, де застосовується таких засіб оформлення, як колір. Колір використовують в картограмі, якісному фоні, кількісному фоні, ізолініях, ареалах. Якщо зняти із карти колір, то залишаться контури виділів (із індексами чи без них, із оцифруванням чи без нього) у якісному фоні; підписані ізолінії; чітка межа ареалу; межі територіальних одиниць в картограмі.

Явища, інтенсивність яких змінюється від місця до місця, картографують ізолініями; на картограмі – явища, відносна величина яких (інтенсивність) суттєво різниться в двох сусідніх районах.


Читайте також:

 1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 2. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 3. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 4. II.3.3. Общая характеристика
 5. V. Виконання вправ на застосування узагальнювальних правил.
 6. А.1 Стан , та проблемні питання застосування симетричної та асиметричної криптографії.
 7. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 8. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 9. Автокореляційна характеристика системи
 10. Автомобільні ваги із застосуванням цифрових датчиків
 11. Акти застосування норм права в механізмі правового регулювання.
 12. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Картограма | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.