Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Функції.

 

В математиці за допомогою функцій задаються залежності одних величин від інших, які називаються аргументами. В алгоритмічних мовах розглядаються лише функції, для яких можна задати алгоритм визначення їхніх значень.Мова Паскаль допускає лише такі функції, значення яких належить до простих типів.

Опис підпрограми-функції повинен бути в розділі опису процедур і функцій. Загальний вигляд опису функций:

 

Function <ім’я_функції>(<список_формал._парам.>):<тип_функції>

Begin

<тіло_функції>

end;

Іменем функції може бути довільний ідентифікатор. Список параметрів містить перелік ідентифікаторів змінних – параметрів функції. Ці параметри використовуються для передачі даних в підпрограму- функцію, список параметрів може бути відсутнім. Типи значень функції повинні бути або стандартними , або попередньо описані з зазначенням їхнього імені.

Внутрішня структура функції аналогічна до структкри програми, тобто спочатку ідуть описи, а потім після слова begin оператори, що виконуються.Функції можуть містити описи інших підпрограм. В тілі функції повинен бути принаймні один оператор типу

 

<ім’я_функції>:=<вираз>;

Приклад.Обчислення квадратного кореня методом Герона. Метод Герона-метод послідовних наближень. Якщо задано число а і потрібно з нього наближено обчислити квадратний корінь, то спочатку вибирається овільне початкове наближення х0, Задається точність >0 і будується послідовність xn+1=(xn+a/xn)/2. Обчислення завершуються при виконанні умови .

 

 

{$N+} {вказання транслятору генерувати код для математичного

співпроцесора}

program geron;

function ger(x:real):real;

const

eps=1.0E-4;

var

y,z:real;

begin

y:=1.0;

while abs(z-y)>=eps do

begin

z:=y;

y:=(y+x/y)/2;

end;

ger:=y;

end;

begin

writeln(’алгоритм Герона для обчислення квадратного кореня:’);

writeln(’ger(2.0)=’,ger(2.0));

writeln(’sqrt(2.0)=’,sqrt(2.0));

write(’Нажміть <enter>’);

readln;

end.

 


Читайте також:

 1. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 2. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 3. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 4. Бульові функції.
 5. Вартість робочої сили. Заробітна плата, її форми і функції.
 6. Види речень в ділових паперах та їх стилістичні функції.
 7. Види речень в ділових паперах та їх стилістичні функції.
 8. Визначення функції.
 9. Виписати проміжки монотонності функції.
 10. Вказівники на функції. Масиви вказівників на функції
 11. Границя функції. Означення границі функції за Гейне й за Коші.
 12. Гроші, їх виникнення, суть і функції.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема.Визначення функції.Параметри процедури. Процедури без параметрів. Виклик процедур. | Процедури.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.