Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Якими проблемами в ринковій економіці повинна займатись держава?

а) розподілом грошових доходів у суспільстві;

б) надавати допомогу конкретному споживачу з обмеженими доходами;

в) визначати, що і скільки потрібно виробляти із наявних ресурсів;

г) визначати асортименти товарів, яких потребує суспільство;

д) захистом приватної власності і формуванням правового середовища.

8. Відмінною рисою централізовано-планової економічної системи є:

а) директивне визначення державою основних параметрів діяльності підприємств;

б) планування господарської діяльності підприємствами;

в) здійснення державного регулювання економіки;

г) вільна гра ринкових сил;

д) домінування акціонерної власності.

9. Головною ознакою сучасної змішаної економіки є:

а) наявність натурального виробництва, яке доповнює товарне;

б) планування на макрорівні;

в) наявність ринкового та державного регулювання економіки без переваги одного над іншим;

г) поєднання ручних, машинних та автоматизованих елементів у технологічному способі виробництва;

д) переважання державної власності над приватними.

10. Економічна модель може бути охарактеризоване з урахуванням:

а) форм господарювання;

б) економічної ролі держави;

в) форм власності, що переважають;

г) місця і ролі ринку в економічній системі;

д) всі відповіді вірні.

 

Терміни і поняття

Цивілізація. Економічна система. Продуктивні сили. Виробничий потенціал суспільства. Традиційна економіка. Економіка чистого капіталізму. Командно-адміністративна економіка. Змішана економіка. Соціально-орієнтована економіка.

 

Теми рефератів

1.Вплив кейнсіанської економічної теорії на формування і розвиток економічних систем ХХ ст.

2.Сутність та моделі соціально-орієнтованого ринкового господарства.

3. Співвідношення функцій держави і ринку в змішаній економіці.

 


Читайте також:

 1. Арматура та вимірювальні прилади, якими обладнуються відцентрові насоси
 2. Банківська система в ринковій економіці є звичайно дворівневою і включає центральний банк (емісійний) і комерційні (депозитні) банки різних видів.
 3. В плануванні й організації наукових досліджень в економіці використовуються програмно-цільові методи.
 4. В плануванні й організації наукових досліджень в економіці використовуються програмно-цільові методи.
 5. В українському інформаційному просторі аналітична журналістика також повинна відіграти вже зараз видатну роль: збудувати духовну будівлю українського національного світу.
 6. В «Листах про віротерпимість» він твердить, що держава не повинна втручатися в релігійні переконання своїх громадян, вимагаючи від них лише виконання громадянських обов'язків.
 7. Вечеря повинна бути легкою і складатися із
 8. Взаємодія етанолу з деякими ЛП
 9. Види сільськогосподарських підприємств в економіці США
 10. Виконання рішень, за якими боржник зобов'язаний особисто вчинити певні дії або утримуватись від їх учинення.
 11. Відповідно до розділу 5 Тимчасового регламенту Кабінету Мі­ністрів України концепція повинна мати шість розділів.
 12. Глобалізація як новий етап розвитку інтеграційних процесів у світовій економіці
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Терміни і поняття | Яка країна вважається батьківщиною паперових грошей?

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.