Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Природно-ресурснi багатства України, її населення і трудовi ресурси, а також особливостi розмiщення продуктивних сил окре­мих регіонів дослiджено досить фундаментально. Актуальні проблеми регіонального розвитку досліджують науковцi Ради з вивчення продуктивних сил України, що функціонує в системі Національної Ака­демії Наук України. Проте в період радикальної економiчної реформи та переходу до ринкових форм господарювання виникають новi, раніше не дослiджуванi проблеми. Їх сутнiсть полягає у такому.

По-перше, за останні роки істотно посилилися протиріччя між існуючою територiально-галузевою структурою господарського комплексу України та необхідністю створення висококонкурентної економіки з високою продуктивністю праці та гнучкою організацією виробництва. В Українi значного розвитку набули деякі базові галузі важкої промисловості, обсяги виробництва яких значно перевищують власні потреби. Разом з тим розвиток галузей споживчого сектора економіки та соціальної інфраструктури не вiдповiдає реальним потребам населення. У зв’язку з цим пос­тає завдання структурної трансформації господарських комплексів регiонiв через зміни у розмiщеннi продуктивних сил, встановлення оптимальних галузевих і територiальних пропорцій виробництва. Необхіднiсть ефективного здійснення структурної транс­формації господарських комплексів тісно пов’язана з вирішенням цілого спектра соцiальних проблем: професiйної перепідготовки кадрів, працевлаштування, соціальної підтримки на період можливої тимчасової незайнятості населення тощо. Це потребує немалих матерiальних і фінансових ресурсів.

По-друге, спостерiгається суттєва невiдповiднiсть мiж сформованим у попередні роки значним економічним потенціалом окремих галузей і комплексів та неефективним його використанням в сучасних умовах господарювання, коли, по суті, вiдбувається руйнація раніше створеного виробничого і науково-технiчного потенціалу. Така ситуація є реальною загрозою для економічної безпеки держави.

По-третє, нераціональне розміщення промислового виробни­цтва, галузей соціальної сфери, а також відсутність дієвого механізму підтримки нових форм господарювання призвели до порушення процесів відтворення головної продуктивної сили — людини. Поступова втрата людського капіталу та відплив висо­кокваліфікованих спеціалістів з реального сектора економіки не можуть не позначитися в подальшому на рівні розвитку продуктивних сил країни. Ці негативні процеси стримують економічний розвиток регіонів, який просто неможливий без високого платоспроможного попиту населення на товари і послуги на основі зростання його трудової активності та рівня доходів.

По-четверте, інтеграція України у свiтовий економiчний прос­тiр та розширення всього спектра зовнішньоекономічних зв’язків потребує розвитку принципово нових форм територiальної органiзації продуктивних сил, які б дозволили подолати високий рівень залежності від імпорту, вдосконалити структуру експорту, досягти високої конкурентоздатності продукції вітчизняних товаровиробників на зовнішньому і внутрішньому ринках. Розв’я­зання цієї проблеми є досить проблематичним за сучасних несприятливих економiчних умов.

Зазначенi вище проблеми обумовлюють дуже складнi завдання, якi постають перед розмiщенням продуктивних сил як важливою галуззю економiчної науки. Першорядне з них полягає в обгрунтуванні оптимального розміщення продуктивних сил з точки зору врахування усіх передумов і факторів, що сприяють розвитку спеціалізації господарства, її відповiдностi ринковій кон’юнктурі, задоволенню соціально-економічних потреб населення та його екологічній безпеці, розвитку міжрегіональних економічних зв’язків. Навчальний курс з розмiщення продуктивних сил повинен надати необхiднi знання з теоретичних і прикладних питань, а також сформувати у студентів вмiння самостiйно вирiшувати складнi проблеми щодо територiаль­ної організації господарювання на різних рівнях управлiння.


Читайте також:

 1. II. Мета вивчення курсу.
 2. II. Ріст репродуктивних бруньок
 3. V. Завдання.
 4. V. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ. ОХОРОНА НАДР ТА ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИКИ
 5. VІ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.
 6. VІІІ. Проблеми та перспективи розвитку машинобудування.
 7. А/. Верховна Рада України.
 8. АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
 9. Аграрні закони України
 10. Аграрні проблеми в працях письменників аграрників.
 11. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
 12. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
Переглядів: 1490

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ПРО РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВ­НИХ СИЛ | Тема 1. Предмет, метод і завдання курсу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.