Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Загальні відомості

Методичні вказівки

До виконання курсового проекту з предмету

«Основи розрахунку будівельних конструкцій».

Для студентів денного та заочного відділень

Спеціальність 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель

та споруд».

 

 

Розробили: Войтюк П.В. та Юрчук В.Д.

Викладачі Кам’янець-Подільського коледжу

будівництва, архітектури та дизайну.

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії

«Архітектурно-будівельних та розрахунково-конструктивних дисциплін»

 

Протокол №______ від _______________

Голова комісії _______________________ Соловей Ю.В.

 

м. Кам’янець – Подільський

2012р.

 

 

Зміст

Вступ ………………………………………………………………………3

1. Загальні відомості ………………………………………………………...4

2. Вказівки до компоновки міжповерхового перекриття……………….. 5

3. Конструктивна схема перекриття………………………………………. 6

4. Попереднє визначення товщини плити і розмірів поперечного

перерізу балок……………………………………………………………..6

5. Розрахунок та конструювання плити………………………………….. 10

5.1.Вибір розрахункової схеми………………………………………….10

5.2.Визначення розрахункових прольотів плити……………………....10

5.3.Визначення навантаження на плиту………………………………...11

5.4.Визначення згинальних моментів…………………………………..11

5.5.Визначення товщини плити………………………………………....12

5.6.Визначення площі повздовжньої робочої арматури……………….13

6. Розрахунок та конструювання другорядної балки…………………… 16

6.1.Вибір розрахункової схеми……………………………………….…16

6.2.Визначення розрахункових прольотів……………………………...17

6.3.Визначення навантаження на балку………………………………...17

6.4.Визначення згинальних моментів…………………………………..18

6.5.Визначення поперечних сил………………………………………...21

6.6.Визначення розмірів поперечного перерізу другорядної балки….21

6.7.Визначення розрахункової форми поперечного перерізу

другорядної балки………………………..…………………………..22

6.8.Визначення площі повздовжньої робочої арматури……………….22

6.9.Розрахунок міцності другорядної балки за похилими перерізами 23

7. Розрахунок та конструювання колони………………………………….29

7.1.Вибір розрахункової схеми……………………………………….…30

7.2.Визначення зусиль в колоні першого поверху…………………..…30

7.3.Визначення розмірів поперечного перерізу колони…………….....32

8. Розрахунок та конструювання фундаменту…………………………....36

8.1.Навантаження на фундамент…………………………………….….36

8.2.Визначення розмірів підошви фундаменту………………………...36

8.3.Визначення висоти фундаменту………………………………….....37

8.4.Визначення згинаючих моментів…………………………………...38

8.5.Визначення площі перерізу арматури……………………………....38

Питання для самоконтролю……………………………………………….. 41

Додаток ………………………………………………………………………42

Використана література……………………………………………………..48

 

ВСТУП

За останні роки в Україні все більше уваги приділяється використанню монолітного залізобетону. Це обумовлено рядом переваг: будівлі може бути надана виразна архітектурна форма, підвищена жорсткість, монолітне з’єднання елементів, підвищена стійкість до агресивних впливів навколишнього середовища, використання матеріалів та обладнання з урахуванням можливостей будівельної організації, зменшення вартості у порівнянні із збірними конструкціями.

Опрацьовані методичні вказівки призначені для використання студентами будівельних спеціальностей при виконані курсового проекту № 1 з дисципліни «Залізобетонні конструкції» та «Будівельні конструкції» і розділів дипломного проекту.

Вказівки вміщують приклад розрахунків та конструювання елементів перекриття з колоною і фундаментом, а також питання для самоконтролю.

Таблиця 1

Вихідні дані для проектування.

Назва параметру Значення
Довжина приміщення в осях , м 35,8
Ширина приміщення в осях , м 21,5
Кількість поверхів
Висота поверху , м 4,8
Стіни з керамічної цегли, товщиною, м. 0,51
Вага підлоги з підготовкою (покрівлі з утеплювачем) , кН/м2 1,2
Тимчасове (корисне) навантаження , кН/м2 12,0
Коефіцієнт надійності за навантаженням, 1,2
Коефіцієнт надійності за призначенням, 0,95
Снігове навантаження , кН/м2 1.0
Глибина закладання фундаменту , м 1,65
Бетон елементів перекриття, класу В20
Бетон колон, класу В30
Бетон фундаменту, класу В15
Арматура плити, класу А400С, Вр-І
Арматура балок, колон, фундаменту, класу А400С
Розрахунковий опір ґрунту , МПа 0,3

Примітки: вихідні дані визначаються із бланку завдання на курсовий проект, який знаходиться у викладача.

Загальні відомості

В монолітних ребристих перекриттях робоча арматура розташована в ребрах головних та другорядних балок, які взаємно перетинаються під прямим кутом і з’єднані між собою монолітною плитою.

Рис. 1. Монолітне ребристе перекриття з балочними плитами: 1 – головні балки;
2 – другорядні балки; 3 – колони; 4 – плита

За конструктивним рішенням варіанту розглядається ребристе перекриття з балочними плитами. Це означає, що відношення сторін опорного контуру плити повинно бути не менше двох (рис. 1)

,

де проліт плити;

– проліт другорядної балки;

Балочні плити перекриття працюють на згин в короткому напрямку. Величиною згинаючого моменту в поздовжньому напрямку нехтують через його незначну величину.

Проектування ребристого монолітного перекриття здійснюють в такій послідовності:

1. Виконують компоновку перекриття в двох або трьох варіантах.

2. Розраховують елементи перекриття: плиту, другорядну та головну балки, колону першого поверху та фундамент обраного варіанту.

3. Розробляють робочі креслення розрахованих конструкцій.


Читайте також:

 1. I. Загальні збори АТ
 2. I. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 3. I. Загальні положення
 4. II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 5. IX. Відомості про військовий облік
 6. IX. Відомості про військовий облік
 7. Q Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України – 1996 - № 30 – Ст. 141
 8. V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості.
 9. XXXIII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ (У ВСІХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРСТВА)
 10. А) загальні критерії
 11. Білковий обмін: загальні відомості
 12. Біографічні відомості
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Вказівки до компоновки міжповерхового Перекриття

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.