Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник






ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Магістерська робота - це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі навчання студента у вищому закладі освіти. Магістерська робота - це самостійна творча робота, яка відображає рівень теоретичних знань і практичних навичок випускника, його здатність до наукової та викладацької діяльності діяльності.

Успішний захист дипломної роботи є підставою для присвоєння випускнику Державною екзаменаційною комісією (ДЕК) кваліфікації відповідно до чинного «Переліку кваліфікацій», розробленого Міністерством освіти і науки України та видання йому державного документа про вищу освіту.

Основними завданнями виконання магістерської роботи є:

- Закріплення та поглиблення теоретичних знань та набуття умінь самостійного вирішення конкретних завдань галузі;

- Розвиток умінь студента самостійно систематизувати та аналізувати літературу з теми, оволодіння методикою досліджень узагальнень та логічного викладу матеріалу;

- Здатність до використання методів інформаційно-аналітичного дослідження.

В магістерській роботі студент повинен:

- Показати міцні теоретичні знання з обраної теми та вміння проблемно їх застосовувати.

- Обґрунтувати актуальність теми, відповідність її сучасному стану розвитку науки, практичним завданням галузі.

- Уміти критично аналізувати монографічні та періодичні видання з теми, узагальнювати матеріали діяльності підприємств і організацій, робити аналітичні висновки і пропозиції.

- Дати характеристику історії досліджуваної проблеми.

- Показати уміння та навички в проведенні експерименту та прогностичного аналізу.

- Уміти узагальнювати результати, застосовувати сучасні методи оцінки економічної і соціальної ефективності запропонованих заходів, лаконічності формулювати висновки і аргументації, обґрунтувати практичні рекомендації виробництву.

Загальними вимогами до магістерської роботи є:

ü цільова спрямованість;

ü чітка побудова;

ü логічна послідовність викладу матеріалу;

ü глибина дослідження і повнота висвітлення питань;

ü переконливість аргументацій;

ü стислість і точність формулювань;

ü конкретність викладу результатів роботи;

ü доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій;

ü грамотне оформлення.

При написанні магістерської роботи студент повинен обов'язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати.

У тексті магістерської роботи необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів та бездоказових тверджень..

Магістерська робота повинна бути виконана державною (українською) мовою. До захисту магістерських робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану, пройшли і захистили виробничу практику, подали в установлений термін магістерську роботу і позитивні відгуки на неї.



Читайте також:

 1. I. Загальні збори АТ
 2. I. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 3. I. Загальні положення
 4. II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 5. III. Вправи з початкового положення стоячи.
 6. XXXIII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ (У ВСІХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРСТВА)
 7. А) загальні критерії
 8. Білковий обмін: загальні відомості
 9. Білорусь. Характеристика положення та господарства країни.
 10. В загальній сукупності фінансових відношень можуть бути виділені три важливі сфери: фінанси підприємств, установ і організацій; страхування; державні фінанси.
 11. В Росії основні положення про амністію та помилування містяться в Конституції, Кримінальному кодексі та Кримінально-виконавчому кодексі Російської Федерації.
 12. В'язкості і тиску повітря від профілю тіла, стану його поверхні і положення тіла в повітряному потоці.




<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | СТРУКТУРА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.