Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Сучасні проблеми української картографії

Важливим завданням перспективного розвитку української картографії є подальші теоретичні пошуки з метою дослідження галузевих (комплексних) систем реальних об’єктів і територіальних систем, а також їх картографування для розв’язання проблем управлінням природокористуванням і охорони природи, господарством і соціальними проблемами. Теоретичні розробки необхідно, аби відповісти на питання, як за допомогою карт дослідити і пізнати реальну дійсність, її об’єктивну системну організацію. Істотним є розробка наукових основ системного картографування і картографічного моделювання, пошуки нових видів і типів карт, які глибоко й повно відображали б взаємозв’язки і динаміку систем явищ і об’єктів. Ці карти необхідні для вирішення таких гострих проблем сучасності, як раціональне використання природних і трудових ресурсів, охорона й покращення довкілля, господарське регулювання територіальної організації виробництва.

Важливою є розробка пакетів програм для автоматичного створення інвентаризаційних карт на основі статистичних даних – медицинських, сільського господарства і промисловості. Для цього створюються оглядово-топографічні й топографічні карти масштабу 1:500 000, 1:200 000 і 1:100 000. Складено перші карти полів. Широко застосовуються матеріали космічного знімання. Формується еколого-географічне картографування. Уже складено концепцію, структуру й програму першого еколого-географічного атласу України. В ньому передбачена серія карт, які об’єднані в декілька груп чи блоків. Вступна карта дає загальну оцінку території. Друга група карт характеризує основні етапи еволюції природи і впливу суспільства на компоненти природного середовища. Вона матиме підрозділи: еволюція природи. еколого-географічна ситуація, стан вод, землі, повітря тощо. Група карт про наслідки впливу суспільства на природу теж ділиться на аналогічні серії з огляду змін компонентів природи під впливом суспільства. У інший блок увійшли карти еколого-географічної оцінки карт стану середовища. Завершує атлас блок карт еколого-географічних проблем регіонів України.

В Інституті географії НАНУ створено пілотний варіант Електронного атласу України, який вміщує

Література основна:

1. Божок А.П., Осауленко Л.Є., Пастух В.В. Картографія. Підручник. – К.: Фітосоціоцентр, 1999. – Стор. 211-243).

3. Картография с основами топографии Учебник для студентов естеств.-геогр. фак. пед. ин-тов. Под ред А.В. Гедымина. Ч. 2. Мелкомасштабная географическая карта. Школьные географические произведения. – М.: Просвещение, 1973. – Стор. 214-245.

4. Картография з основами топографии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. ”География“ / Г.Ю. Грюнберг, Н.А. Лапкина, Н.В. Малахов, Е.С. Фельдман; Под ред. Г.Ю. Грюнберга. – М.: Просвещение, 1991. – Стор. 342-365.

5. Салищев К.А. Картоведение. 2-е изд. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – Стор. 294-394.

6. Салищев К.А. Картография: Учебник для географических специальностей ун-тов. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1982. – Стор. 238-265.

8. Топография с основами геодезии: Учебн. для студ. географ. спец. ун-тов / А.П. Божок, К.И. Дрич, С.А. Евтифеев и др.; Под. ред. А.С. Харченко и А.П. Божок. – М.: Высш. шк., 1986. – Стор. 7-10.

9. Топографія з основами геодезії: Підручник / А.П. Божок. В.Д. Барановський, К.І. Дрич та ін.; За ред. А.П. Божок. – К.: Вища шк., 1995. – Стор. 10-14.

Література додаткова: Алейнер А.В. Герард Меркатор. – М.: Географгиз, 1962. – 80 с.; Беднарский М.С. Античная география. – М.: Географгиз, 1953. Бейкер Дж. История географических открытий и исследований. Пер. с англ. – М.: Издательство иностранной литературы, 1950; Дитмар А.Б. От Птолемея до Колумба. – М.; Мысль, 1989. – 253 с.; Дитмар А.Б. География в античное время. – М.: Мысль, 1980. – Дитмар А.Б. В страны золота и янтаря. (О древнегреческом географе Пифее). – М.: Географгиз, 1963; Дитмар А.Б. Родосская паралель. Жизнь и деятельность Эротосфена. – М.: Мысль, 1965; Дитмар А.Б. Рубежи ойкумены. – М.: Мысль, 1973. Дитмар А.Б. География в античное время. – М.: Мысль, 1980; Дитмар А.Б. От Птолемея до Колумба. – М.: Мысль, 1989. – 253 с.; Жупанський Я.І. Історія геграфії в Україні. – Львів: Світ, 1997. Жупанський Я.І. Розвиток економічної картографії в Україні // Історія укранської географії. – 2000. – Вип. 1. – Стор. 100-108; Исаченко А.Г. Развитие географических идей. – М.: 1971; Кильдюшевская Л.К. Неизвестный экземпляр собраний карт К. Птолемея // Известия АН СССР. Серия географическая. – 1989. – №3. – Стр. 124-125; Ліодт Г.М. Картознавство. – К.: Рад. школа, 1951. – 420 с.; Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий. В 5-ти томах. – М.: Просвещение, 1982-1985; Ревенко М.В. Энциклопедия географических открытий. – М.: Педагогика-Пресс, 1999. – 200 с.; Судаков С.Г. Основные этапы развития топографо-геодезических работ в Росии // Геодезия и картография. – 1993. – №1. – Стр. 52-56. – №3. – Стр. 57-59. – №4. – Стр. 49-54. – №5. – Стр. 54-57. – №6. – Стр. 50-54; Хренов Л.С. Хронология отечественной геодезии с древнейших времен и до наших дней: Геодезия, астрометрия, гравиметрия, фотогеодезия и картография. – Л.: АН СССР, Главная астрономическая обсерватория, 1987. – 290 с.; Шибанов Ф.А. Очерки по развитии отечественной картографии. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1971. – 159 с.; Штегена Л. Века и географические карты. Пер. с венгер. – М.: Знание, 1987. – 47 с.; Щукина Н.М. Как создавалась карта Центральной Азии: работы русских исследователей XIX и начала XX в. – М.: Географгиз, 1955. – 233 с.; Атлас географических открытий: Предисловие Джона Хемминга. – М.: БММ АО, 1998. – 247 с.


Читайте також:

 1. I. ІСТОРИЧНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
 2. II. Найважливіші проблеми, що визначають розвиток місцевого самоврядування і є спільними для будь-яких урядових систем.
 3. III. Проблеми репатріації експатріантів
 4. V. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ. ОХОРОНА НАДР ТА ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИКИ
 5. VI . Екзаменаційні питання з історії української культури
 6. VII. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ХХ ст.
 7. VІІІ. Проблеми та перспективи розвитку машинобудування.
 8. Аграрні проблеми в працях письменників аграрників.
 9. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
 10. Адміністративно-політичний устрій Української козацької держави середини XVII ст. Зміни в соціально-економічних відносинах
 11. Адміністративно-політичний устрій Української козацької держави середини XVII ст. Зміни в соціально-економічних відносинах
 12. АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Українська картографія – складова частина сучасного географічного наукового процесу | Знати основні способи та засоби захисту у надзвичайних ситуаціях

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.