Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Передача енергії від активного двополюсника до пасивного двополюсника. Передача енергії двопровідною лінією постійного струму

 

Нехай деякий активний двополюсник навантажений резистором з довільним опором Rн (рис. 1.43,а). Яка повинна бути величина Rн, щоб потужність Pн, яка виділяється в цьому резисторі, була максимальною? Як взагалі змінюється ця потужність в залежності від величини Rн?

Для отримання відповіді на ці питання замінимо активний двополюсник на еквівалентне реальне джерело напруги (рис. 1.43,б).

 

 

А – активний двополюсник

Рис. 1.43

 

Струм у навантаженні дорівнює

 

I = Eгекв /(Rгекв+Rн) .

Потужністю, яку споживає навантаження, є

 

(1.11)

 

Величини Егекв та Rгекв є постійними, тому графік залежності Pн(Rн) має вигляд, поданий на рис.1.44. Дослідивши функцію (1.11) на екстремум відносно Pн,неважко визначити, що максимальна потужність Pнmax виділяється в навантаженні (тобто споживається ним) за умови, що

 

Rн=Rгекв .(1.12)

 

 

Рис. 1.44

Підставивши (1.12) в (1.11), одержимо, що

 

Pнmax=E2гекв/(4Rгекв).

Потужність, яку віддає ідеальне джерело при довільній величині Rн, дорівнює

 

Рг = Егекв I = E2гекв /(Rгекв+Rн).

Тоді коефіцієнт корисної дії кола, зображеного на рис. 1.43,б, складає

 

Звідси випливає, що у випадку максимального виділення потужності в навантаженні (коли Rн = Rгекв), відповідає величина h=0,5.В цілому графік залежності h (Rн) має вигляд, поданий на рис. 1.44.

Як окремий випадок розглянемо живлення споживача через двопровідну лінію (рис.1.45). Відомими є ЕРС генератора Ег, тобто його напруга холостого ходу, його внутрішній опір Rг, опір навантаження Рн, довжина лінії , тип проводу.

 

 

Рис. 1.45

 

Треба знайти напругу на навантаженні U2, падіння напруги в лінії DU, втрати потужності в лінії .

Спочатку за відомим типом проводу знаходимо його питомий опір r та площу перерізу проводу S. Після цього знаходимо опір одного проводу Rпр = r /S.

Струм у лінії I = Eг /(Rг+2Rпр+Rн), напруга на навантаженні U2 = IRн, падіння напруги в лінії DU = U1-U2 = I×2Rпр, втрати потужності в лінії DP = I2×2Rпр.

Тепер вважатимемо все, що знаходиться лівіше затискачів навантаження а–в, за активний двополюсник. Неважко знайти, що його параметри, визначені за теоремою Тевенена, є такими:

 

Егекв= Ег, Rгекв = Rг +2Rпр.

Дана заміна дозволяє обчислити коефіцієнт корисної дії (ККД) всієї системи живленняза раніше записаною формулою для h. Величина ККД лінії передачі окремо hп визначається як відношення потужності на навантаженні до потужності на вході лінії:

 

.

 

Оскільки U1=I×(2Rпр+Rн), то

 

 

Деякі додаткові подробиці можна знайти в підручниках [1, 2].

 


Читайте також:

 1. III. За виділенням або поглинанням енергії
 2. IV. Критерій питомої потенціальної енергії деформації формозміни
 3. А) оптимальне значення величини зварювального струму; б) підвищене значення величини зварювального струму; в) низьке значення величини зварювального струму.
 4. Автоматичне розвантаження по струму.
 5. Агресивний тип дивідендної політики включає метод стабільного приросту дивідендів і метод постійного коефіцієнта виплат.
 6. Активний опір у ланцюзі синусоїдального струму
 7. Активність. Закон радіоактивного розпаду
 8. Активного опору
 9. Альтернативні види палива та електроенергії
 10. Б. вероятностный характер закона радиоактивного распада.
 11. Багатоканальна передача інформації
 12. Баланс потужностей в електричних колах постійного струму
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Принцип взаємності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.