Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Що з перерахованого відноситься до принципів політичної економії?

а) економіка-це завжди вибір;

б) необхідність врахування граничних змін;

в) стимули впливають на поведінку людини;

г) економіка стискається з проблемою убиваючої віддачі;

д) все вище перераховане.

9. Метод політичної економії – це:

а) вміння вибрати головне, що означає економічне життя суспільства;

б) шляхи до пізнання економічної дійсності;

в) побудова економічних моделей;

г) застосування аналізу і синтезу до економічних явищ;

д) визначення головної мети економічного розвитку.

10. Економічна категорія-це:

а) конкретний прийом пізнання дійсності;

б) форма виводу, де на підставі знання про окреме робиться висновок про загальне;

в) наукове поняття, яке характеризує окремі сторони економічного явища;

г) спосіб, шлях дослідження предмета політичної економії;

д) очищення уявлень про процеси від випадкового, минулого, одиничного і виокремлення в них сталого, стійкого і типового.

11.Правильно визначені економічні закони:

а) встановлюють дуже приблизний хід економічних подій;

б) встановлюють найбільш ймовірний хід економічних подій;

в) встановлюють єдино можливий розвиток економічних подій;

г) не характеризують можливий розвиток економічних подій;

д) встановлюють єдино правильний хід економічних подій.

 

Терміни і поняття

Економіка. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка. Мезоекономіка. Мегаекономіка. Меркантилізм. Фізіократи. Класична політекономія. Маржиналізм. Неокласицизм. Кейнсіанство. Інституціоналізм. Монетаризм. Предмет економічної теорії. Метод економічної теорії. Економічна категорія. Економічний закон. Наукова абстракція. Економічне моделювання. Економічний експеримент. Функції економічної теорії. Економічне мислення. Економічна політика.

Теми рефератів

 

1. Місце політекономії у системі економічних наук на сучасному етапі.

2. Практичне значення економічної теорії.

3. Умови забезпеченості наукової обґрунтованості економічної політики держави.

 

 

Підручники і посібники

1. Базилевич В.Д. таін. Економічна теорія. Політекономія. Підручник. - 4-те вид. К.: Знання - Прес, 2005.- 615 с.

2. Башнянин Г.І. та ін. Політична економія. Підручник. - К.: Ніка-Центр, 200.- 527 с.

3. Ніколенко Ю.В. Політекономія: Підручник. - К.: УУК. 2003.

4. Политическая экономия: словарь (Под ред. М.И.Волкова и др. - М.:

Политиздат. - 1979).

5. Політична економія. Навч. Посібник / За ред. В.О. Рибачкіна, В.Г.Бодрова. - К.: Академвидав. - 2004- 672 с.

6. Економічна теорія: Політекономія: Підручник/за ред. В.Д. Базилевича. - К. Знання - Прес, 2001.-581 с.


Читайте також:

 1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 2. Адекватна реалізація принципів міжнародної економіки можлива лише в стабільному політичному середовищі.
 3. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 4. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України
 5. Аналогія права - вирішення справи або окремого юридичного питання на основі принципів права, загальних засад і значення законодавства.
 6. Біохімічне обґрунтування принципів спортивного тренування
 7. В Конституції України принципів народного суверенітету і розподілу державної влади
 8. Виборча кампанія як форма політичної діяльності
 9. Виборча кампанія як форма політичної діяльності. Функції виборів у демократичному суспільстві
 10. Види влади. Специфіка політичної влади
 11. Види влади. Специфіка політичної влади
 12. Види політичної поведінки етногруп, які відстоюють власні інтереси
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема №1 | Терміни і поняття

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.