Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


РЕЦЕНЗІЯ

на методичні рекомендації до написання дипломних робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”

галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”

спеціальності 7.03050803 “Оподаткування”

 

Закріплена в методичних рекомендаціях та вимогах, щодо підготовки дипломних робіт, схема і структура дипломних робіт в чіткій логічній послідовності із врахуванням всіх необхідних вимог.

В методичних рекомендаціях дано детальні рекомендації для підготовки дипломних робіт, що дасть змогу ефективно і раціонально організувати їх написання та захист.

Позитивним є те, що в методичних рекомендаціях закріплені рекомендації щодо вибору тематики робіт. Студенти мають змогу самостійно підібрати тему своєї наукової роботи, виходячи із умов практики оподаткування, наукових та виробничих інтересів. Це дає змогу підготувати підґрунтя для написання в подальшому кандидатських наукових робіт на основі написаної раніше теми дипломних роботи.

В методичних рекомендаціях чітко регламентований порядок рецензування робіт та їх захист перед Державною Екзаменаційною Комісією, а також обов’язки наукового керівника, оскільки ефективність написання дипломних робіт залежить в значній мірі від безпосереднього керівника.

Позитивним також є те, що в методичних рекомендаціях наведено зразки всіх необхідних документів, пов’язаних із вибором, написанням, рецензуванням та захистом наукових робіт. Крім того наведені мовні конструкції, які необхідно використовувати в дипломній роботі для виконання функцій засобів зв’язку між реченнями, що дасть можливість студентам в логічній послідовності та відповідно до правил українського правопису, викладати свої думки.

Тематика дипломних робіт підібрана відповідно до вимог сучасної податкової науки, і є актуальною. Основний акцент зроблено на тематику, пов’язану із адміністрування податків та інших обов’язкових платежів.

Заслуговує на увагу той факт, що в методичних рекомендаціях дано перелік не лише навчальної та монографічної літератури, рекомендованої для виконання дипломних робіт, а також наведено перелік фахових періодичних видань.

Методичні рекомендації складені на належному методичному рівні і можуть бути використані при виконанні випускних дипломних робіт.

 

Рецензент Т. О. Скоромцова, к.е.н., доцент

 


Читайте також:

 1. ІІ. АНАЛІТИЧНІ ЖАНРИ: кореспонденція, стаття, коментар, огляд, рецензія, відкритий лист
 2. Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, бакалаврської робіт. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці
 3. РЕЦЕНЗІЯ
 4. Рецензія
 5. РЕЦЕНЗІЯ
 6. Рецензія
 7. РЕЦЕНЗІЯ
 8. РЕЦЕНЗІЯ
 9. Рецензія
 10. РЕЦЕНЗІЯ
 11. Рецензія
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Зразок оформлення рисунку дипломної роботи | Пояснювальна записка

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.