Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ КУРСУ РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Природно-ресурснi багатства України, її населення і трудовi ресурси, а також особливостi розмiщення продуктивних сил окре­мих регіонів дослiджено досить фундаментально. Актуальні проблеми регіонального розвитку досліджують науковцi Ради з вивчення продуктивних сил України, що функціонує в системі Національної Ака­демії Наук України. Проте в період радикальної економiчної реформи та переходу до ринкових форм господарювання виникають новi, раніше не дослiджуванi проблеми. Їх сутнiсть полягає у такому.

По-перше, за останні роки істотно посилилися протиріччя між існуючою територiально-галузевою структурою господарського комплексу України та необхідністю створення висококонкурентної економіки з високою продуктивністю праці та гнучкою організацією виробництва. В Українi значного розвитку набули деякі базові галузі важкої промисловості, обсяги виробництва яких значно перевищують власні потреби. Разом з тим розвиток галузей споживчого сектора економіки та соціальної інфраструктури не вiдповiдає реальним потребам населення. У зв’язку з цим пос­тає завдання структурної трансформації господарських комплексів регiонiв через зміни у розмiщеннi продуктивних сил, встановлення оптимальних галузевих і територiальних пропорцій виробництва. Необхіднiсть ефективного здійснення структурної транс­формації господарських комплексів тісно пов’язана з вирішенням цілого спектра соцiальних проблем: професiйної перепідготовки кадрів, працевлаштування, соціальної підтримки на період можливої тимчасової незайнятості населення тощо. Це потребує немалих матерiальних і фінансових ресурсів.

По-друге, спостерiгається суттєва невiдповiднiсть мiж сформованим у попередні роки значним економічним потенціалом окремих галузей і комплексів та неефективним його використанням в сучасних умовах господарювання, коли, по суті, вiдбувається руйнація раніше створеного виробничого і науково-технiчного потенціалу. Така ситуація є реальною загрозою для економічної безпеки держави.

По-третє, нераціональне розміщення промислового виробни­цтва, галузей соціальної сфери, а також відсутність дієвого механізму підтримки нових форм господарювання призвели до порушення процесів відтворення головної продуктивної сили — людини. Поступова втрата людського капіталу та відплив висо­кокваліфікованих спеціалістів з реального сектора економіки не можуть не позначитися в подальшому на рівні розвитку продуктивних сил країни. Ці негативні процеси стримують економічний розвиток регіонів, який просто неможливий без високого платоспроможного попиту населення на товари і послуги на основі зростання його трудової активності та рівня доходів.

По-четверте, інтеграція України у свiтовий економiчний прос­тiр та розширення всього спектра зовнішньоекономічних зв’язків потребує розвитку принципово нових форм територiальної органiзації продуктивних сил, які б дозволили подолати високий рівень залежності від імпорту, вдосконалити структуру експорту, досягти високої конкурентоздатності продукції вітчизняних товаровиробників на зовнішньому і внутрішньому ринках. Розв’я­зання цієї проблеми є досить проблематичним за сучасних несприятливих економiчних умов.

Зазначенi вище проблеми обумовлюють дуже складнi завдання, якi постають перед розмiщенням продуктивних сил як важливою галуззю економiчної науки. Першорядне з них полягає в обгрунтуванні оптимального розміщення продуктивних сил з точки зору врахування усіх передумов і факторів, що сприяють розвитку спеціалізації господарства, її відповiдностi ринковій кон’юнктурі, задоволенню соціально-економічних потреб населення та його екологічній безпеці, розвитку міжрегіональних економічних зв’язків. Навчальний курс з розмiщення продуктивних сил повинен надати необхiднi знання з теоретичних і прикладних питань, а також сформувати у студентів вмiння самостiйно вирiшувати складнi проблеми щодо територiаль­ної організації господарювання на різних рівнях управлiння.


Читайте також:

 1. II. Мета вивчення курсу.
 2. II. Ріст репродуктивних бруньок
 3. V. Завдання.
 4. V. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ. ОХОРОНА НАДР ТА ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИКИ
 5. VІ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.
 6. VІІІ. Проблеми та перспективи розвитку машинобудування.
 7. А/. Верховна Рада України.
 8. АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
 9. Аграрні закони України
 10. Аграрні проблеми в працях письменників аграрників.
 11. Агроекологічні проблеми розвитку і шляхи їх розв'язання
 12. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
Переглядів: 1223

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ПРО РОЗМIЩЕННЯ ПРОДУКТИВ­НИХ СИЛ | Тема 1. Предмет, метод і завдання курсу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.021 сек.