Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


РЕЦЕНЗІЯ

На методичні вказівки

до виконання курсової роботи

з курсу «Адміністрування податкових та митних платежів»

для підготовки фахівців за ОКР «бакалавр»

денної та заочної форми навчання

 

Курсова робота є першим науковим дослідженням студента. Слід відмітити, що написання курсових робіт дає можливість засвоїти питання курсу, а також перевірити рівень самостійного мислення студента, його вміння збирати й аналізувати матеріал, робити узагальнюючі висновки, тобто практично застосовувати знання.

У вказівках сформульовані етапи та особливості підготовки курсової роботи, а також відображена специфіка даної навчальної дисципліни. Тематика курсових робіт є актуальною, оскільки основний акцент зроблено на питаннях, пов’язаних з теоретичними та практичними аспектами у сфері оподаткування. Студенти мають змогу самостійно обрати тему курсової роботи, виходячи з наукових інтересів. Це дає підґрунтя для написання в подальшому дипломної роботи на основі написаної раніше курсової роботи.

Вказівки виконують роль методичних порад до всіх етапів виконання роботи, містять критерії оцінювання, перелік літературних джерел та тематику курсових робіт. Підготовлені методичні вказівки до написання курсових робіт з навчальної дисципліни «Адміністрування податкових та митних платежів» виконані на належному методичному рівні та повністю виконують своє призначення щодо підготовки та оформлення результатів науково-дослідної роботи.

В цілому дана розробка відповідає вимогам щодо даної категорії навчально-методичної літератури та складена на належному методичному рівні, що сприятиме досягненню мети вивчення дисципліни. Рекомендую до впровадження в навчальний процес.

 

Рецензент А. О. Жадлун, к.е.н., доцент


Читайте також:

 1. ІІ. АНАЛІТИЧНІ ЖАНРИ: кореспонденція, стаття, коментар, огляд, рецензія, відкритий лист
 2. Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, бакалаврської робіт. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці
 3. РЕЦЕНЗІЯ
 4. РЕЦЕНЗІЯ
 5. Рецензія
 6. Рецензія
 7. РЕЦЕНЗІЯ
 8. РЕЦЕНЗІЯ
 9. Рецензія
 10. РЕЦЕНЗІЯ
 11. Рецензія
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Додаток Б | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.