Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Основні терміни

Інститути — формальні та неформальні норми і правила поведінки, що дають змогу економічним агентам координувати свої дії; обмеження, встановлені людьми для того, щоб структурувати свою діяльність.

Права власності — встановлені законом правила, що регулюють відношення людей при використанні ними економічних благ.

Фірма — коаліція власників скооперованих факторів виробництва, зв’язаних між собою контрактними зобов’язаннями, які направлені передусім на найкраще використання інтерспецифічних ресурсів.

Трансакційні витрати — витрати у сфері обміну, пов’язані з передачею прав власності.

Зовнішні ефекти — ефекти виробництва чи споживання блага, вплив яких на третіх осіб, які не є ані покупцями, ані продавцями, ніяк не відображено в ціні цього блага.

Громадські блага — блага, що, по-перше, не можуть бути надані одній особі за умови, що їх неможливо передавати в розпорядження всім іншим особам, і що, по-друге, після того, як були надані певній особі, можуть бути передані всім іншим без додаткових витрат.

Запитання та завдання для самоперевірки

Б.1. Які специфічні види трансакційних витрат існували в соціалістичних країнах? Чи ведуть ринкові реформи в Україні до зниження трансакційних витрат? Чому?

Б.2. У кожній з наведених нижче ситуацій поясніть, який вид зовнішнього ефекту має місце і чи має взагалі:

а) куріння в ліфті;

б) занадто сильний звук радіо на пляжі;

в) хімічна чистка одягу;

г) закладення саду.

Б.3. Прокоментуйте таке твердження: немає необхідності державного втручання за позитивних зовнішніх ефектів, оскільки ніхто не зазнає шкоди.

Б.4. Порівняйте дію податку на кінцеву одиницю продукції, виробництво якої пов’язано із забрудненням середовища, і безпосереднього податку на викиди при виробництві.

Б.5. Поясніть, якими є наведені нижче види товарів (конкурентними чи неконкурентними, винятковими чи невинятковими):

а) ефірне телебачення;

б) кабельне телебачення;

в) пляжі;

г) рибні угіддя.

Б.6. Оцініть правильність висловлювань:

Б.6.1. Трансакційні витрати зменшуються з розвитком суспільства.

Б.6.2. Чим сильніше в країні хабарництво, тим менші трансакційні витрати бізнесу.

Б.6.3. Зовнішні ефекти виявляють себе лише у сфері виробництва.

Б.6.4. Суспільство зацікавлене у збільшенні обсягу виробництва благ, що мають позитивні зовнішні ефекти.

Б.6.5. Проблема зовнішніх ефектів у всіх випадках може бути вирішена лише шляхом державного втручання в економічні процеси.

Б.6.6. Державне виробництво завжди виправдане в тому разі, якщо ринок не в змозі ефективно забезпечити даним благом суспільство.

Б.6.7. Для суспільного блага характерна відсутність механізму виключення та конкурентності у споживанні.

Б.6.8. Крива попиту на суспільне благо визначається шляхом горизонтального додавання значень індивідуального попиту.

Б.6.9. Проблема «безбілетніків» породжується виключно відсутністю в індивідів бажання платити за суспільні блага.

Б.7. Знайдіть єдино правильну відповідь:

Б.7.1. Під зовнішніми ефектами розуміють:

а) будь-який вплив діяльності одного суб’єкта господарювання на діяльність іншого;

б) цілеспрямований вплив одного економічного агента на іншого;

в) такий вплив одного економічного суб’єкта на інший, який не регулюється ринковими механізмами;

г) вплив природних явищ на господарську діяльність.

Б.7.2. Які з наведених ситуацій є прикладами негативних зовнішніх ефектів?

а) виробник електронного обладнання здійснює викиди розчинників у грунт, що завдає шкоди водопостачанню;

б) я роблю красиву клумбу на подвір’ї будинку;

в) популярний кінофільм знову спричиняє моду на гімнастичні обручі й ціна на них зростає;

г) а) та б);

д) а) та в).

Б.7.3.У тітки Одарки є гарненький садок перед хатою:

а) для її сусідів, котрі милуються квітучими клумбами, — це позитивний зовнішній ефект;

б) для сусідів, які ненавидять рослинність, — це негативний зовнішній ефект;

в) для байдужих до квітів — зовнішній ефект відсутній;

г) усе вищезазначене правильне.

Б.7.4. Ваш сусід заважає вам самостійно вивчати мікроекономіку, оскільки допізна слухає голосну музику та влаштовує вечірки. Що ви зробите, керуючись основними положеннями теорії прав власності?

а) звернетесь із скаргою до міліції;

б) запросите друзів і будете намагатися розмовляти з ним з позиції сили;

в) запропонуєте допомогу у придбанні аудиокасет за більш дешевою ціною в обмін на гарантії тиші у вечірній час;

г) будете ходити до сусіда в гості та слухати музику разом з ним;

д) жодна з попередніх відповідей не є коректною.

Б.7.5. До методів корекції зовнішніх ефектів не належить:

а) оподаткування;

б) субсидування;

в) встановлення права власності;

г) ринкове ціноутворення.

Б.7.6. Якщо два приватних власники ведуть переговори щодо компенсації шкідливого впливу виробничої діяльності одного на виробничу діяльність іншого, то на кінцевий результат переговорів впливають такі фактори:

а) економічна сила учасників переговорів;

б) належність об’єкта, на який здійснюється шкідливий вплив, певному господарському суб’єкту;

в) можливість об’єктивного виміру витрат від шкідливого впливу;

г) відмінності учасників переговорів з огляду на технічний рівень виробництва.

Б.8. Поясніть різницю між чистим приватним благом і чистим громадським благом. Чому встановлення ціни на права щодо споживання чистого громадського блага і небажане, і неможливе? Припустімо, що граничні витрати виробництва чистого громадського блага зростають щорічно в міру збільшення кількості цього блага. Доведіть, що, у разі фінансування виробництва блага добровільними пожертвуваннями досягнення ефективного випуску супроводжувалося б зростанням залишку коштів. Що можна було б зробити із залишком?

Б.9. Поля фермера Перечипиноги розташовані поряд із залізницею. Потяги зашкоджують посівам фермера та зменшують врожай (внаслідок забруднення смуги землі, що прилягає до залізничного полотна). За якою ціною пан Перечипинога буде готовий викупити у залізничної компанії право на заборону організації руху додаткового потягу щоденно, якщо витрати на його організацію становлять для компанії 200 грош. од., але при цьому додатковий потяг завдає збитків фермеру на 240 грош. од. Валовий виторг від організації додаткового потягу для залізничної компанії дорівнює 300 грош. од. Прибуток від продажу вирощеної фермером продукції (за відсутності додаткового потягу) становив би 200 грош. од.

Б.10. У наведеній нижче таблиці показано загальні витрати і загальні вигоди (у млрд. грош. од.) від чотирьох природоохоронних програм; вартість кожної наступної програми перевищує попередні. Яку з програм слід реалізовувати? Чому?

Програма Загальні витрати Загальні вигоди
А
В
С
Д

Розв’язання

Доцільною є реалізація програми В, оскільки її граничні вигоди є найбільшими у порівнянні з іншими програмами. Чисті вигоди від реалізації програми В — надлишок загальних вигод над загальними витратами — максимальні.

Відповіді на тести: Б.7.1 в); Б.7.2 а); Б.7.3 г);
Б.7.4 в); Б.7.5 г); Б.7.6 в).

Нормативний рівень


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. II. Основні засоби
 3. II.3. Основні способи і прийоми досягнення адекватності
 4. VII. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ХХ ст.
 5. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 6. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 7. Англійські терміни
 8. Артеріальний пульс, основні параметри
 9. Артеріальний пульс, основні параметри
 10. Б) основні джерела забруднення атмосферного повітря.
 11. Базові і основні деталі агрегатів автомобіля
 12. Банківська система та її основні функції
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Змістовна частина | Зміст теми за програмою

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.