Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Земель у ХІХ столітті

Тема 5. Особливості капіталістичного розвитку українських

( 2 години)

План

1. Капіталістична еволюція України у складі Російської та Австро-Угорської імперій, її особливості.

2. Суспільно-політичні течії в Україні ХІХ ст. та український національний рух.

 

Методичні рекомендації

При підготовці першого питання, звернути увагу на те, що політичний, соціально-економічний та культурний розвиток України у ХІХ столітті був тісно пов’язаний з об’єктивним процесом формування української нації та утвердженням капіталістичних відносин.

Серед українських земель, що у ХІХ столітті становили південно-західну частину Російської імперії, виділялося чотири великих регіони: Лівобережна Україна, Слобожанщина, Правобережна Україна та Південна Україна. Реформування адміністративної системи країни на початку ХІХ ст. мало на меті посилити владу царського уряду над окраїнами, ліквідувати їхні національні особливості та русифікувати неросійське населення. Одним із наслідків політики царського уряду в Україні стало витіснення корінного населення із суспільного життя. Більшість української нації становило селянство. У першій половині ХІХ століття відбувався інтенсивний розклад феодально-кріпосницької системи. Руйнування натурального господарства, його товаризація призвели до розвитку капіталістичної промисловості. Це стимулювало розшарування селянства і дедалі ширше застосування вільнонайманої праці та машин. Поступово формувалися класи найманих робітників і буржуазії, що супроводжувалося розвитком національного ринку.

Подальший розвиток промисловості України супроводжувався збільшенням кількості промислових підприємств, обсягу промислової продукції, виникненням нових галузей виробництва. Швидкими темпами розвивалася цукроварна, машинобудівна, металургійна і кам’яновугільна галузі промисловості. Розвивався річковий транспорт. Зростав оборот вантажу Чорноморсько-Азовських портів. Розвиток промисловості супроводжувався формуванням нових промислових і торговельних центрів. Розвиток капіталістичної промисловості, початок промислового перевороту, формування класів пролетаріату та буржуазії були виявом кризи кріпосницької системи, що гальмувала соціально-економічний розвиток України у першій половині ХІХ століття.Ліквідація кріпосного права відповідно до “Загального положення про селян, звільнених від кріпосної залежності”, підписаного 19 лютого 1861 р. Олександром ІІ, відкрила нові можливості для розвитку товарно-грошових відносин у господарстві України.

Розглядаючи друге питання, акцентувати увагу на історії утворення громадських та суспільно-політичних організацій та їх впливу на національний рух в Україні. Також необхідно дослідити діяльність навчальних закладів (Харківський, Київський університети), що активно долучилися до національно-культурного відродження. Важливим також було утворення на території України таємних політичних організацій. Найбільш впливовими політичними силами в Україні у другій половині ХІХ століття були загальноросійські течії народників, соціал-демократів, лібералів, громадський та жіночий рухи, український національний рух, діяльність товариства “Просвіта”, товариства ім. Т.Г. Шевченка.

У січні 1846 р. у Києві виникло Кирило-Мефодіївське товариство – перша українська нелегальна державницько-політична організація. Саме з цього часу розпочалася політизація українського національного руху. Ця таємна антикріпосницька організація була названа на честь слов’янських просвітителів, проповідників православної християнської релігії ІХ ст. Кирила і Мефодія. Програмні документи і матеріали, публіцистичні та художні твори, наукові праці, практичну громадську й просвітницьку діяльність Кирило-Мефодіївського товариства пронизує ідея національного відродження України. Кирило-мефодіївці виявили себе справжніми мислителями, послідовними борцями за вільну Україну, інтелектуальною елітою української нації. Незважаючи на те, що Кирило-Мефодіївське братство було розгромлено царизмом, а його учасники піддані репресіям, вплив його ідей на подальший розвиток України важко переоцінити – знову в усій його складності на порядок денний було винесено національне питання.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягала сутність економічних реформ на українських землях у ХІХ ст.?

2. Які галузі промисловості найбільше розвивалися в Наддніпрянській Україні?

3. Які характерні риси українського суспільно-політичного та національного руху у ХІХ ст.?

 

Тема 6. Українська національно-демократична революція (1917-1920 рр.)

(2 години)


Читайте також:

 1. V. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ. ОХОРОНА НАДР ТА ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИКИ
 2. Абсолютна земельна рента.
 3. Абсолютна земельна рента.
 4. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру
 5. Аграрна еволюція українських земель у др. пол. ХVІІ - ХVІІІст.
 6. Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства
 7. Адміністративний поділ, площа і населення українських земель у складі Речі Посполитої в першій воловині ХVІІ ст.
 8. Адміністративно-територіальний устрій, економічне становище українських земель у першій половині ХІХ ст.
 9. Адміністративно-територіальний устрій, економічне становище українських земель у першій половині ХІХ ст.
 10. Актуальні питання управління земельними ресурсами та їх охорони
 11. Ахарактеризуйте социально – политической жизни украинских земель в межвоенный период в составе Польши. Сравните с положением украинцев в составе Румунии и Чехословакии.
 12. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян
Переглядів: 446

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 4. Суспільно-політичне становище України у XVІІІ ст. Остаточна ліквідація української державності | Тема 7. Україна в 20 – 30 роки ХХ століття

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.