Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Порівняння, його форми та використання в економічному аналізі.

 


При використанні методу порівняння необхідним є приведення показників у порівняний вигляд.

 

 

 

 


2. Прийоми групування та деталізації показників і їх види.

 

                   
   
 
 
 
   
однакові об’єкти
 
вибіркова сукупність
 
   

 


Групування за своїм змістом поділяється на три групи:

 

           
   
 
   
 

 

 

                         
   
     
Призначенні для виявлення взаємозалежності, взаємозв’язку і взаємообумовленості між об’єктами, які досліджуються
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
   
     
       
Варіювання проявляється в зміні кількісних значень ознаки і окремих одиниць сукупності
 
       
Групові ознаки, які не мають кількісного варіювання
 
 

 

 


Результативні ознаки розглядаються як результати впливу чинника. В економічному аналізі широко використовуються також і чинникові ознаки.

При групуванні об’єктів дослідження виникає необхідність визначення інтервалу групованої ознаки, яка визначається за формулою:

 

 

де max та min – відповідно максимальне і мінімальне значення групованої ознаки;

n – кількість одиниць сукупності.

       
 
 
   

 


3. Прийоми елімінування та їх застосування в економічному аналізі.

 

Якщо на показники, що аналізуються, здійснюється вплив кількох факторів, потрібно встановити роздільний вплив кожного з них. Для цього застосовують спеціальний метод елімінування (від лат. Eliminare – виключати, усувати).

 

 

 

 


 

                               
   
 
   
Прийом ланцюгових підстановок
     
Прийом різниць (абсолютні, відносні)
 
Індексний спосіб
 
Метод перерахунку даних
 
Метод пайової участі
 
   
послідовна заміна базової (планової) величини часткових показників, які входять у розрахункову формулу узагальнюючого показника, фактичною величиною і кількісне вимірювання впливу зробленої заміни на відхилення узагальнюючого показника.  
 
 

 

 


Заміна базової величини часткового показника фактичною величиною називається підстановкою. Кількість підстановок дорівнює кількості часткових показників. Кількість розрахунків на один більше ніж число показників в розрахунковій формулі.

Спочатку проводиться заміна кількісних показників, потім показників структури, а потім якісних показників.

 

 

           
 
 
   
це знаходження різниць між фактичним і базовим значенням часткових показників і вимірювання впливу знайденої різниці на зміну узагальнюючого показника  
   
 

 

 


При застосуванні способу абсолютних різниць усі показники (фактори) умовно поділяються на кількісні та якісні.

 

 

           
 
 
   
ґрунтується на обчисленні різниці між окремими частковими показниками по процентному відношенні фактичних значень цих показників до базових значень
   
 

 


дає можливість порівнювати показники, які складаються з елементів, що не підлягають додаванню. Він базується на відносних показниках динаміки, просторових порівнянь, виконанню плану які показують відношення фактичного рівня аналізуємого показника у звітному періоді до його рівня в базисному періоді
Спосіб відносних різниць зручно застосовувати тоді, коли необхідно розраховувати вплив великої кількості факторів (8-10 і >) зменшиться кількість розрахунків.

 

 


За допомогою агрегатних індексів визначається вплив факторів на результативний показник в мультиплікативних та кратних моделях.

Одним з агрегатних індексів, є індекс товарообігу – відносний показник, якій характеризує зміну вартості сукупності реалізованих товарів в звітному періоді в порівнянні з базисним за рахунок спільного впливу кількості реалізованих товарів (q) та цін (p):

 

 

 


Для того, щоб роз рахувати як змінився обсяг товарообігу (pq) за рахунок цін (p) і кількості (q) необхідно розрахувати агрегатні індекси фізичного обсягу (Іq) і індекс цін (Іp):

 

 


Зміна обсягу товарообороту за рахунок фактору фізичного обсягу визначається:

 
 
Δpq(q) = Σq1p0 – Σq0p0

 


Зміна обсягу товарообігу за рахунок фактору цін дорівнює:

 
 
Δpq(p) = Σp1q1 – Σp0q1

 


Тоді загальна зміна обсягу товарообороту в звітному періоді буде дорівнювати:

           
   
 
   
як логічний прийом використовують у тих випадках, коли для виділення впливу окремих факторів перераховують його величини на зміну загального результату або визначають умовний загальний результат при змінні впливу аналізованого фактора.
 
 
 
   
полягає у тому, що за пропорційним поділом впливу факторів визначають їх частку у зміні впливу аналізованого фактора.
 
 

 Читайте також:

 1. XIII. Використання амортизаційних відрахувань
 2. А) Відносини власності і форми господарювання в сільському господарстві
 3. А) Заробітна плата її форми та системи.
 4. А) Заробітна плата, її форми та системи.
 5. А. Розрахунки з використанням дистанційного банкінгу.
 6. А/. Форми здійснення народовладдя та види виборчих систем.
 7. Автоматизовані форми та системи обліку.
 8. Аграрні реформи та розвиток сільського госпо- дарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст.
 9. АЕРОЗОЛІ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
 10. Акредитив та його форми
 11. Активні форми участі територіальної громади у вирішенні питань ММС
 12. Актуальні смуги гідрологічних об’єктів та їх використання
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Сутність економічного аналізу як засобу пізнання господарських процесів | Використання в економічному аналізі інтегрального методу.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.