Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Стаття 4. Законодавство України про музеї та музейну справу

Стаття 3. Національна музейна політика

Стаття 2. Музейна справа

Стаття 1. Музеї, їх основні завдання та напрями діяльності

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

РОЗДІЛ I

Про музеї та музейну справу

ЗАКОН УКРАЇНИ

Із змінами і доповненнями, внесеними

Законами України

від 14 травня 1999 року N 659-XIV,

від 7 грудня 2000 року N 2120-III,

від 20 грудня 2001 року N 2905-III,

від 26 грудня 2002 року N 380-IV,

від 6 березня 2003 року N 594-IV,

від 27 листопада 2003 року N 1344-IV

  (У тексті Закону слова "Міністерство культури України" та "органи державної виконавчої влади" в усіх відмінках замінено словами "Міністерство культури і мистецтва України" та "органи виконавчої влади" у відповідних відмінках згідно з Законом України від 14 травня 1999 року N 659-XIV)

 

 

Цей Закон регулює суспільні відносини в галузі музейної справи, встановлює правові, економічні, соціальні засади наукового комплектування, вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури, діяльності музейних закладів в Україні.

 

Музеї - це культурно-освітні та науково-дослідні заклади, призначені для вивчення, збереження та використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.

 

Основними напрямами музейної діяльності є культурно-освітня, науково-дослідна діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна, пам'яткоохоронна робота.

 

Музеї є юридичними особами, крім тих, що створюються і діють при підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах.

 

Музейна справа - це спеціальна галузь культурно-освітньої та наукової діяльності, яка здійснюється музеями щодо комплектування, збереження, вивчення і використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури.

 

Музейна справа уособлює національну музейну політику, музеєзнавство і музейну практику.

 

Національна музейна політика - це сукупність основних напрямів і засад діяльності держави і суспільства в галузі музейної справи.

 

Основними напрямами національної музейної політики є:

 

збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність;

 

повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами;

 

(частину другу статті 3 доповнено новими абзацами другим і третім

згідно із Законом України від 14.05.99 р. N 659-XIV,

у зв'язку з цим абзаци другий - дев'ятий вважати

відповідно абзацами четвертим - одинадцятим)

 

забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для ефективної діяльності музеїв;

 

сприяння формуванню сучасної інфраструктури музейної справи;

 

підтримка і розвиток мережі музеїв;

 

забезпечення підготовки та підвищення фахової кваліфікації музейних кадрів, їх правовий і соціальний захист;

 

бюджетне фінансування (у тому числі на дольових засадах) і пріоритетне матеріально-технічне забезпечення розробки і реалізації державних, регіональних і місцевих програм розвитку музейної справи;

 

забезпечення охорони музеїв;

 

підтримка фундаментальних і прикладних наукових досліджень, пов'язаних з музейною справою;

 

сприяння міжнародному співробітництву в галузі музейної справи.

 

Законодавство України про музеї та музейну справу базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про культуру, цього Закону та інших нормативно-правових актів.

 

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про музеї та музейну справу, то застосовуються правила міжнародного договору.

 

(стаття 4 в редакції Закону України від 14.05.99 р. N 659-XIV)

 


Читайте також:

 1. А/. Верховна Рада України.
 2. Аграрне право та законодавство США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Ізраїлю, Польщі, Росії
 3. АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
 4. Аграрні закони України
 5. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 6. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 7. Адміністративне законодавство
 8. Адміністративне законодавство
 9. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України
 10. Адміністрація Президента України
 11. Адреси бібліотек України
 12. Акти Верховної Ради України
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Самостійна робота | Стаття 9. Державна реєстрація музеїв

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.