Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Терміни і поняття

Потреби. Економічні потреби. Структура економічних потреб. Економічні блага. Споживчі та виробничі блага. Матеріальні та нематеріальні блага. Економічний закон зростання потреб. Проблема вибору. Економічні інтереси. Система економічних інтересів. Взаємодія економічних інтересів. Механізм узгодження економічних інтересів.

 

 

Теми рефератів

 

1. Проблеми ефективності виробництва в умовах ринкової економіки.

2. Тенденції розвитку матеріального виробництва і невиробничої сфери на сучасному етапі.

3. Місце і роль потреб людини в сучасному виробництві.

 

Підручники і посібники

1. Базилевич В.Д. таін. Економічна теорія. Політекономія. Підручник. - 4-те вид. К.: Знання - Прес, 2005.- 615 с.

2. Башнянин Г.І. та ін. Політична економія. Підручник. - К.: Ніка-Центр, 200.- 527 с.

3. Климко Г.Н., Нестеренко В.П. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник. - К.: Вища школа. - Знання, 1997. - 743 с.

4. Мочерний С.В. Економічна теорія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр "Академія", 2003. - 427 с.

5. Ніколенко Ю.В. Політекономія: Підручник. - К.: УУК. 2003.

6. Політична економія. Навч. Посібник / За ред. В.О. Рибачкіна, В.Г.Бодрова. - К.: Академвидав. - 2004- 672 с.

7.Економічна теорія: Політекономія: Підручник/за ред. В.Д. Базилевича.- К. Знання - Прес, 2001.-581 с.

 

Наукові праці

 

1. Білоцерківець В.В. Економіка і нова економіка: критерії розмежування // Економічна теорія. – 2005. - №1. – С.17.

2. Зарембо Ю. Використання в Україні досвіду швидкої відбудови виробництва // Економіка України. – 2004. - №7. – С.65.

3. Лич Г.В. Освіта як важлива інвестиція у розвиток людського капіталу // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005.- №6. – С.123.

Тема №4

«Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку».

Мета заняття: вивчення суті соціально-економічного устрою суспільства, а також елементів економічної системи, продуктивних сил та економічних відносин, їх єдності, форм і типів економічних систем.

 

План заняття

 

1. Сутність і основні структурні елементи економічної системи. Класифікація економічних систем та її критерії.

2. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи:

• сутність продуктивних сил;

• структура продуктивних сил;

• суспільний поділ праці;

• продуктивність праці.

3. Економічні відносини як соціальна форма і спосіб організації економічної системи:

• сутність економічних відносин, їх пофазна структура;

• виробничі відносини і спосіб виробництва;

• техніко-економічні, організаційно-економічні та соціально-економічні відносини.

4. Типи економічних систем. Класифікація типів економічних систем та її критерії:

• формаційний підхід і класифікація типів економічних систем;

• цивілізаційний підхід до класифікації економічних систем за типами.

5. Суть соціально-економічного устрою суспільства.

 

Питання для обговорення

1. Чому економіка найбільш розвинутих країн на, сучасному етапі, називається соціально-економічною?

2. Що лежить в основі структури економічної системи?

3. Чому типи економічних систем зміняли один одного протягом еволюції людства?

4. Що входить в структуру продуктивних сил?

5. Чи вплинув суспільний поділ праці на розвиток продуктивних сил та на формування економічних відносин суспільства?

6. Чому в будь-якій економічній системі виникають протиріччя між рівнем розвитку продуктивних сил та рівнем розвитку економічних відносин?

 

Тести

1. Основними типами економічних систем прийнято вважати:

а) чистий ринок, змішана економіка, централізовано-планова економіка;

б) товарне виробництво, чистий ринок, змішана економіка;

в) натуральне господарство, товарне господарство, планова економіка.

2. Які з наведених ознак не є ознаками чистого ринку:

а) приватна власність;

б) конкуренція;

в) суспільний інтерес як основний мотив поведінки;

г) обмежена роль держави?

3. Що таке «невидима рука» в економічному аналізі А.Сміта:

а) намагання максимізувати прибуток;

б) малопомітна роль держави в економіці;

в) науково-технічна революція;

г) ринкове регулювання?

4. Для економіки розвинутих країн світу характерним сьогодні є:

а) незначна роль держави;

б) пошук оптимального поєднання ринкового та державного регулювання економіки;

в) істотне зростання економічної ролі держави;

г) досить швидке просування до економічної моделі класичного типу.

5. Економічна система, в якій держава здійснює макроекономічне регулювання - це:

а) централізовано-планова економіка;

б) змішана економіка;

в) мікроекономіка;

г) правильно вказане у п. а, б, в;

д) правильно вказане у п. а, б.

6. Основними типами економічних систем прийнято вважати:

а) традиційну економіку, чистий ринок, централізовано-планову економіку, змішану економіку;

б) товарне виробництво, чистий ринок, змішану економіку;

в) натуральне господарство, товарне виробництво, планову економіку;

г) вільний ринок, традиційне господарство, трансформаційну економіку;

д) централізовано-планову економіку, перехідну економіку, натуральне господарство;


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. VII. Поняття про рану, рановий процес, види загоювання ран
 4. А/. Поняття про судовий процес.
 5. Адміністративна відповідальність: поняття, мета, функції, принципи та ознаки.
 6. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 7. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 8. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 9. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 10. Англійські терміни
 11. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 12. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Що з перерахованого відноситься до принципів політичної економії? | Якими проблемами в ринковій економіці повинна займатись держава?

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.