Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


НУМЕРАЦІЯ

Нумерація сторінок, розділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць та формул подається арабськими цифрами без знака “№”.

Першою сторінкою дипломної роботи є титульна сторінка, яка включається до загальної нумерації. На титульній сторінці номер не ставлять. Нумерацію сторінок починають з початкової сторінки вступу (4 стр.). Номер проставляють в правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Номер розділу ставлять після слова “Розділ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Зміст, вступ, список використаних джерел, висновки, додатки не нумерують. Пункти нумерують в межах кожного розділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: “1.3.” (третій пункт першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Правила подання ілюстрацій

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фото) слід розміщувати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Для всіх ілюстрацій мають бути посилання у тексті. Якщо ілюстрації створені не автором роботи, необхідно при їхньому поданні дотримуватись вимог чинного законодавства про авторські права, тобто посилання на джерело.

Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують унизу під ними. За потреби можна також подати пояснювальні дані ( скорочено «рис.»), що разом з номером і назвою розміщують після пояснювальних даних, наприклад, «Рис. 3.1. Схема розміщення об’єктів приватизації».

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами згідно з їхньою порядкованістю в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою (наприклад, рис. 3.2 – це другий рисунок третього розділу) (додаток М).

Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна перенести її на інші, подавши назву а першій сторінці.

Найбільш вживаними видами ілюстрацій є схеми, графіки, діаграми. Для їхнього виконання необхідно використовувати комп’ютерну техніку та типові програми, наприклад, MS Office, Adobe Photoshop, Corel Draw та ін..


Читайте також:

 1. Вибір головного циркуляційного кільця і нумерація ділянок
 2. На аркуші карти 1:1000 000 та їх нумерація
 3. Нумерація
 4. Нумерація
 5. Нумерація
 6. НУМЕРАЦІЯ
 7. Нумерація
 8. Нумерація
 9. Нумерація вагонів, знаки і написи на вагонах.
 10. Нумерація окремих категорій поїздів
 11. Нумерація ордерів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Не можна включати до додатків податкову звітність, що впроваджена ДПС в Україні. | Правила побудови таблиць

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.