Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


II. Мета вивчення курсу.

Структура пакету ККР.

Комплексна контрольна робота

з «Філософії»

для студентів 2-го курсу

ХНПУ ім. Г.С.Сковороди,

розроблена доцентом кафедри філософії Грицай О.М.

1.1.Навчальна програма з нормативного курсу «Філософії» с. 3 - 51

1.2. Комплексна контрольна робота с. 52 - 65

1.3. Рецензії на комплексну контрольну роботу

1.4.Критерії оцінки виконання завдань ККР с. 66

1.5.Перелік довідкової літератури, використання

якої дозволяється при виконанні ККР с. 67 - 69

І.І. Навчальна програма з курсу філософії.

 

 

Програма навчального курсу

“Філософія”

(за вимогами-модульної системи)

для студентів фізико-математичного факультету.

 

Викладач: Грицай О.М., кандидат філософських наук, доцент.

 

 

I. Структура програми навчального курсу “філософія”.

 

Опис предмета навчального курсу.

 

Курс: II (3-4 сем.) Підготовка бакалаврів Напрям, Спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу
Кількість кредитів відповідних ECTS: 3.   Кількість модулів: 5.   Навчальний проект: реферат.   Змістових модулів: 14   Загальна кількість годин: 108.   Годин на тиждень: 4 (з них: 2 год.– аудиторних; 2 год. – індивідуальна і самостійна робота). Шифр та назва напряму: 0101 “Педагогічна освіта”.   Усі спеціальності ХНПУ.   Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр. Обов’язковий рік підготовки: 1.   Семестр: 4-5.   Лекції: 16 год.   Семінари: 38 год.   Самостійна робота: 38 год.   Індивідуальна робота: 16 год.   Види контролю: · поточний – індивідуальна контрольна співбесіда, тест, письмова контрольна робота; · підсумковий – іспит.

 

Вивчаючи курс “філософія”, студент повинен засвоїти:

- Основний зміст усіх розділів курсу (історії філософії, онтології, гносеології, соціальної філософії, філософської антропології).

1. Головні філософські принципи, поняття і категорії вітчизняної та світової філософії, які є необхідними для сучасного універсального способу мислення.

2. Основні ідеї видатних мислителів вітчизняної та світової філософії, зміст та головну суть рекомендованих першоджерел.

 

Студент, який оволодів даною дисципліною, повинен уміти:

1. Аналізувати соціально-політичні позиції, практику суспільного розвитку на основі знання понять, принципів, законів і категорій.

2. Орієнтуватися у сукупності різних думок, концепцій, вірувань та цінностей, вести діалог і полілог, дискутувати про засади життєдіяльності людини, а також формувати і аргументувати власну світоглядну позицію при вирішенні складних суспільних проблем.

3. Використовувати досвід видатних мислителів минулої та сучасної філософії для ретельного аналізу закономірностей людського буття, більш глибокого розуміння особливостей розвитку природничого та соціального світу й на цьому підґрунті краще розібратись з власним внутрішнім світом та стосунками з зовнішнім середовищем.

 


Читайте також:

 1. Cтатистичне вивчення причин розлучень.
 2. IV. Вивчення нового матеріалу – 20 хв.
 3. IV. Вивчення нового матеріалу.
 4. IV. Вивчення нового матеріалу.
 5. IІІ. Вивченняння нового навчального матеріалу.
 6. V. Вивчення нового матеріалу.
 7. Аксіологічний підхід до вивчення педагогічних явищ.
 8. Вивчення
 9. Вивчення антонімів
 10. Вивчення взаємозв’язків правопорушень з іншими соціальними явищами
 11. Вивчення вогнепальної зброї і наслідків її застосування для вирішен­ня діагностичних та ідентифікаційних завдань.
Переглядів: 768

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | III. Програма

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.